Loading

5.6. Proč se Balkán vyvíjel jinak než ostatní Evropa?

Již od počátku 14. století Turci, kteří původně sídlili u hranic Číny oklešťovali moc Byzantské říše.
- Roku 1453 byla Turky dobyta Kosntantinopol
- Roku 1389 se odehrála bitva mezi Srby a Turky v dnešním Kosově na KOSOVĚ POLI → Evropané zcela rozdrceni
- Osmanská říše se po dobytí Cařihradu soustředila na útoky do JV Evropy – Řecko, Balkán, roku 1456 zaútočili na Bělehrad
- Malé balkánské státy postupně dobrovolně ustupovaly Osmanské říši a stávaly se její součástí
- V 2.polovině 15. století turecká vojska zaútočila na Krym, byl vytvořen Krymský chanát
- Kvůli Turkům byla taktéž přerušena cesta z Evropy do Indie
- Kvůli tureckému ovládnutí Balkánu, je zde zavlečeno jejich náboženství islám
- Balkán se ocitá na dlouhá staletí v područí Turků, jejich kultury, vlivu
- Dostává se do izolace, nevyvíjí se společně s Evropou, neprobíhala zde renesance, průmyslový revoluce
- Balkán tak míjely převratné vynálezy, ale i revoluční filosofie, osvícenství
- Turci budovali svou armádu nazývanou janičáři (nová armáda), porobenému obyvatelstvu odevírali prvorozené syny (daň devširmé)

Žádné komentáře:

Okomentovat