Loading

16.4. Průběh 1. světové války

1) 1. etapa 1914-1916
2) 2. etapa 1917-1918
a) od srpne do prosince 1914 → útočné vojenské operace
b) 1915-1916 zákopová válka, militarizace, LLOYD GEORGE → zákon o povinné vojenské službě, v Rusku protiválečné demonstrace
c) 1917-1918 celková vyčerpanost, protesty civilistů, ekonomická+sociální+politická krize válčícího světa
d) březen-listopad 1918 → převaha Dohody, kapitulace ÚM

1. ETAPA

a) západní fronta
- Schlieffenův plán (aktualizoval ho Moltke) z roku 1905 předpokládal bleskovou válku a rychlé dobytí Francie, pak zaměření sil proti Rusku
- Němci chtěli Francii překvapit → německý generál HELMUTH VON MOLTHE → obchvatem ze severu přes Belgii do Francie (porušení neutrality Belgie a Lucemburska) → dostali se až po řeku MARNU, ohrožena Paříž
- Francouzi narychlo zmobilizovali všechno možné → pařížské taxíky zachránily Paříž, pomáhali jim i Angličané
- Němci zastavěni na řece MARNĚ, nový německý velitel ERICH VON FALKENHEYM
-„Běh k moři“ = manévrování obou protivníků, snaha o obchvat nepřítele směrem k přístavům v La Mance
- Březen 1915 útok francouzských vojsk v CHAMPAGNI, generál JOSEPH JOFFRE
- Bitva u YPER → poprvé použity bojové plyny → otrava 15 000 mužů
- Vyvrcholení bojů a nejstrašnější boje proběhly v únor-září 1916 u francouzské pevnosti VERDUN ´“mlýnek na maso“, přes 1 milion vojáků padlo, vše rozbito, roztříštěno, země nasákla krví (poprvé a naposled co zahynulo tolik lidí, snad Hirošima ještě), francouzsko-anglická vojska se ubránila
- Změny německého vedení generál PAUL VON HINDENBURG → červenec-listopad 1916 velká bitva na řece SOMMĚ → neúspěch spojenců, 1 milion mrtvých, použity britské tanky, hazardování s lidskými životy
-Vojáci v zákopech přežívali ve strašných podmínkách → žádné odvodňování, v hovnech po kolena, epidemie, hlad, úplavice
- Obrovské ztráty, 2 miliony mrtvých


b) balkánská (srbská) fronta
- R-U armáda generála POTIORKA X armáda Srbska a Černé Hory → těžké ztráty rakouského vojska, ústup za Dunaj
- V ostatních balkánských státech boje mezi přívrženci Dohody a ÚM
- Na stranu ÚM se přidalo Bulharsko → chtěli kus Srbska a Makedonii
- Boje na jihu Balkánu přiměly Řecko ke vstupu do války (1917) na stranu Dohody
- Gallipolská operace → snaha Odhody dobýt Dardanely → možnost přímého zásobování Ruska, neúspěšné, srbská armáda se zachránila jen díky útěku na ostrvo Korfu
- Ofenzíva Dohody → bulharská armáda poražena, 29.9. 1918 v Soluni podepsáno příměří

c) východní fronta
- Přestože byla ruská armáda velmi početná, byla nedobře vyzbrojena, bez dobrých zbraní, jídla, nedostávaly se zásoby, korupce, špatná ruská ekonomika, korupce, bojovali statečně a vlastenecky
- Němci počítali s tím, že R-U bude držet frontu do té doby, než Němci porazí Francii → R-U armáda však byla dost špatná (mnoho národů v ní bojovat proti Slovanům-Rusům nechtělo, bojovali jen Maďaři, Rakušané a němečtí Češi)
- Ruské armádě se tak podařilo prolomit frontu → ruské vojsko se blížilo ke Krakovu, na severozápadní Slovensko a málem i k Ostravě
- Němci tedy museli R-U pomoct a těm se pak dařilo lépe → v bitvě u TANNENBERGU zničili druhou ruskou armádu
- Pokus Německa porazit Rusko a vyřadit je z války → ofenzíva v Karpatech → průlom do ruských pozic a GORLICE a TARNOVA → roku 1916 reorganizace rudické armády → vrchol tzv. Brusilovova ofenzíva, němci nuceni se stáhnout, Rusové zvítězili, získali BUKOVINU a HALIČ a způsobili R-U velké ztráty, byl to však poslední úspěch ruské armády
- Ruská obrana se zhroutila až vlivem VŘSR 1917


- Roku 1914 vstoupilo do války Turecko na straně R-U, napadli černomořské přístavy a vznikly další válčiště:
a) kavkazská fronta → turecký plukovník ENVAR paša v lednu 1915 poražen Ruskem
b) mezopotámská fronta → Angličané se vylodili a získaly Basry a Kurnu na soutoku Eufrat+Tigris
c) syrsko-palestinská fronta → snaha Turků obsadit Suez, nuceni opustit Sinaj, koncem října 1918 nuceno ke kapitulaci Turecko

