Loading

22.1. Převaha liberálně demokratického systému, vysvětli jeho klady, případně jeho zápory.

Téměř hned po 2. světové válce se rozpoutala další tentokrát studená válka mezi západním a východním blokem o ovládnutí světa. Aby obrana Západu proti Východu byla účinná, musely západní mocnosti překonat své názorové rozdíly a vytvořit spolupráci a integraci v oblasti vojenské, politické a posléze i hospodářské a kulturní.

Mezi základní rysy a klady tohoto systému patří:
a) pluralitní demokracie - pluralita názorů, politických stran, liberalismus -) politické strany si konkurují, předhánějí se, ať vládnou dobře, mají kontrolu v opozici. Základem jsou svobodné volby- rovné, všeobecné, tajné, přímé hlasovací právo
b) respekt k základním lidským a občanským právům
c) existence svobodné tržní ekonomiky - tržní hospodářství = flexibilita, dělba práce, konkurence podniků, krach -) to je právě motivace, hnací síla -) udržet se. Každý podnik má svůj tým, který zkvalitňoval výrobky, výrobky jsou tak konkurenčně schopné, díky tomu předehnal východ v elektronice, počítačích,…
d) lepší vzdělání, na rozdíl od socialistických států nezkreslovali dějiny

Přestože svět Západu, svět liberálně demokratického systému v této studené válce nakonec zvítězil, měl i on, stejně jako blok Východu, své zápory:
a) demokracie může být vysvětlována různě : legálně zde mohou fungovat i anarchistické, rasistické, extremistické strany a hnutí
b) mnohem větší sociální rozdíly: na rozdíl od Východu, kde každý má práci, na Západě se musí každý snažit získat lepší uplatnění -) musí existovat aspoň záchytná sociální síť
c) větší kriminalita, nezaměstnanost, bezdomovectví, mafie, drogová závislost
d) vládnoucí strana „hrabe pro sebe“, po ní přijde jiná a dělá to samé -) což nevede k ničemu, bezvýchodná situace, nebezpečí, každá strana lobuje pro své zájmy (to samé se odehrálo v Německu ve 30. letech). Lenin, Hitler, Gottwald kritizovali tuto „prohnilou demokracii“, korupce
e) zhoršení mezilidských vztahů, zhoršení výchovy dětí, rodiče na ně nemají čas, což se pak promítá v chování dětí
f) velký vliv mají masmédia
g) zadlužování států, lidé žijí na úvěr, hypotéky, korupce a tunelování

Žádné komentáře:

Okomentovat