Loading

27. Punské války

Kartágo: původně Kart Hadášt,dnes území Tunisu,bylo založeno roku 814pnl.féničany.Stává se z něj bohaté město díky námořním obchodům,čímž se stává velmi velkým konkurentem Říma.Kartáginci=punové(přezdívka,kterou vymysleli Římané)

1. PUNSKÁ VÁLKA (264-241pnl.)
Příčina:Sicilské město Messana žádá o pomoc proti Řekům jak Kartágince tak Římany-, Kartáginci to berou jako porušení smlouvy,Římané se cítí ohroženi=válka
Rozhodující bitva:241pnl u Aegatských ostrovů(velitelem punů je Hamilkar Barbas)osudová námořní bitva,Římané slaví drtivé vítězství hlavně díky tvrdému výcviku.Řím se stává námořní velmocí.
Důsledky:punové musí vyklidit Sicílii a zaplatit válečné reparace v hodnotě 3200 talentů(kolem 90 tun stříbra).Kartágo je na dně,Řím slaví triumf.

2. PUNSKÁ VÁLKA (218-201pnl)
Příčina: Hannibal(nový velitel Kartága)obsazuje město Saguntum v Hispánii,čímž poruší mírovou smlouvu=2.válka
Průběh války: Hannibal vytáhne na Řím přes Alpy.V roce 218 pnl. Zničí římské vojsko u řeky Pád.Za nedlouho vypukne další bitva u řeky Trebie,kde díky léčce získává ještě drtivější vítězství.Dále táhne na jih Itálie a získává další vítězství u Trasimenského jezera tím,že Římany vláká do pasti.(Římanů padlo 15000 punů jen 2500).216pnl.bitva u Kann(Cannae).Totální masakr Římského vojska(50000mrtvých)Punové vítězí díky skvělé taktice vojska,jenž se postaví do tvaru klínu a i přes velkou převahu Římanů drtivě vítězí.Roku 212pnl.je Hannibal před branami Říma(„Hannibal ante portas“).Ovšem na město nezaútočí,neboť nemá obléhací zařízení.Žádá o pomoc Kartágo,to mu,ale nepomůže.Až v roce 207pnl.mu jde na pomoc bratr Hasdrubal,který se sním však nespojí,protože jeho vojsko je Římany zničeny u řeky Metaurus.V roce 203pnl. Římané útočí na Kartágo a tím donutí Hannibala k návratu do vlasti.V roce 202pnl. Se koná rozhodující bitva u Zamy,kde zemře 20000punů a Hannibal kapituluje.
Důsledky: punové musí zaplatit 10000talentů(asi 280 tun stříbra),musí redukovat své loďstvo na 10 trojveslic a nesmí uzavírat válku,bez svolení Říma.Moc Kartága je v troskách.

3. PUNSKÁ VÁLKA (149-146pnl)
Příčina: Na Kartágo útočí numidský panovník Masiniss,to se nemůže bránit(viz důsledky 2.P.vál.),proto zbrojí a postaví armádu.Řím ho chce jednou pro vždy zničit.
Průběh války: Punové nechtějí válčit,přijmou římské požadavky a vydají mu veškeré zbraně.Když je Římané obdrží nařizují punům opustit město a založit nové 15 km od moře,což je pro město žijící z mořského obchodu jistá smrt.Na to nemůžou přistoupit a proto,když je Římané oblehnou dosadí k moci Hasdrubala Byzacenského,jenž svrhne senát a nastolí diktaturu.2roky se Římanům nedaří dobýt ho.Situaci se obrací,když přichází Římský vojevůdce Publius Cornelius Scipio,který vybuduje kolem města val a snaží se město vyhladovět.Nakonec Scipiovy legie prolamují obranu a 7 dní pustoší celé město.Kdo nezemřel v boji je odvlečen do otroctví.
Důsledky: Město bylo prokleto,půda rozorána a posypána solí.Kartágo mizí z map…
Ovládnutí Řecka
3makedonské války(makedonský král podporoval za 2.pun.války Hannibala-odplata Římanů)
168pnl.bitva u Pydny-Řím je vítěz a z Makedonie se stává provincie.
146pnl.v Řecko jsou nepokoje,a město Korint je srovnáno se zemí.
Důsledky: Řím se stává pánem celého Středomoří.

Žádné komentáře:

Okomentovat