- V srpnu 1916 vstup Rumunska na stranu Dohody, ale nepřipravená armáda → Němci vpadli a padl Bukurešť, Rumunsko v rukou Němců a Bulharů

d) rakousko-italská fronta
- Roku 1915 vstup Itálie do války k Dohodě → londýnská smlouva → slib Istrie s Terstem, Dalmácie a jižních Tyrol
- Úspěch německých a R-U vojsk na PIAVĚ (SOČA), velké ztráty Italů, dosavadní italská vláda odstoupila → v čele nové nacionalista VITTORIO ORLANDO → italská ofenzíva → zhroucení R-U pozic na italské frontě
- Zákopové boje, bojovalo se hlavně v italských Dolomitech (horský terén) a u řeky Piavy

e) válka v koloniích
- Od počátku převaha Dohody, té do ruky padly: Togo, Tiao-čou, Nová Guinea a ostrovy v Tichomoří, Kamerun, Německá východní Afrika

- Síly vyrovnané, nikdo neměl prachu, zdálo se, že zřejmě nikdo nezvítězí, téměř až zbytečné, mnoho mrtvých
- Německu a Rakousku se říká ústřední mocnosti (protože to už není Trojspolek)

2. ETAPA

a) východní fronta
- Němci chtěli využít chaosu v Rusku, byla tam znepokojenost, dezerce vojáků, a tak německý generální štáb přišel na nápad, že by v Rusku rozpoutal občanskou válku
-V březnu 1917 byl v Rusku svržen car → ustanovena demokratická vláda (eseři+menševici)
- Němci však z exilu (ze Švýcarska) poslala bolševického vůdce Lenina → přijíždí do Ruska a 7.11. 1917 svrhl prozatímní vládu a tím rozpoutal občanskou válku mezi bolševiky a demokraty (toto válka pomohla němcům)
- 3.3. 1918 v BRESTU-LITEVSKÉM se bolševici s němci domluvili, na tom, že Rusko vystoupí z války a přijde o určitá území (občanská válka, ale pokračovala nadále)
- Východní fronta se tak zhroutila → Němci mohli své vojáky nasadit na frontu západní


b) západní fronta
- Na podzim 1916 zemřel po 68 letech vlády FRANTIŠEK JOSEF I. a jeho nástupcem se stal KAREL I. Jeho nástup znamenal změnu politického kurzu → R-U bylo válkou vyčerpáno, proto Karel uskutečnil tajná jednání s Dohodou o separátním míru (za zády Německa). Jednáním byl pověřen SIXTUS BOURBONSKÝ (švagr Karla) → tajná jednání však prozrazena, byly odhaleny dopisy Sixtovy → vyvolalo to skandál a Německo toho využilo k ještě většímu spoutání R-U k Německu. V květnu byla uzavřena smlouva ve SPA (v Belgii).
- Ve Francii dochází k posílení postavení protiněmeckých politiků př. CLEMENSAU
- Němci chtěli vyřídit Anglii a Francii, a tak zahájili neomezenou ponorkovou válu
- Proti Británii svedli námořní bitvu u Dánska, ale dopadla nerozhodně
- Britové prve neuměli proti ponorkám bojovat
- USA se prve do „evropské války“ nevměšovala, ale pak se začaly být toho, že němci vyhrají, a také americký obchod s Anglií (zásobovali je, potraviny) trpěl, protože jim Němci potopili mnoho obchodních lodí
- V roce 1915 Němci Američanům potopili loď LUSITANIA, na níž bylo 124 Američanů
- V dubnu 1917 USA vstupuje do války po boku Dohody → na západní frontu dodávaly zbraně a vojáky (byly vyspělé a měla klid na výrobu zbraní)
- Němci měli obranné postavení na tzv. SIEGFRIEDOVĚ (HINDENBURGOVĚ) linii, němci zahájili ofenzívu, ale 26.9. 1918 rozhodující ofenzíva Dohody (generál FOCH) → prolomil frontu a Němce zatlačil zpět, Německo nuceno žádat o příměří
- Na podzim 1918 začala Dohoda postupovat a postupně se zhroutily všechny fronty
- V říjnu a listopadu 1918 ÚM kapitulují, nejprve Bulharsko a Turecko, v říjnu začíná kapitulovat i R-U → 25.10. Karel I. informoval německého císaře Viléma II., že okolnosti ho donutily žádat o příměří → 27.10. ministr zahraničí R-U posílá prezidentovi USA Andrassýho nótu (odpověď na 14 bodů prezidenta Wilsona) → v nótě R-U přijímá podmínky Dohody, které jsou nutné k uzavření dohody a tato snaha se stala signálem k rozbití monarchie a k národnostně-osvobozenecké revoluci
28.10. dochází k převratu v Praze → je vyhlášena ČSR
3. 11. kapitulovalo R-U
11.11. v 11 hodin kapitulovalo i Německo, Němci podepsali kapitulaci v železném vagóně v Compiegne → konec války

Výsledky 1.SV.:
- Obě strany utrpěly nesmírné škody, Dohoda však měla ztráty menší, protože jim pomáhalo USA a m,opili dovážet z kolonií suroviny; naopak ÚM vyhladověné, žádné kolonie, vyčerpány, ženy v továrnách
- Celkem padlo 10 milionů lidí: 2 mil. Němců, 2 mil.Rusů, 1 mil.Britů
- Změna mapy Evropy, zánik 4 panovnických rodů
- Hlavní vítěz USA

- VB vedl lord Kitchener = ministr války
- Lenin: „Přivedu vás železnou pěstí ke štěstí“

Žádné komentáře:

Okomentovat