Loading

16.1. Vznik Trojspolku a Dohody, příčiny 1. světové války

● Mezinárodní vztahy na konci 19. století
- Na konci 19. století vzrůstá napětí mezi velmocemi
- Každá velmoc chce být hegemonem v Evropě (podmanit si toho druhého), začíná boj o kolonie, ale ví, že samotná by to nezvládla, tak se začali spojovat a sbližovat

TROJSPOLEK

- Začíná se sbližovat Německo s R-U (prve sice spolu bojovali ve válce prusko-rakouské, ale teď sblížení)
- Roku 1879 tak zakládají Dvojspolek, chtějí tzv. Germánskou střední Evropu (pangermanismus, Mittel Europe), za nepřítele vidí Rusko, chtějí expandovat na východ – Drank nach Osten
- Později se k Dvojspolku připojuje Itálie, vzniká tak Trojspolek
- Rakušané se s Itálií spojili z toho důvodu, aby Itálie nechtěla ni zbytek rakouského území (kousek Tyrolska)
- Němci se s Italy sjednotili, protože ani na jednu z těchto zemí nezůstaly už kolonie (měli je Francouzi a Angličané)

TROJDOHODA
- Rusko a Francie se chtěly bránit, začaly se sbližovat (Franci poskytla Rusku půjčku), jejich nepřítelem se stalo Německo (Francie chtěla zpět Alsasko + Lotrinsko, Rusko se bálo Drank nach Osten), vzniká tak Dvojdohoda mezi Francií a Ruskem
- Británie dlouho váhala, jestli se připojit, protože s Francií měla spory o kolonie, ale viděla e Němko je silnější než Francie a neustále zbrojí, a tak roku 1904 podepsala s Francií Srdečnou dohodu a roku 1907 vzniká Trojdohoda = Dohoda
- Od roku 1907 je jen otázkou času, kdy se tyto spolky dostanou do válečného konfliktu
- Již roku 1911, když k břehům Maroka (patřilo Francii) připlul německý pancéřový člun, nakonec se však Němci stáhli

Ještě před samotným vypuknutím 1. světové války došlo na konci 19. století k několika bojům a válkám, které se mnohdy staly příčinou pozdější 1. světové války. K hlavním ohniskům rozporu patřilo:
a) Británie X Francie zápas o vliv v severní a rovníkové Africe → střetnutí u Fašody 1898 → Francie ústup
b) Itálie zabrala Ertiretu, 1896 odražen útok proti Habeši
c) Čínsko-japonská válka o Koreu → vítězí Japonsko
d) Rusko-japonská válka → porážka Ruska
e) Búrská válka 1899-1902
f) Balkánské války

- 1. SV 1.SV trvající od roku 1914-1918 byla do té doby nejstrašnější válkou, kterou kdy lidstvo zažilo
- Přesto však již v minulosti proběhlo několik válek, které bychom mohli nazvat pokud ne „světovými“, tak alespoň „evropskými“, v těchto válkách taktéž docházelo k tomu, že se státy spojovaly do koalic a bojovaly proti jiným spolkům, k těmto válkám patří:
a) stoletá válka 1337 – 1453
b) třicetiletá válka 1618 – 1648
c) sedmiletá válka 1756 – 1763
d) Napoleonské války 1803 – 1815
e) a další …

Příčiny 1. SV.:
- Jednoznačná příčina nelze přesně určit → 1.SV byla způsobena komplexem dlouhodobých a krátkodobých příčin
- Z dlouhodobých to byly spory mezi velmocemi vyplývající z ekonomického a politického imperialismu, z nacionalismu a šovinismu, z militarismus (snaha prosadit své cíle násilím a válkou) a z Clausewitzovy teorie (válka je pokračováním politiky jinými prostředky).
- Dále to byly vzájemné rozpory a vzájemné soutěžení mezi mocenskými bloky
- Střet států s demokratickou tradicí (Anglie, Francie) X monarchistické, teokratické režimy
- Válka trvala přes 4 roky (28.7. 1914- 11.11. 1918) a pořád nebylo jasné, kdo vyhraje, nebylo také zvykem, aby válka trvala tak dlouho

Záminka 1.SV. :
- Záminkou pro vypuknutí války se stal sarajevský atentát: FERDINAND D´ESTE (následník trůnu) odjel na manévry rakouské armády do Bosny a Hercegoviny (patřila R-U) i se svou ženkou hraběnkou ŽOFIÍ CHOTKOVOU, a protože Bosňané (a celkově Jihoslované) neměli Rakušany rádi, dne 28.6. 1914, když autem projížděli ulicemi přiskočil k nim mladý 20letý student GAVRILO PRINČIP, který na manžele 7x vystřelil a ti na zranění zemřeli (Žofie dříve)
- R-U zjistilo, že nitky atentátu jsou ze Srbska a nacionalistická organizace Mladá Bosna, která atentát zorganizovala je ve spojení s tajnou organizací důstojníků srbské armády Černá ruka → R-U dalo Srbům nesplnitelné ultimátum, že celou záležitost bude vyšetřovat právě R-U → Srbové odmítli, a tak 28.7. 1914 vyhlásilo R-U Srbsku válku (už předtím na ně Němci tlačili, ať to rozpoutají)

Během pár týdnů začaly platit smlouvy a bloky se tak dostaly do války:
-Rusko přišlo na pomoc Srbsku, do války vstoupilo 3.8. 1914
-Itálie zůstala zprvu neutrální, roku 1915 se přidala na stranu Dohody, protože Dohoda jí slíbila rakouské území a Dalmácii
-na straně Trojspolku vstoupilo do války Bulharsko (mělo nevyřízené účty se Srbskem)
-po boků Němců se postavilo Turecko (Němci ho vyzbrojili), bojovali hlavně proti Angličanům
- Téměř všechny národy (Češi ne) šly do války s nadšením → věřili, že válku, která bude krátká, vyhrají, Němci např. Říkali, že jsou na oběd do Paříže (do boje s úsměvem)

2 komentáře: