Loading

20.2. Válka v Polsku, ve Skandinávii, na západě Evropy, boj o Anglii

-31.8. 1939 – 1.9. 1939 zaútočili jednotky SS převlečená za Poláky na vysílačku v městě HLIWICE v Polsku (toto území ovšem opatřilo Němcům) a odvysílali protiněmecký text → Němci tak začali rozhlašovat, že Poláci je přepadli → měli záměr pro rozpoutání války
-3.9. 1939 vyhlásily Anglie a Francie válku Německu (měly smlouvy s Polskem z 25.8. 1939) → tuto válku ovšem prováděli „na oko“, až do roku 1940 vedli tzv. podivnou válku či válku v sedě (sietzkrieg), jak ji Němci posměšně nazvali. Francouzi sem tam vystřelili z děla na tzv. Maginotově linii (opevnění na hranicích s Německem, vybudované v letech 1930-1935), Angličané shazovali letáky, ve kterých psali, aby německé obyvatelstvo ukončilo válku

-během zhruba 14 dní Němci Poláky porazili, zlomili moc (denně postupovali až 100 km), přestože se Poláci bánili měli zastaralé zbraně (ještě v roce 1939 v Katowických železárnách zhotovili 1 milion šavlí → vojáci huláni, stříleli po letadlech puškami, proti tankům šli se šavlemi)
-17.9. 1939 z východu do Polska vstoupila rudá armáda → už nekladli odpor a tak Rusi obsadili celé východní Polsko, připojili ho k Bělorusku a Ukrajině → SSSR řeklo, že Poláky brání před Hitlerem → na konci září Polsko kapitulovalo
- Ze západního Polska vznikl generální gouvernement – tam, kde byla většina Němců, došlo k tzv. „čtvrtému dělení Polska“
- V rámci řešení tzv. polské otázky měla být likvidována inteligence a zbytek národa byl využívat k otrocké práci
-1939-1940 proběhla finsko-sovětská válka → Finové se ubránili (i když museli dát kousek země), Rusové ztratili 0,5 milionu vojáků, protože schopní ruští generálové byli Stalinem vystříleni
Katyň
-40.rok, Ukrajina, sovětská armáda vstoupila do Polska a zajala 15 tisíc polských důstojníků
-NKVD je odvezla do Smolensk, kde se v lese nachází Katyň a zde je povraždila a zaházela do
mělkých hrobů
- Němci na to přišli a zavolali si Červený kříž, ať se jde podívat jaká zvěrstva provádí SSSR. S tím NKVD nepočítala, a proto rychle začala rozhlašovat, že to udělali Němci. Až v 90.letech se k tomuto hrůznému činu přiznala KGB.

-SSSR se podařilo zabrat bez boje Pobaltské republiky
-„Skandinávské tažení“
-aneb jak Hitler dobýval Skandinávii
-Finsko se stalo spojencem Německa → neútočili na ně
-Švédsko neutrální, nechali být
*9.4. 1940 zaútočili na Dánsko → ti neměli šanci a vzdali se během pár dnů → Němci se přepravili do Norska
Norsko byla strategická země:
a) byly zde přístavy s britskou posádkou
b) nacházela se tu těžká voda (Hitler z ní chtěl vyrábět atomovou bombu)
Norsko dobývali několik, týdnů (snad i měsíců). Ale nakonec se vzdalo, zásluhou také toho, že zde byla silná 5. kolona = zrádce VIDKUM QUESLING

- Cílem spojenců pak bylo zničit továrnu na těžkou vodu, první skupina, kterou tvořili Angličané, byli chyceni, protože se moc v terénu neorientovali (následně mučeni, ruce svázány ostnatým drátem), druhá skupina norská uskutečnila na továrnu atentát, voda byla zničena. Spojenci zaútočili taktéž na loď, která vodu převážela, sudy klesly hluboko na dno, s vodou však zahynuli i nevinní lidé.

-v květnu 1940 Němci porušili neutralitu Belgie, Holandska a porazili je → obešli tím Maginotovu linii a zahájili blitzkrieg na Francii → postupovali na Paříž a Francie tlak vydržela jen 1měsíc. Do války proti ní pak vstoupila i Itálie. Za této situace se změnil anglický premiér → nastoupil protiněmecký muž WINSTON CHURCHIL → nenáviděl nacisty a chtěl je porazil, ukončil válku v sedě. Churchil poslal do Francie statisíce anglických vojáků, ti se ale neudrželi. Části se podařilo vrátit zpět do Anglie (prý jestli to Hitler neudělal schválně)
- Francie byla rozdělena na dvě části, severní část spolu s Paříží byla okupována Němci, v jižní Francii existoval satelitní stá nazývaný vichistická Francie, podle hlavního města Vichy, který byl vedený PETAINEM
- Část francouzských politiků utekla do Británie, kde v čele s Charlesem de Gaullem založila Hnutí svobodných Francouzů
-po obsazení Francie chtěl Hitler podniknout invazi do Anglie (což byl nejsilnější protivník, který by ho mohl porazit) tato invaze nesla název SEELOWE - Lvoun → jako první musel vyřadit královské letectvo RAF, které by ho mohlo zničit → v létě 1940 se rozpoutala bitva o Anglii → obě strany to čekaly y a byly připraveny. Anglické letectvo RAF mělo stroje SPITFIRE a HURICANE, Němci zase MESSECHSMIT 109. Němci začali bombardovat přístavy, doky a letiště → Anglie tlak snesla, Göring tedy změnil strategii a začal bombardovat Londýn → což byla osudová chyb → i přes ztráty civilního obyvatelstva, se zvedlo vlastenecké cítění Angličanů. Anglie přešla do protiútoku, Němci neuspěli a po několika bojích museli uznat,m že RAF je nezničitelné a Angličané začali bombardovat Berlín. Angličanům pomáhali i Slováci, Poláci a Češi. Invaze do Anglie byla tak odložena.
-tehdy se stala další věc, se kterou Hitler nepočítal → Mussoloni se svou armádou zaútočil v říjnu na Řecko → Řekové (ten hrdinný národ  ) však útok odrazili a Italy zahnali pryč. Mussolini tak musel požádat o pomoc Hitlera → Hitler vak prve na Balkán nechtěl, neměl to v plánu.

Žádné komentáře:

Okomentovat