Loading

14.7. Normalizace, Bachův absolutismus

- Od roku 1849 do roku 1851 nastala v Rakousku doba normalizace → těžká doba, je zde tvrdý předseda vlády Schwanzerberg, potlačování občanských práv. Toto období vyvrcholilo v prosinci 1851, kdy byla tzv. SILVESTROVSKÝMI PATENTY ze dne 31.12. 1851 zrušena oktrojovaná ústava
- Po smrti Schwanzerberga se předsedou vlády stává ALEXANDR BACH jeho režim tzv. Bachův absolutismus trval v letech 1851-1859 → období těžké, negativní pohled.
-cílem bylo udržet absolutismus, ne ústava, ne poradní sbor, ještě horší než za METTERNICHA → propracovanější, soustavní
a) – vybudoval dokonalou síť policie a zavedl na vesnici a v terénu četnictvo → represe
b) – prosazoval germanizaci př. středního školství
c) – udavačství, potlačování všeho českého, vlasteneckého
d) – pronásledování např. B. Němcové, K.H. Borovský ve vyhnanství v Brixenu
e) – byla posílena úloha katolické církve → měla velké pravomoci, dozor na rodinným životem, korkorát s papežem, ostatní církve byly povoleny, ale katolická měla přednost
f) + chtěl pokrok Rakouska
g) + podporoval rozvoj průmyslu → za jeho vlády se projevila průmyslová revoluce, zemědělství, nové cukrovary, pivovary, lihovary
h) + rušila CLA, modernizace společnosti
i) + správní reformy → místní městská samospráva → okrese, kraje → volitelnost samosprávy

50. LÉTA V RAKOUSKU
-roku 1851 tzv. olomoucké ponížení → Rakousko se prosadilo v Německu, mělo zde silný vliv, v Olomouci podepsána dohoda, uzavřelo s ním nerovnoměrné smlouvy
-roku 1859 Itálie (která se chtěla sjednotit) spolu s Francií vyhlásily válku Rakousku → do čela Rakouska se postavil Fr. Josef, ale neuměl válčit → bitva se odehrála u SOLFERINO → Rakušané prohráli a museli se vzdát části severní Itálie
-války se zúčastnil také švýcarský lékař DUPONT a ten, když viděl tolik utrpění založil ČERVENÝ KŘÍŽ → pokrok, že lékaři ošetřovali i vojsko protivníka (za napoleonských válek francouzští lékaři kašlala na ruské vojáky)
-Rakousko prohrálo a hledalo viníka → císař tedy odvolal Bacha a situace se lepší
-císař si také uvědomil, že absolutismus brzdí Rakousko, že jsou zapotřebí reformy, a tak v říjnu 1860 vydal tzv. „říjnový patent“ , ve kterém přislíbil vydání ústavy

Žádné komentáře:

Okomentovat