Loading

19.7. Stalinovi nástupci, N.S. Chruščov, Brežněvův neostalinismus, Gorbačov, současné Rusko.

- Období mezi léty 1953-1956 nazýváme období vakua, Rusové nevěděli, kdo bude zemi vézt, střídaly se nejrůznější osobnosti BULGAKOV, MALENKOV, také bývalý ministr zahraničních věcí MOLOTOV
- Situace se mění v roce 1956 a novým tajemníkem strany se stává NIKITA CHRUŠČEV (figuroval již v roce 1943), který přežil díky tomu, že Stalinovi vše odkýval


NIKITA CHRUŠČOV
- Celým jménem Nikita Sergejevič Chruščov, rusky: Никита Сергеевич Хрущёв
- Nastal jeho čas, Stalinův kult však stále přetrvával, ale 1956 na 20. sjezdu komunistické strany SSSR při tajném zasedání vystoupil Chruščov a odsoudil Stalinův kult osobnosti, v té době už měl své příznivce, ústřední výbor s ním souhlasil, proto si to mohl dovolit, nastává průlom, jeho největším konkurentem se stává BERJA, ten přišel na zasedání a zatkli ho, byl obviněn za represe a popraven
- Nastává naprosto jiná éra v dějinách SSSR
- Stalina nechal pochovat u Kremelské zdi
- Přišel s tezí, že je možná mírová koexistence sovětského a kapitalistického bloku, byl ale pevný komunista, proto věřil, že kapitalistický systém se sám odrovná, a dále se bude vyvíjet jen socialismus, že lidé sami poznají, že SSSR je lepší.
A) Zahraniční politika
- Koexistence znamenala uvolnění studené války, menší zbrojení, začal jednat, navštívil USA (1.ruský státník v Americe!!)
- Vystupoval jako muž z lidu, impulsivní, odvážný (jednal s Titem, který se rozhádal se Stalinem)
- Ale pokud bylo třeba, neváhal použít síly (např.proti Maďarům v 1956 kteří se chtěli vymanit ze sovětského vlivu)
- V roce 1962 se pokusil rozmísit atomové zbraně na Kubě, nakonec rakety z Kuby stáhnul
- Zřízena „horká linka“ mezi Bílým domem a Kremlem
B) Domácí politika
- Gulagy značně omezeny, podstatná část politických vězňů propuštěna (někteří však zůstali)
- Příznivější klima i v kultuře, stále však komunismus
- Začal provádět umírněné reformy
- Prosazoval „rotace kádrů“ (jestliže předtím byli do funkcí dosazování pouze vysocí komunisté bez ohledu na to, jestli byli odborně schopni, tak za Chruščova museli tito lidé dokázat své schopnosti, jinak byli odvolání) -) přispělo to ale k destabilizaci ekonomiky, přeřazování bylo moc náhlé a masivní
- Zemědělci mohli prodávat své přebytky, také mohli trochu pěstovat pro sebe, jejich políčka se jmenovaly záhumenky
- Chtěl modernizovat technologie, protože zaostávali
- Podařil se jim kosmický výzkum (Gagarin, Těreškovova)
- Experimenty, které se nezdařily: Při návštěvě jihu spojených státu, viděl pole kukuřice→ v nehostinných podmínkách Sibiře začal pěstovat kukuřici!!
- Přetrvávala malá efektivita práce, museli dovážet obilí z Ameriky, Kanady
nebyli schopni vyprodukovat tolik potravin jako soukromí farmáři
- Zatímco Stalin byl neomezeným diktátorem, Chruščov chtěl budit zdání, že rozhoduje kolektivně, radil se ve straně, opozici nenechával zlikvidovat…
- Někteří skalní komunisté v něm viděli zrádce- hlavně Čína, nastala roztržka, SSSR se stáhli z Číny, přestali se podporovat (Mao-ce Tung chtěl, ať jim poskytnou atomové zbraně, to ale Chruščov odmítl)
- Roku 1964 se podařilo konzervativnímu křídlu na zasedání výboru komunistického sjezdu strany, aby byl Chruščov odvolán, svalili na něj veškeré nedostatky, odešel do důchodu, zemřel v 70. roce.

