Loading

18.4. Mezinárodní postavení ČSR, o koho se opírala, proč? Kultura, věda a umění

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
- ČSR mělo velkou váhu ve Společnosti národů, předsedou byl i Edvard Beneš → dobrý diplomat
- ČSR uznávaný, vyspělý stát, jako každý stát i on potřeboval spojence
- E. Beneš → ministr zahraničí → usiloval o zapojení ČSR do širších svazků evropské a světové politiky

FRANCIE
-nejtěsnější vztahy, nejvíce smluv, 1. přítel, zájem na upevnění versailleského systému, dohody o pomoci (vojenské, kulturní, hospodářské,…)
-proč se ČSR opírala o Francii:
-již Štefánek emigroval do Francie, stal se dokonce generálem, spolupráce za 1. světové války
-francouzští generálové (Pelé) pomáhali při vzniku nové československé armády → spolupráce vojenská, obchodování s Francií
-po vzniku SSSR pomáhala Francie malým státům sousedícím se SSSR bránit se proti bolševikům pomocí tzv. sanitární kordor
-Francie byla taktéž iniciátorem Malé Dohody
-jeden z nejsilnějších států, po 1.sv.válce stoupla její prestiž díky utrpení, které ji postihlo → na jejím území probíhalo mnoho bojů
-francouzští důstojníci pomohli československé armádě vyhnat Maďary ze Slovenska (16.6. 1919 republika RAD v Prešově)

VELKÁ BRITÁNIE
-2. přítel, velmi opatrná, oficiální smlouva uzavřena nebyla

USA
-korektní vztahy

NĚMECKO
-korektní vztahy, do Hitlera nebyly problémy → pak ochabnutí vzájemných vztahů, s ČSR jen nejnutnější smlouvy
-obtížně se smiřovalo se svou válečnou porážkou, roku 1926 členem Společnosti národů

RAKOUSKO
-úzká spolupráce mezi oběmi republikami na řadu let
-ČSR bylo po ekonomické stránce mnohem vyspělejší než Rakousko

POLSKO
-špatné vztahy a potíže kvůli Těšínsku
-na hranicích dělali provokace, nesouhlas s Versailleským systémem

ITÁLIE
-fašistický režim komplikoval vzájemné vztahy

MAĎARSKO
-úhlavní nepřítel, ČSR z něho strach
-stále požadovali revizi hranic → revizionisté → chtěli jižní Slovensko
-habsburský panovník KAREL uprchl se svou manželkou na Madeiru → 2x se pokusil dostat na maďarský trůn a chtěl se stát králem a opět navrátit R-U, to se mu však nepodařilo, protože roku 1922 umírá na chřipku


SSSR
-ČSR neuznávalo bolševickou vládu ani nově vzniklý SSSR → ten uznali ž roku 1935 kdy začala stoupat hrozba Hitler, rudá armáda mohla přijít na pomoc (utopie), zprvu pouze hospodářská smlouva

MALÁ DOHODA
-pakt mezi ČSR+Rumunsko+Jugoslávie, spolupráce na poli hospodářském, vojenském, ekonomickém
-Maďaři měli z Malé Dohody strach, a proto si nedovolili zaútočit, ČSR z toho profitovala → měla odbyt na Balkáně
-zachování a upevnění stavu vytvořeného mírovými smlouvami

SPOJENECKÁ SMLOUVA
-mezi ČSR a Francií, roku 1925, další posilnění vzájemných vztahů → poskytnutí pomoci v případě ohrožení
-základ československého obranného systému

VĚDA A TECHNIKA
- rozvoj vědy Jaroslav Heyrovský → polarografie, Nobelova cena za fyziku

ŠKOLSTVÍ
- dokonalý systém; státní, církevní i soukromé školy
-výuka v jakémkoli jazyce (rusínština), v Mukačevu i židovské školy, vycházelo se z německé tradice → „tvrdý dril“
-v Čechách téměř 100% gramotnost (více než i v Německu), naopak v Podkarpatské Rusi dosahovala negramotnost až 90 %
-autorita učitelů, škol bylo málo, péče věnovaná školství
-všechny národy vlastní ZŠ i SŠ, význam KU přesahoval hranice státu
-Slovensko → problémy s Maďarizací

KULTURA A UMĚNÍ
-světová úroveň, symbióza národů, kosmopolitismus
-německá + židovská + česká kultura se navzájem doplňovaly (Franz Kafka)
-malířství: Alfons Mucha
-spisovatelé: Karel Čapek, Jaroslav Hašek, V. Vančura, I. Olbracht,… + pražští němečtí spisovatelé (Kafka, Brod, Werfel,…)
-divadlo: Osvobozené divadlo Jan Werich+Jiří Voskovec,profesionální i amatérské divadlo
-film: režisér Machatý → 1. erotické filmy Erotikon, Extáze (nahá žena proběhla lesem a vykoupala se, v USA zakázány)
-herci: Plachta, Haas, Burian, Gollová, Baarová, Mandlová
-architektura, sochařství

SPORT
-fotbal→ slavné kluby Slávie (byla dobrá), Sparta , František Plánička (brankář), Josef Bican
-řecko-římský zápas → Gustav Frinštěnský
-hokej → nebyl ještě moc dobrý
-atletika → šplh po laně → zlaté medaile
-rozvoj tělovýchovy
-organizace: SOKOL, OREL, DTJ, FDT, DTV
-populární olympijské hnutí → zisk medailí, ocenění, čestná účast

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ
-v ČSR byla celkově vysoká, i když někteří se měli lépe, jiní hůře
-stát se opíral o střední vrstvu (živnostníci) → ti měli dobrou úroveň
-dobře se také měli státní zaměstnanci → pošťák, strojvůdcem průvodčí, učitel → měli definitivu (doživotní rentu)
-hůře na tom byli zemědělci )strana se moc nestarala), na Podkarpatské Rusi dokonce někteří až živořili
-nebyly přídavky, důchody, ženy pracovaly výjimečně, státní zaměstnanci důchody měli, ale ostatní ne
-postupně vznikaly první kampeličky
-důchody a dětské přídavky až od komunistů (1948)
-ve 30. letech bída, hospodářská krize a vysoká nezaměstnanost
-podpora v nezaměstnanosti ve 30. letech:a) svobodný 10 Kč/ týden b) ženatý 20 Kč / týden

Žádné komentáře:

Okomentovat