Loading

1.6. Charakteristika egyptského zemědělství, společnosti a kultury, nejvýznamnější památky.

a) pyramidy
-první pyramidu nechal postavit DŽOSER (v Sakáře, stavitel Imhotep) – 58 m vysoká, stupňovitá (6)
-mezi nejznámější pyramidy patří pyramidy panovníků SNOFRU, CHAFRÉ, MENKAURÉ, CHUFEV (Cheops)
-Cheopsova pyramida – největší 146 m vysoká, 230 m má základna (12 fotbalových hřišť), barevné žuly, lesklé kameny
-3 nejznámější a největší stojí v Gíze
-pyramidy hlídá SFINGA (ta v Gíze má lidskou hlavu a lví tělo, hlava podle podoby faraóna Racheva), Napoleon do ní střílel
-pyramidy sloužily jako hrobky (vedly tam chodby do podzemí, ale i slepé cesty, aby se tam nedostali zloději → nesmírné bohatství)
-pyramidy byly zprvu stupňovité (pak už ne) → „schody do nebe“ , 1 ze 7 divů světa
-pyramidu stavělo velké množství lidí (ne otroci), ale placení dělníci
-těžké kvádry se posunovaly po válečcích, stavba trvala celý život panovníka


b) náboženství, mumie
-Egypťané uctívali mnoho Bohů (Re, ra – bůh slunce)
-věřili v posmrtný život (vážená srdce v podsvětí), duše byla nesmrtelná a sídlila v srdci
-aby zachovali tělo, proto mumifikovali, balzamovali (na počátku pohřbívali do pouště)
-balzamování prováděli kněží (vyňali vnitřní orgány i mozek, to dali do kanop, dutina byla vysušena a vyplněna plátnem, tělo se nabalzámovalo a obalilo plátnem a vložilo do sarkofágu)
-mezi jednotlivé vrstvy plátna se vkládaly předměty, amulety na ochranu
-koupel v soli trvala asi 70 dní
-balzamovali i zvířat (sokoly,…) protože je obětovali Bohům, se kterými souviseli
-faraóni umírali velmi mladí, dožívali se asi 30-40 let (trpěli artrózou,…)
-jaké rostliny v Egyptě rostly zjistíme z mumie (v jednotlivých vrstvách se objevují pozůstatky rostlin)

c) písmo
-hrobky faraónů byly popsány magickými nápisy a zachovaly i jeho činy (ty dobré)
-egyptské písmo = hieroglyfy, psali buď na papyrus nebo vytesávali do kamene
-obrázkové písmo představovalo zprvu slovo, pak slabiky → postupně se zjednodušovalo na písmo démotické (lidové) a hieratické (kněžské) → psalo se jim rychleji., k psaní básní, zapisování daní
-roku 1822 rozluštil hieroglyfy JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION v souvislosti s Napoleonskými válkami → pomocí Rosettské desky, která byla napsána řecky, hieroglyfy
-hieroglyfy se přestaly používat poté, co Egypt dobyli Římané
-papyrus se získával z rostliny, která rostla u vody → jednotlivé stonky se překládaly přes sebe, to se pak udusalo, polepili šťávou z rostliny a svinulo do svitků – i 40 m
-do kartuše se zapisovaly jména králů , písmo vzniká v pol.4. tis, př.Kr. v době předdynastické

d) architektura
1. pyramidy
2. mastaby
-obdélníkový půdorys, předchůdkyně pyramid /(tam se dříve pohřbívalo), Džosérova pyramida byla původně mastaba
3. hrobky
-v Nové říši se hodně stavěly hrobky vytesány do skály, takové přírodní pyramidy
-velice nesnadné objevit takovou hrobku (proti lupičům) , vytesat takovou hrobku bylo těžké
-nejvíce hrobek vytesaných do skály najdeme blízko THÉB v Údolí králů (jako 1. zde nechal postavit hrobku TUTMOSE I. a ostatní ho následovali), existuje i Údolí královen, kde byly podhřívány manželky faraónů
-dodnes nalezeno 62 hrobek, je jich tam ale snad až 4000
-v roce 1922 byla objevena hrobka faraóna TUTANCHAMONA (zemřel v 19 letech) – nesmírné bohatství, objevil Angličan Carter
-na vstupu do hrobky byla naspána magická kletba, která měla zabránit vstupu do hrobky
4. chrámy
-chrám ABÚ SIMBEL u Asuánské přehrady (chrám faraona Ramesse II.)
-Chrám královny HATŠEPSOVET – jediná žena, faraon, nesmírně sebevědomá, vládla za nevlastního syna TUTMOSE III., sošky které chrám zdobily nechali faraóni, kteří vládli po ní rozbořit, zničit (neměli ji rádi)
-chrámy zasvěcené hlavně bohům – LUXOR, KARNAK – obrovské vstupní brány, obelisky, sochy
5. obelisky
-obelisky u vstupní brány chrámu v Luxoru, jeden z obelisků stojí na místě, druhý se nachází v Paříži
6. domy a paláce
-uchovaly se zbytky městečka dělníků, kteří v době Střední říše stavěli pyramidy

e) sochařství
-monumentální sochy faraónů
-krásné sochařské portréty, výstižně zpodobující tváře mužů a žen, vznikly již v době Staré říše
-nejznámějším portrétem je busta královny NEFERTITI, manželky Achnatonovy

f) malířství
-stěny chrámů i hrobek byly bohatě zdobeny malbami nebo reliéfy, které byly barevné
-lidskou postavu zobrazovali: hlava z profilu, oko a tělo zepředu a nohy opět z profilu
-znázornění různých zvířat a rostlin

g) literární památky
-náboženské texty, nápisy na zdech pyramid
-Kniha mrtvých – jak se chovat v podsvětí…
-literatura světská – zaznamenávání daní, skutky faraónů, historické události
-lékopisy (složení léků)

h) lékařství
-dobré znalosti z anatomie, rozvíjela se gynekologie, hubařství

i) astronomie
.byli dobří astronomové, ale Sumerové ještě lepší
-měli hvězdnou mapu, kalendář – rok měl 360 dní + 5 svátečních

j) matematika
-plochy trojúhelníků, čtverců, obdélníků, lichoběžníků, váhy
-číslovky 1-10, pak se značily hieroglyfy

k) Núbijci
-velcí rivalové Egypta, jižně od Egypta
-už ve Staré říši Egypt s Núbií obchodoval: měď, kůže, olej za zlato, stavební dříví, leopardí kůže, slonovina → dopravovali to po kanále
-skvělí bojovníci, když byl oslabena egyptská moc, hned toho využili
-dobří lučištníci – „země luku“
-Egypťané se Núbijce najímali jako žoldnéry (v dobách míru)
-sám Herodotos o nich psal, že jsou to nejurostlejší a nejhezčí lidé, kteří se dožívají 120 let, jí maso, žijí zdravě
-i Núbie měla svá království: Kuš, Etiopie, Meroe (→ obchodní styky v Pozdní říši)
-později tavili železo a vyrobili si abecedu
-stavěli také pyramidy (jsou menší než egyptské, je jich však více)
-jejich jazyk a civilizace byla zapomenuta

Žádné komentáře:

Okomentovat