Loading

17.6. Nástup Hitlera k moci, nacistické Německo, vznik Osy.

ADOLF HITLER
Život: Adolf Hitler se narodil 20. 4. 1889 v Rakousku v Branau, dodnes se neví, jestli jeho otec Alois Hitler je jeho otec nebo otčím, české noviny o něm psaly jako ½ Židu (vlastní otec se snad jmenoval Šiklgrúbr, levoboček Rochielda, i ČSR zpravodajská služba to ve 30. letech zjistila, byl na Žida podobný), Alois ho bil, velice despotický člověk, a tak se upnul na matku, měl k ní velmi vřelý vztah. Nechal však zničit hrob rodičů. Měl sklony k umění, ambiciózní, chtěl jít na uměleckou školu ve Vídni, nevzali ho však- dokonce 2x, profesoři byli židé. Trpěl komplexy, chvíli se ve Vídni různě protloukal- čalouník, malíř pokojů, Vídeň však opouští a odchází do Mnichova. Přestože byl Rakušan po vypuknutí 1. SV nastoupil do německé armády, stal se svobodníkem (nejnižší hodnost, neměli ho rádi- „český frajtr“), bojoval chrabře, byl i zraněn- měl ho zabít granát, ale byl v něm vlas, proto nefungoval = chránily ho ďábelské síly. Chtěl se stát hrdinou, ale Němci válku prohráli. Německo následně zasáhla inflace, hlad, zklamání.
- V kostele na kúru, kde chodil byl vyryt znak hákového kříže - to se pro něj stalo inspirací. Roku 1924 vstoupil do DAP – Německá dělnická strana (možná byl policejní udavač a policie ho tam dosadila), ve straně postupně rostl ve vedení, výborný řečník, dokázal zfanatizovat dav (cvičil před zrcadle). Později se stal předsedou strany a přejmenoval ji na NSDAP = Nacionálně socialistická německá dělnická strana, byla hlavně pro dělníky. Do znaku si dali hákový kříž - Hitler ho považoval za árijský symbol, árijci = vznešení


- Cesta z bídy je, že svrhnou kapitalismus a nabídl alternativu = národní socialismus (ne však bolševismus)
- Podle něj jsou Němci nejkultivovanější národ, mají schopnosti. vyzdvihoval německé vlastnosti – preciznost, čestnost, statečnost, houževnanost, smysl pro pořádek a líčil slávu Německa po celá staletí
- Místo Boha či Ježíše používal pojem Prozřetelnost
- Příčinou zkázy jsou Židé, kteří jsou za vše vinni, dýka vražená do zad, Němci válku prohráli kvůli nim, kvůli židovským obchodníkům, kteří bojkotovali válku
- Tímto lichotil Němcům, strana si získává popularitu u nezaměstnaných dělníků, dokonce si změnil image – výraznější vous
- Jeho stoupenci vytvořili polovojenské jednotky SA (sturm abteilung) = hnědokošiláči – útočné oddíly, které hlídaly na schůzkách strany před bolševiky, odtud pochází Stresner – jeho odpůrce, příslušník SA
- Na náramku měli napsáno: Got mit uns!
- V té době byl u moci již Mussolini a Hitler chtěl taktéž moc, a tak z 8.- 9. 11. 1923 v době největší nezaměstnanosti, inflace, chtěl v Mnichově uskutečnit Mnichovský pivní puč (bylo to v hospodě) -Hitler a SA vtrhli do Mnichova, pochodovali ulicemi téměř až do Berlína, doufal v to, že se připojí všichni dělníci, a také se spojili s generálem LIDENDORFEM, bavorská armáda však do nich střílel, několik SA padlo, puč zkrachoval, strana zakázána, Hitler zatčen a odsouzen do vězení
- Roku 1924 opouští Hitler brány vězení, NSDAP tehdy neexistovala, byla zakázána, stát však prosperoval, proto v druhé polovině 20.let znovu povolena, celkem bezvýznamná strana, nebáli se ji, Hitler byl až směšná postava, kterou nechtěli, měli se totiž dobře
- Když však přišlo hospodářská krize, vládnoucí demokratická strana byla z krize obviňována, tato krize Německo velmi zachvátila, němečtí chudáci a dělníci proto hledali nějaké východisko-ve volbách tedy volili buď NSDAP nebo komunisty, obě strany měly přes milion členů. Šéfem německé komunistické strany byl ERNST THELLMAN, Hitler ho nechal později v koncentračním táboře umučit.
- Němečtí průmyslníci (samozřejmě ne Židé) se začali obávat komunistů (protože marxismus v Rusku neprosperoval), proto začali podporovat a financovat Hitlera díky jeho nacionalismus – Němec je totiž velký vlastenec

