Loading

10.7. Renesanční a barokní umění dané epochy

RENESANCE
-zrodila se v Itálii, 15.-16. st.
-znovuobrození, návrat k antice jako vzoru, v opozici proti gotice
-dělení: raná, vrcholná, pozdní (manýrismus) př. Arcimboldo

a) architektura
-místo ohromných prostorů → jasné, klidné, příjemné, přirozené, střízlivé stavby spíše do šířky
-ne vyumělkovaní a předimenzované, ale symetrické
- antické vzory a podněty, horizontála, vodorovné přímkové římsy, sloupy, pilastry (neúplný ozdobný sloup vyznívající ze zdí), okna pravoúhlá, oblouk půlkruhový, zdi tenčí
- stavby: zámek- novověké sídlo šlechty, pevnost- jen v místech ohrožení, palác (kašny, letohrádky, míčovny, divadla), vily- venkovská sídla, městské radnice, školy, špitály, pivovary, lázně, měšťanské domy, mosty, chrámy (méně často)
-sakrální stavby ustupují do pozadí
a) arkády → oblouky na sloupech, pilíře
b) arkýř → část stavby vystupující z vnitřního prostotu
c) sgrafito = psaníčka → 2 vrstvy omítky (vrchní bílá se proškrabává a objevuje se černá, geometrické tvary
d) balustráda → zábradlí tvořené kuželkami

-stavby Evropa:
-Chrám sv. Víta v Římě, Zámky na Loiře

-Fillippo Bruneeleschi. Dóm ve Florencii
-Leon Baptista Debuki- architekt
-Donato Bramante

-stavby ČR:
-Ludvíkovo křídlo paláce na Hradě ( Benedikt Ried)
-Letohrádek královny Anny- Belveder
-Lobkovický i Schawarzenberský palác na Hradčanském náměstí
-Letohrádek Hvězda na Bílé hoře
-Zámky v Litomyšli, Opočně, Velkých Losinách, náměstí v Telči, Litomyšli, v Českém Krumlově

b) sochařství
- antické vzory, zobrazování krásy lidského těla- mramor, bronz, skvostné náhrobky (Maxmilián, Ferdinand), kamenné reliéfy, jezdecké pomníky (stavitel: Andreo Verrocchid)

c) malířství
- úsilí o realismus, akty, olejomalba (nizozemský vzor), formální dokonalost, přesnost,klid, harmonie, lineární perspektiva (předměty se úměrně se vzdáleností od pozorovatele zmenšují jsou i méně barevné), oblíbené žánry: portrét a davové scény
-Masallio - florentský malíř, autor cyklu fresek v kapli Brancacciů
-Giotto di Bondone – malí, příroda i snový svět, duševní sféry
-Donatello- sochař, mramorové sochy, realistické
-Sandro Boticelli -Zrození Venuše, Primavera, malíř
-Leonardo da Vinci - Mona Lisa, Dáma s hranostajem, Poslední večeře páně, nástropní malby v Sixtinské kapli ve Vatikánu
-Michelangelo Buonarotti, malíř, sochař, architekt, básník, sochy: Mojžíš, David, Pieta, fresky: Poslední soud
-Tizian- portrétistas
-Tintoretto- malíř, dramatičnost

- V zaalpských zemích se renesance šířila pomaleji, ve střední Evropě doznívala pozdní gotika
-Jan van Eyck- Belgičan, tvůrce Gentského oltáře
-Rogier van der Wlyden- vlámský malíř
-Hieronymus Bosch- náboženské obrazy, satiry
-Albrecht Dürer- německý malíř, vlastní podobizna ( připodobňuje se k Ježíši Kristu)
-Jan Holbein- malíř, grafik, portrétista

d) literatura
e) hudba - světská hudba, pestré nástrojové obsazení
f) změna oblečení, chování, slavnosti (opulentní tabule, skvělé jídlo,plesy), oděv – spodní i svrchní, nádherné látky- hedvábí, samet, korzet, závoje

BAROKO
-z portugalštiny barocco = perla nepravidelného tvaru (tedy něco špatného), název byl dán až ve 19. století romantiky, kteří tuto dobu odsuzovali
-trvá od poloviny 16. století
-důvody prosazení baroka:
1) v křesťanství vzniká rozkol (katolíci X evangelíci) → celé století naplněno válkami
2) období válek vyvrcholilo třicetiletou válkou 1618-1638
3) expanze Turků do Evropy → oblehli Vídeň, byli i na Moravě
4) po 30 leté válce se sociální podmínky nevolnictva zhoršily, narostly robotní povinnosti
→ myšlení lidí se mění, toto hrozné utrpení považují lidé za trest Boží, že se odklopují od víry

-katolíci chtějí, aby se evangelíci vrátili zpět na jejich stranu → zakládají nový řád = jezuitský:

1) má provádět rekatolizaci (návrat je katolictví)
2) dobré školství → jezuitské koleje, aby se lidé vrátili, přijímají některé myšlenky od Komenského
-v této souvislosti vzniká nový umělecký směr = baroko, které má také sloužit k rekatolizaci
-jak se baroko projevuje?
- baroko je opak renesance, téměř se blíží středověkému způsobu života (ne úplně, doba již pokročila)
- cit převládá nad rozumem, Boha nelze pochopit (musí se přijmout srdcem)
- převládá iracionálno, tzv. katolická mystika
-baroko má člověka ohromit, vyburcovat, ukázat kontrast velikého Boha proti bezmocnému malému člověku
-cílem baroka bylo, aby člověk byl pokorný, zbožný, ušlápnutý
-v baroku je vše v pohybu, rozevláté, disproporce (zakulacené, žádné ostré útvary), má působit na psychiku člověka
-dramatičnost, kontrast

