Loading

13.1. Jak vypadal Evropa po 30leté válce, politické vztahy konflikty

30letá válka byla 1. válka s aktivní účastí světa → přímý i nepřímý podíl všech evropských států. Válka způsobila velké škody ve všech státech, které zasáhla (žoldnéři olupovali vesničany i měšťany, šířily se choroby → mor, cholera). Evropa válkou vyčerpána, proto se zástupci bojujících států dohodli na míru, který byl podepsán 24.10 1648 v jedné z německých zemí ve Vestfálsku (odtud vestfálský mír), v městech Osnabrück, Münster.
Důkaz hrůzné války v díle účastníka války spisovatele H.J. Christofella von Grimmelhausena: Dobrodružný Simplicius Simplicissimus.
30leté války se také týká dílo Bertholda Brechta: Matka Kuráž a její děti.
- Válka znamenala vážné ekonomické, sociální a politické důsledky a také kulturní úpadek.
- Po 30leté válce se některé státy staly velmocemi (Francie), jiné utrpěly nesmírné škody.
Výsledky 30leté války:
a) Francie→ nejlepší výsledky, oslabila Španělsko, získala územní zisky v Německu téměř po Rýn
b) Švédsko → posílilo se, ovládlo Baltské mře a rozsáhlá území v Polsku a Německu
c) Nizozemí→ získalo definitivní samostatnost
d) Portugalsko → období úpadku, portugalské kolonie v Indonésii obsadili Nizozemci
e) Španělsko → hluboká krize, mělo sice kolonie, ale neschopní panovníci, špatné hospodářství, morové epidemie
f) Polsko → klesl jeho význam
g) Rusko → rozšířilo územní rozsah
h) Habsburkové → nepodařilo se jim získat světovládu, o kterou usilovali, přestože jim Německo stále formálně patřilo, byla zde jejich moc oslabena (bylo zde množství samostatných států)
→ na druhou stranu se jim podařilo upevnit svou vládu ve střední Evropě tzn. České země a další

Žoldnéřská vojska:
-pikanýři = těžká pěchota, vyzbrojená 6m dlouhým kopím (pikami)
-mušketýři = část pěchota, vyzbrojena těžkou mušketou (7 kg, 175 cm, dostřel 200-300 m)
-lehká jízda = pro zásobování, náhlé přepady a průzkum
-těžká jízda = útok na křídlech, zbraně: meč, šavle, palaš (sečná zbraň)

Politické vztahy:
- V průběhu 17. a 18. s. v Evropě vzniká 5 silných velmocí, které určují dějiny Evropy – Francie, Rakousko, Anglie, později Prusko a za Petra Velikého a hlavně Kateřiny Veliké je to Rusko. Tyto státy podstatě vládnou Evropě, spojují se do koalic (např. ve válce sedmileté), dochází ke sbližování Francie a Rakouska.

Válečné konflikty po 30leté válce:
- Po 30leté válce museli Habsburkové nadále bojovat na 2 frontách:
a) na západě vedli vleklý konflikt s Francií
b) na východě hrozilo neustálé turecké nebezpečí i stavovské postání v Uhrách
- V době panování císaře LEOPOLDA bojovali Habsburci nejprve s osmanskou říši → Turci pronikli do Uher, dobyli pevnost Nové Zámky, roku 1664 uzavřen mír.
- Válek mezi Habsburky a Turky využila uherská šlechta, docházelo k protihabsburským povstáním → jedno z největších vedl IMRICH THÖKÖLY, Turci ho dokonce uznali uherským králem.
- V roce 1683 pronikli Turci až k Vídni, ta však byla zachráněna, avšak války s Turky pokračovaly nadále, v bitvách proti nim se vyznamenal EVŽEN SAVOJSKÝ

Žádné komentáře:

Okomentovat