1932
- Proběhly volby, NSDAP drtivě vyhrála 32 %

1933
- 30. 1. 1933 německý prezident PAUL VON HINDENBURG (válečný veterán, maršál, konzervativec, Hitlerem pohrdal), jmenoval Hitlera říšským kancléřem a on měl za úkol sestavit vládu, sliboval že Německo pozdvihne, udělá z něj velmoc světa, zvýší životní úroveň
- V lednu rozpustil parlament – je to přežitek demokracie (i když to bylo proti ústavě, ale v té době byl již tak silný)
- Šéfem SA ERNST RÖHM, osobní garda = černokošiláci SS – měli runovým písmem napsáno SS, v čele HEINRICH HIMLER (věřil, že je reinkarnací Jindřicha Ptáčníka)
- 27. 2. 1933 jednotky SA v moci tajně donesli do Říšského sněmu Reistagu benzínn a budovu zapálili, z tohoto činu však byli obviněni komunisti, se kterými se následně konal proces: Hlavním žalobcem byl HERMAN GÖRING a odsouzen k trestu smrt byl MARINUS VAN DER LUBBE (nizozemský retardovaný komunista) + 3 další komunisti (Bulhaři př. DIMITROV) s nimi se konal Lipský proces, kde se komunisti obhajovali, Dimitrov byl propuštěn
- Záminkou byl zákaz politických stran, persekuce demokratů, zatýkání, Německo vystupuje ze Společnosti národů

1934
- Začali se ozývat členové SA, chtěli vedoucí místa v armádě, uplatnit národně sociální revoluci a nastolit v Německu socialismus, Hitler to však nemohl udělat, protože byl podnikatelům zavázán
- 30. 6. se uskutečnila akce SS, její krycí jméno: : „Noc dlouhých nožů“, v noci postříleli příslušníky SA, jako důvod uvedli jejich homosexualitu, která v té době byla opravdu rozšířena (každý pátý byl)
- V srpnu zemřel Hindenburg, Hitler se nestal prezidentem, ale byl prohlášen vůdcem státu = führer (vzor u italských fašistů) , nastolen vůdcovský princip, změnil název země z Výmarské republiky na Velkoněmeckou říši

1935
- Vyhlášena všeobecná branná povinnost (cvičili se ve zbraních), vojenská základní služba, což však bylo proti Versailleské smlouvě
- Provedl státní zásahy do hospodářství, aby oživil hospodářství (jako Roosevelt), zavedl čtyřleté plány
Zvýšil produkci zbrojního průmyslu – dělníci tak měli práci, proč ho Němci měli rádi:
a) zvýšila se tak i životní úroveň
b) téměř úplně zmizela nezaměstnanost
c) zpřístupnil rozhlas do každé rodiny
d) rozjel výrobu automobilů(W)
e) paralelně s Američany zahájil přípravu na vysílání TV, to se pak nepodařilo, protože Německo bylo zasaženo válkou
f) dobrá silniční síť – silnice a dálnice , za Hitlera byl postaven obchvat kolem F-M
- Důvodem, proč Francie a VB nezasáhly, i když viděly, že Německo porušuje versailleskou smlouvu byl fakt, že měli strach z nové války, proto zahájili politiku tzv. APEASMEANT = politické usmiřování, ústupky -) nacisti si díky tomu mohli dovolit čím dál tím víc
- V roce 1935 se tedy uskutečnil norimberský sjezd strany (starobylé město, německá mystika), kde byly vyhlášeny Norimberské rasové zákony – Židé nesměli pracovat ve státním zaměstnání (lékaři, učitelé), nesměli se ženit s Němci nesměla být smíšená manželství