ARCHITEKTURA
→ 90 % všech staveb v Čechách, které v baroku vznikly jsou stavby církevní (kostely, kapličky, boží muka)
→ kvete mariánský kult = úcta k P0anně Marii, mariánské sloupy
→ kostely velmi nádherné, přemíra zlata, barvy, obrazy, ozdoby, kudrlinky, balkony, zdobení pilíře
→Lorenzo Bernini dovršitel stavby Chrám sv. Petra
→Francesco Borromoni → zakladatel barokních prvků, (nezávislý exteriér), kostel St. Karlo
→Jules Hardouin-Mansart → autor Invalidovny v paříži
→Christopher Wren → katedrála sv. Pavla v Londýně (nejkrásnější stavba z kanálem La Manche)
→Jan Bernard Fischer z Erlachu → tvůrce Schönbrunnu u Vídně
→vídeňský zámek Belveder
→zimní palác v Petrohradě (sídlo cara, vlády, dobyt bolševiky)

SOCHAŘSTVÍ
→ rozevláté, v pohybu, výraz obličeje vyjadřuje vnitřní napětí, charakterové vlastnosti (renesanční sochy byly neutrální)
→ FERDINAND MAXMILIÁN BROKOFF: socha Turka na Karlově mostě (tlusté bříško a v ruce šavli, má lidem připomínat nebezpečí Turku, aby se obraceli k Bohu), socha Jana Nepomuka na Karlově mostě (barokní světec, který měl nahradit Jana Husa, Nepomucký byl hozen do řeky, jelikož nechtěl prozradit tajemství zpovědi)
→ MATYÁŠ BERNARD BRAUN: pozván hrabětem Šporkem, aby vyzdobil špitál (zámeček) Kuks, vytesal zde 12 soch ctnosti a 12 soch neřestí (lakomství, smilství,…)

MALÍŘSTVÍ
→ používá se šerosvit, barokní obrazy jsou tmavé, šeré, někdy až ponuré, jen některá místa osvětlená → aby to bylo sugestivní, působilo na psychiku
→ REMBRANDT VAN RIJN: nejznámější obraz je Hlídka – představuje skupinu měšťanů spodobněných v typickém šerosvitu, měšťané, kteří byli v šeru mu za odmítli zaplatit
→ PAUL RUBENS: zobrazuje nahé nebo polonahé kypré ženské postavy a kypré chlapečky andělíčky, nejznámější obraz Tři Grácie (rubensovská postava = kyprá žena), Mučení sv. Livína (drastická scéna, zachycuje mučení, vyrvávají mu jazyk s následně ho hodí psovi, nad Litvínem je však otevřeno nebe, kde mu andělé a světci slibují čestné místo)
→biblické náměty, lovecké scény, krajiny
→Caravaggio
→Diego Velásquez

HUDBA
→ vznikají první opery, oratoria (chvály Boha), především varhanní hudba
→ JOHANN SEBASTIAN BACH (Braniborský koncert), ANTONIO VIVALDI (Čtvero ročních dob), GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

LITERATURA
→pro současného člověka se zdá obtížná
→Pedro Calderon de la Barca,…OBDOBÍ BAROKA V ČESKÝCH ZEMÍCH
-na jedné straně sice odešla nekatolická inteligence, ale na straně druhé se zde začala vytvářet postupně nová generace vzdělanců a tvůrců katolických
-barokní umění nebylo jen výsadou vyšších vrstev, velice rychle proniklo i mezi prosté obyvatele

a) literatura: BOHUSLAV BALBÍN → Obrana jazyka slovanského, JAN AMOS KOMENSKÝ, ANTONÍN KONIÁŠ → jezuita, pálil české nekatolické knihy, TOMÁŠ PEŠINA Z ČECHORODU → věnoval se moravským dějinám, BEDŘICH BRIDEL → básník, Co Bůh? Člověk?, ADAM MICHNA Z OTRADOVIC → duchovní lyrika
b) architektura
-90 % kostelů z této doby
-kostely, morové sloupy, kříže, kapličky, boží muka → přítomnost Boží
-v barokním slohu bylo postaveno také mnoho synagog
-velmi osobitým projevem se stala i lidová barokní architektura (jižní Čechy)
-do českých zemí přišla také řada umělců z Itálie, Bavorska a Francie → ANSELMO MARTINO LURAGO (podílel se na stavbě pražského Klementina), FRANCESCO CARATTI
-otec a syn DIEZENHOFEROVÉ→ chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
c) sochařství
JAN JIŘÍ BENDL, FERDINAND MAXMILIÁN BROKOF → socha Turka na Karlově mostě, výzdoba chrámu sv. Mikuláše, MATYÁŠ BERNARD BRAUN → zámek Kuks vyzdobil sochami ctnosti a neřesti
d) malířství KAREL ŠKRÉTA, JAN KUPECKÝ, VÁCLAV VAVŘINEC RAINER (fresky), PETR BRANDL (biblické náměty),
e) hudba: ADAM MICHNA Z OTRADOVIC, PAVEL JOSEF, JAN DISMAS ZELENKA, JAN JAKUB RYBA, JOSEF MYSLIVEČEK,


ROKOKO
-vzniklo ve Francii na počátku 18. století
-poslední fáze baroka, rokaj = mušlička, lastura (rocaille = kamení)
-drobnější a zdobnější než baroko
-hravost, galantnost, lehkost, zjemnění
-třírohé klobouky, napudrované tváře, mění se paruky: copánek = lehká móda
-architektura: zdobným, drobný dekor, porcelán, nábytek
-hudba: Antonio Vivaldi

Žádné komentáře:

Okomentovat