LEONID ILJIČ BREŽNĚV (1964- 82)
- Leonid Iljič Brežněv se narodil na Ukrajině, rusky: Леонид Ильич Брежнев, ukrajinsky: Леонід Ілліч Брежнєв
- Ujal se moci, po sesazení Nikity
- Neostalinista, ne však takové jako v 50. letech, konzervativní politik, který nechtěl vůbec nic měnit, naopak prosazoval „stabilizaci kádrů“
země se zdánlivě stabilizovala, konečný efekt: každý dosazen do funkce, kde dlouho setrvával→ vedlo to k vládě „gerontokracie“= vláda starých
- Opozici chtěl umlčet, známé vědce, kulturní představitele zavíral do psychiatrických léčeben př. Sacharov, Solženicyn…
- Rapidní zaostávání za světem, zaostalé technologie, moc se dováželo, krize ve všech oblastech
Zahraniční politika:
- Chtěl naoko mír, jednal s Amerikou o odzbrojení (smlouvy SALT, START), SSSR nebyl schopen udržet krok s Amerikou ve vývoji, proto se snažili ujednat mír, až Regan zase zesílil studenou válku a tím se SSSR zhroucení
- Byla vydána Brežněvova doktrína = o omezení suverenity zemí socialistického tábora (tzn. něco jako svatá aliance), jestliže se některá země odkloní od modelu SSSR, přispěchá mu SSSR na „pomoc“ (tzv. internacionální pomoc)
- Roku 1979 nařídil invazi do Afghánistánu, jeho velmocenské postavení se snižovalo, měli sice hodně zbraní ale zastaralých!!
- Roku1982 Brežněv zemřel, jeho pohřeb byl přenášen v přímém přenosu (rakev žuchla), neměl žádné nástupce

1982 – 1985
- V letech 1982-85 nastává vláda starců: ANTROPOV, bývalý šéf KGB, starý brzy zemřel (možná, by se něco změnilo, kdo ví), pak ČERČENKO (další stařec), zdálo se, že bude konec SSSR, věděli, že musí zvolit někoho schopnějšího a mladšího, proto sek moci dostává mladý ambiciózní komunista, který si byl vědom, že je nutné provést změny.

MICHAIL SERGEJEVIČ GORBAČOV 1985-1991
- Rusky: Михаи́л Серге́евич Горбачёв
- Na hlavě měl charakteristické znaménko (oheň ve tvaru Afriky, jeho manželka Rajská měla rakovinu
- Moderní politik, bylo mu 50 let, pokusil se o reformy, chtěl překonat zaostalost

Zahraniční politika:
- Zahájil rozhovory o odzbrojení a snížení raket → povedlo se dílčí snížení
- Okamžitě opustil Brežněvovu doktrínu, stáhli se z Afghanistánu
- Otevřel cestu k tomu, aby si šly země sovětského bloku svou vlastní cestou
- Byly odkryty dokumenty KGB (provalila se Katyň)
- Stažena armáda i z ČSR!!

Domácí politika
a) Pěrestrojka = přestavba společnosti, změny v posílení tržní vazby a omezení centrálního řízení státu → mělo fungovat státní i soukromé podnikání, vznik tržního hospodářství
b) Glasnosť= otevřenost, otevřeně se mohlo vše kritizovat
- Vzal si na pomoc ministra zahraničních věcí Eduarga Ševarnadze (Gruzín)
- Přestavba se samozřejmě většině konzervativců nelíbila, proto začal hledat podporu u veřejnosti, zrušil cenzuru, o všem otevřeně diskutoval, poprvé prvky demokracie
- Gorbačov chtěl bojovat proti korupci, také alkoholismu, ze začátku to však nemělo velký efekt, zřídil funkci, která v Rusku dosud neexistovala = prezident (do té doby byl nevyšší muž ve státě prvním generálním tajemníkem strany). Mj. prohlásil, že okupace ČSR byla velkým omylem (Husák nevěděl, co dělat!!).

- Konzervativní komunisté ho nesnášeli a v srpnu 1991 využili toho, že byl Gorbačov na rekreaci na Krymu → v Moskvě pokus o puč → státní převrat → pokusili se odstranit Gorbačova (krizový moment)

- Vynořil se politik Boris Jelcin (reformní komunista), měl obrovské zásluhy, získal veřejné mínění Rusů na svou stranu, pokus o puč byl zmařen (vojáci zneužiti k puči, mysleli si, že je to správné, pak se zastřelili)

- Sláva Jelcina byla tak velká, že získal faktickou moc ve státě, Gorbačov ztrácí postavení, vládne pouze formálně.

- Negativum Gorbačova: tím, že začal provádět reformy a uvolňovat napětí, propukly nacionální vášně
→ Kavkaz: Aramejci x Azerbajdžánci, nepokoje Gruzínců, Pobaltí se cítilo být Evropou
→ panislamizace: Kazachstán, Kyrgyzstán…protiruský islámský duch
→ náznaky, že tyto státy chtějí vyhlásit nezávislost (Pobaltí, Ukrajina…)

