Loading

4. RANÝ STŘEDOVĚK

Středověk je tisíciletá epocha mezi léty 476-1492, čili od pádu západořímské říše až po objevení Ameriky. Středověk nebyl svými současníky považován za středověk, ale za dobu novou. Název středověk dostalo toto období až v 19. století. Středověk dále dělíme na raný (5.-12.st.), vrcholný (13.-14.) a pozdní (15.st).

4.1. Vysvětli stěhování národů

4.2. Charakterizuj nové vývojové oblasti v Evropě
4.3. Nejdůležitější státy tehdejší Evropy – Francký stát, Byzanc, Arabská říše, počátky Anglie, Francie, Německa
4.4. První západoslovanské státní celky – vysvětli okolnosti jejich existence – Sámova říše, Velká Morava, počátky českého státu, Polska, Polabští Slované
4.5. Jižní a východní Slované, jejich státní celky
4.6. Hospodaření a život v raném středověku, úloha křesťanství, kultura
4.7. Vztah mezi feudály a poddanými, středověká společnost

Žádné komentáře:

Okomentovat