1936-1938
- Obsadili vojensky demilitarizované Porýní (nerostné suroviny – uhlí, železo) a také kousek území Francie – Sársko, Francie však opět ustoupila
- Mohl si dovolit pronásledovat své odpůrce, vzniká první koncentrační tábor Dachau v Bavorsku, kde byli zavítání zprvu demokrati a komunisté, později hlavně Židé
- Represe proti židům vyvrcholily v roce 1938, kdy žid ve Francii zastřelil německého úředníka na velvyslanectví
- Tento incident se stal záminkou pro akci, která se uskutečnila 9.-10. 11. a dostala název „křišťálová noc“ = protižidovská akce, pogromy na Židy, vyrabovali jejich obchody, rozbili výlohy, někteří židé zraněni, dokonce i pobiti, navíc za vše museli zaplatit pokutu...
- Hitler je chtěl donutit, aby se ze země vystěhovali, ale oni to neudělali proti, jelikož zde byla podmínka, že by v Německu museli nechat celý svůj majetek (byly pokusy ulít peníze do Švýcarska, ale ne ve velké máře)
- Hitler hledal spojence, našel ho v Itálii (ideologicky podobná), vznikla osa Řím-Berlín- Tokio
=smlouva o přátelské pomoci, hrozba pro svět
- Hitler otevřeně vyhlásil, že všichni by měli žít v jednotném státě, aby i Sudety patřily Německu, Alsasko, Lotrinsko...: „Jeden národ, jedna říše, jeden vůdce“ – chtěl připojit Sudety (3 miliony Němců), část Polska (5 milionů), Alsasko, Lotrinsko

Nacistické špičky

1) Rudolf Hess
- Náměstek, 1. člověk po Hitlerovi, pokládán za nástupce Hitlera
- Po vypuknutí války s Anglií, odjel tajně do VB vyjednávat o míru (1941), Hitler ho za to obvinil jako zrádce
- Po válce byl odsouzen k doživotí, vězněn poblíž Berlína ve Špandavě, roku 1989 byl ve vězení nalezen oběšený (neonacisti si myslí, že mu však někdo ke smrti dopomohl)
2) Josef Goebbels
- Ministr propagandy, vymýval Němcům mozek (proto bojovali až do konce války, i když bylo jasné, že prohrají), sliboval a fanatizoval, zamiloval se do Lídy Baarové, i když měl ženu a děti
- Spolu se svou ženou a dětmi spáchal sebevraždu (matka děti otrávila jedem)
3) Hermann Göring
- Za 1. světové války letec, Hitler z něj udělal šéfa letectva Luftwaffe (toto mělo rozhodnout válku, měli dobré stroje), po válce vězněn, otrávil se cyankáli
4) Heindrich Himmler
- Až zrůda, fanatik, vůdce SS, p o válce v americkém zajetím, rozkousl ampulku s cyankáli
5) Adolf Eichman
- Byl pověřen likvidací Židů (ti byli nahnáni do koncentráku)
6) Karel Doenitz
- Velitel ponorkového loďstva, v závěti Hitlera jmenován říšským kancléřem
7) Albert Speer
- Geniální stavitel, jeho dobrý přítel, měl plány jak bude Berlín vypadat, dosouzen na 15 let
8) Hans Frank
- Kat v Polsku, řídil tam, popraven

- Již ve 30. letech zavedli nacisté program eutanázie, kdy byli usmrcováni mentálně postižení a smrtelně nemocní Němci; program však byl později zastaven, aby se o Německu nešířilo, že zabíjejí vlastní lidi
- Nejhorší koncentrační tábor byl v Osvětimi, Hitler chtěl původně Židy ze země vyhnat, zřídit pro ně speciální domovinu někde na Madagaskaru či ve východní Africe
- Až roku 1942 na konferenci WANNSEE se rozhodlo o tzv. Konečné řešení židovské otázky – celkem bylo vybito 6 milionů Židů. V Osvětimi na ně používali plyny CYKLON B (původně sloužil k hubení nepříjemného hmyzu) – umírali ve strašných bolestech několik desítek minut.

OSA
- Na tento název přišel Mussolini, jde o spojenectví Německa a Itálie → Řím-Berlín
- Později se připojilo Německo a vzniká tak Osa Řím-Berlín-Tokio, později se připojily i další státy: Slovensko, Maďarsko,
Šlo o pakt proti Komiterně:
- roku 1919 vznikla v Moskvě 3. Komunistická internacionála = Kominterna → šlo o spojení komunistických stran celé Evropy, které koordinovaly činnost v Moskvě, v čele stát později Stalin
- Molotov dokonce roku 1940 přijel na návštěvu do Německa, kde mu hajlovali a přitom hrála sovětská hymna
Vznikl také Ocelový pakt = pakt tří

Žádné komentáře:

Okomentovat