Loading

21.2. Vysvětli pojem bipolární svět, charakterizuj supervelmoci USA a SSSR

Konec 2. SV nesmírně pomohl USA a SSSR

USA
- poskytovala zbraně Evropě, na tom zbohatla a stává se supervelmocí, naopak poklesl význam Evropy
- jejím cílem je obrana demokracie na celém světě , ovlivňuje spolu se SSSR svět
- po 2.SV ekonomicky a hospodářsky nejsilnější, na území USA se nebojovalo, nebyla poničena

SSSR
- sice zvítězila, ale utrpěla obrovské ztráty, zemřelo až 20 milionů lidí
- zničená města – ze Stalingradu hromada sutin
- ale přesto supervelmoc, vzrostla totiž jeho prestiž, protože osvobodil značnou část Evropy, navíc obrovský zbrojní průmysl
- stalinovská ideologie: „Sovětští lidé ještě ukážou co v nich je!“
- po 2.SV mnoho sympatizantů ve východní, ale i v západní Evropě – komunisté se objevili ve vládách Itálie, Francie i VB, což bylo nebezpečné.
- SSSR osvobodil velkou část východní Evropy, po válce zde vznikaly lidově-demokratické režimy, kde hlavní slovo začali mít komunisti, kteří během let 1945-48 nastolili diktatury

Bipolární svět = svět dvou světů:
1) svět demokratických států, USA, západní Evropa a také Japonsko
KLADY:
a) pluralitní demokracie
b) respekt k základním lidským a občanským právům
c) existence svobodné tržní ekonomiky
d) lepší vzdělání, na rozdíl od socialistických států nezkreslovali dějiny

ZÁPORY:

a) demokracie může být vysvětlována různě : legálně zde mohou fungovat i anarchistické, rasistické, extremistické strany
b) mnohem větší sociální rozdíly: na rozdíl od Východu, kde každý má práci, na Západě se musí každý snažit získat lepší uplatnění -) musí existovat aspoň záchytná sociální síť
c) větší kriminalita, nezaměstnanost, bezdomovectví, mafie, drogová závislost
d) vládnoucí strana „hrabe pro sebe“, korupce
e) zhoršení mezilidských vztahů, zhoršení výchovy dětí, rodiče na ně nemají čas, což se pak promítá v chování dětí
f) velký vliv mají masmédia
g) zadlužování států, lidé žijí na úvěr, hypotéky, korupce a tunelování

2) svět socialistického tábora – satelity SSSR, východní Evropa a Čína
a) Ekonomika Východu:
- Řízené plánové hospodářství (pětiletky), měli své ústřední výbory, které stanovovaly kolik se čeho vyprodukuje a za kolik se to bude následně prodávat (bez ohledu na to, co trh požaduje) mysleli si, že tak nemůže nastat chaos
- Vyrábělo se na sklad, výrobky nebyly příliš kvalitní, protože firmy neměly motivaci, nemohly se dále rozvíjet a zlepšovat, ty schopnější často musely pomáhat těm méně schopným
b) Politika Východu
- Diktatura proletariátu, totalitní režimy, u moci jsou komunisté
existovaly i jiné politické strany, ale byly pouze formální, neměly žádnou moc
- Neexistovaly tajné volby, kandidátku tvořili pouze komunisté, voliči měli na volebním lístku pouze komunistickou stranu, mohli se tedy pouze rozhodnout, zda lístek vhodí do urny či ne, vzhledem k tomu, že neměli možnost tajného hlasování, volili komunisty
c) Znaky socialismu:
- Ústavou zaručena zaměstnanost → přezaměstnanost, malá efektivita práce, žádný podnik nemůže zkrachovat, firmy tak pracovaly spíše do mínusu, prosperující musely podporovat neprosperující, kterých přibývalo
- Nivelizace mezd=byly malé rozdíly v platech, bez ohledu na dosažené vzdělání či schopnosti člověka
- Kádrová politika = nomenklatura, lidé byli na vysoká místa dosazováni ne na základě schopností a dosaženého vzdělání ale podle politické příslušnosti, byli to lidé loajální k režimu (komunisté), projevovalo se to všude →vysoké školy –parita (určitá část přijetých musela být dělnického původu)
- Celé období přetvařování a falešnosti, prvomájové průvody, vše podřízeno ideologii, všude visela socialistická hesla
- Velmi úzký sortiment výrobků, nedostatkové zboží, málo masa
- Byly prováděny politické procesy, tisíce lidí odsouzeno, museli pracovat v uranových dolech, pronásledování nepřátel
- Taktéž v umění vládne socialistický duch podle toho vypadá literatura,…
- Na vše západní se pohlíželo s odporem, byli považováni za zkorumpované imperialisty
- Heslo socialismu: „Kdo nekrade, okrádá svou rodinu“

Žádné komentáře:

Okomentovat