Zajímavosti:
a) 15. 10. 1990 obdržel Nobelovu cenu za mír
b) V roce 1996 se pokoušel znovu kandidovat ve volbách, ale dostal pouhé 1 procento hlasů.
c) Roku 1997 Gorbačov vystupoval v reklamě na Pizza Hut pro USA, aby získal peníze na archívy přestavby.
d) Počátkem roku 2004 se Gorbačov stal značkou slavného portského vína, po vodce firma uvedla značku na etiketách dalších nápojů, aby využila jeho slávu. Dnes už tuto značku nepoužívá.
e) V červnu 2004 Gorbačov zastupoval Rusko na pohřbu Ronalda Regana.
Na západě byl Gorbačov známý jako „Gorby“, možná i proto, že byl méně asketický než jeho předchůdci. Dokonce vypukla „Gorbymánie“, lidé ho totiž přímo milovali, protože přinášel mír a uvolnění poměrů v SSSR.
f) Roku 1987 Gorbačov uznal, že na jeho liberální politiku 'glasnosti' a přestavby měl vliv Dubčekův „socialismus s lidskou tváří.“ Když se jej ptali na rozdíl mezi Pražským jarem a jeho reformami, odpověděl: „Devatenáct let.“
g) Roku 1989 na oficiální návštěvě Číny, během demonstrací na Náměstí nebeského klidu a krátce před obnovením trestu smrti v Pekingu, se Gorbačova ptali na jeho názor na velkou čínskou zeď. „Je to krásné dílo“, odpověděl, „ale je pořád mnoho zdí mezi lidmi“. Novinář se ho zeptal: „Chtěl byste, aby zbořili Berlínskou zeď?“ Gorbačov odpověděl vážně: „Proč ne?“


BORIS JELCIN 1991-2000
- Celým jménem Boris Nikolajevič Jelcin, rusky Бори́с Никола́евич Е́льцин
- Jelcin se narodil 1. 2. 1931 ve Sverdlovském kraji. Jeho otec Nikola Jelcin byl odsouzen za protisovětskou agitaci k nuceným pracím v gulagu; jeho matka byla švadlena. Jelcin vystudoval Puškinovu střední školu v Bereznikách. I přes problémy s učiteli a otcem nakonec toto desetileté vzdělání dokončil. Jelcin přišel o dva prsty, když s se s kamarády pokoušel rozebrat granát, který ukradl ve skladech Rudé armády.
- V prosinci 1991 se SSSR rozpadl a Boris Jelcin se stává prezidentem Ruské federace.
Pozitiva jeho vlády:
- Vystoupil z komunistické strany, po puči byla zakázána
- Snažil se o přechod od socialismu ke kapitalismu
Zápory:
- Změna byla těžká, chaotická, v přechodném procesu došlo k řadě chyb, vytvořila se malá vrstva bohatých Rusů
- Vzniká tak oligarchie = vláda několika boháčů, přitom podstatná část obyvatelstva žije v hrozných podmínkách
- Divoká privatizace: někteří nesmírně zbohatli, jiní byli ožebračeni
- Čečensko chtělo vyhlásit nezávislost (islámské), Jelcin to nechtěl dovolit a poslal tam vojáky → dodnes součástí Ruské federace→ vlna islámského terorismu (útoky proti Rusku)
- Beslan- za obrovských ztrát teroristé přemoženi (čečenské ženy, útok na divadlo, granáty pod šaty, zahynuli teroristé i rukojmí)
- Prestiž Ruska klesá, postavení ekonomiky se zhoršuje, není velmocí, Jelcin silný alkoholik, roku 2000 odstoupil z funkce pro zdravotní potíže, zemřel v dubnu 2007
Trapasy:
a) sekretářku USA štípl do prdele
b) přidal se k malým dětem a hrál s nimi na bubny
c) když měl jít po červeném koberci, byl tak navalený, že kráčel úplně mimo

VLADIMÍR PUTIN (2000-2008)
- Celým jménem Vladimir Vladimirovič Putin, rusky: Владимир Владимирович Путин
- Narodil se roku 1952 v Leningradě
- Bývalý důstojník KGB
- Schopný politik, ale vládne autoritativně, potlačil moc masmédií, omezil moc oligarchie
- Rusko je velmi bohaté na nerostné suroviny a naftu, ekonomika se začíná zmáhat (přistupuje ke skupině G7), stále je to největší země světa
- Rusku však chybí střední vrstva, zřetelné kontrasty, kdy miliony lidí žije na hranici bídy
- Neintegruje se se zbytkem Evropy, není v NATO ani EU (hraje si na svém vlastním písečku)
- Jako pojistku má to, že do Evropy dodává naftu a plyn
- Blízkým spojencem je Lukašenko (ten se dokonce chce spojit)
- Komunistická strana znovu obnovena
- Staví se odmítavě proti radaru, který chce americký prezident umístit v ČR
- 5-6 let zpět se zde zpět Žilinovský – nacionalista až fašista

DIMITRIJ MEDVĚDĚV
- Celým jménem: Dmitrij Anatoljevič Medvěděv, rusky: Дми́трий Анато́льевич Медве́дев
- Narodil se roku 1965 v Leningradě, působil jako obchodník a právník
- Ve volbách se stal novým prezidentem, Putin zůstane premiérem
- Západ, ale i ostatní ruští kandidáti kritizují způsob voleb, Medvěděv měl mnohem větší prostor v televizi, Putin ho velmi zpopularizoval (do té doby ho pořádně ani neznali)

Žádné komentáře:

Okomentovat