Loading

23.4. Ohniska napětí na americkém a africkém kontinentu

A) Amerika

KUBA
- Původně španělská kolonie, od roku 1898 nezávislost na Španělsku, do 1902 spravována USA
- V 50.letech diktatura (Fulgencio Batista y Zalvídar), v čele disidentů (odpor proti diktatuře) FIDEL CASTRO
- Roku 1956 vypukla kubánská revoluce: Fidel Castro pokusil Baptistu svrhnout,nepodařilo se, utekl do Mexika, s hrstkou věrných se znovu vydal na Kubu a začal bojovat jako partyzán, jeho pomocníkem byl argentinský lékař Ernesto Che Guevara. Začali být úspěšní, mnoho lidí nemělo Batistu rádo, proto se k nim přidávali → leden 1959 vítězství revolucionářů, Batista svržen
- Barbúdos = vousáči
- USA události sledovala s nevraživostí, Castro tvrdil, že se Kuba stane naprosto nezávislou zemí, vymanit se z ekonomické závislosti na USA, někteří Kubánci emigrovali do USA.
- Roku 1961 Američané spolu s emigranty (ti utekli před Castrem) provedli invazi na Kubu: pokus svrhnout Castra, vylodili se v Zátoce sviní (šp.Bahia de los Cochinos), očekávali pomoc místních obyvatel, ale nepodařilo se, spíše urychlilo orientaci Kuby na socialistickou zemi
- Castro si hledal přítele, Kuba nebyla příliš silná, byli kousek od USA…začali se proto orientovat na SSSR, přiklonili se tedy k marxistickým myšlenkám, to se SSSR samozřejmě hodilo, měli tak kousek od USA svou základnu, Chruščov se rozhodl na Kubu postavit jaderné rakety, USA na to však přišla: → kubánská (karibská) krize:
- Na leteckých snímcích pořízených americkou CIA bylo zjištěno, že Kubánci staví odpalovací rampy pro rakety. Americký prezident John Fitzgerald Kennedy dozvěděl, že k ostrovu již míří sovětský konvoj s raketami. Po zvážení možných reakcí — mj. invaze na Kubu nebo bombardování odpalovacích ramp — se USA rozhodly vyhlásit 22. října námořní blokádu Kuby. Hned následující den změnily sovětské konvoje směr a 26. října 1962 N.S.Chruščov oficiálně oznámil, že SSSR stáhne své rakety pod kontrolou OSN, pokud se USA zavážou neprovést invazi na Kubu a stáhnou rakety středního doletu z Turecka. Touto dohodou byla dne 28. října 1962 hrozící jaderná krize ukončena.
- USA vlastní malé území na Kubě = Guantanamo (americká základna)
- Kuba se stala silně socialistickým státem, začala pomalu ale jistě silně zaostávat, vydatně jí pomáhaly země socialistického tábora (dodávaly ropu, zbraně, auta…). Po rozpadu SSSR na začátku 90. let 20. století začala vleklá ekonomická a hospodářská krize v zemi. Začala se orientovat na latinskoamerické státy (Chavez), v 90. letech vznikají disidentské skupiny, které jsou tvrdě pronásledovány, v zemi vládne těžká diktatura.
- Fidel Castro se vzdal vlády ve prospěch svého bratra Raula Castra
- Hlavní město Havana bývá označována jako „Paříž Karibiku“
- Od roku 1969 byly v zemi zrušeny Vánoce, obnoveny byly až 1998 po návštěvě papeže Jana Pavla II.
- Většina historických budov je ve zchátralém stavu, po ulicích jezdí americká auta vyrobená v 50. letech, sovětské lady a vozidla Peugeot, Volkswagen a Toyota v nejlevnějších variantách.

ARGENTINA
- Uplatňovala nárok na vůdčí postavení Latinské Ameriky, k moci se dostává zvláštní režim: JUAN PERÓN
- Perónismus- režim, který se opírá o populismus (slibuje), autoritativní, má prvky socialismu až fašismu, lidé za ním šli, jeho manželka Evita milována národem. Nebyla žádná občanská svoboda, ale ulehčil nižší vrstvě

VENEZUELA
- Pokus vytvořit castrovský režim→ HUGO CHAVEZ Hugo Chavez, napolo socialistický stát, neuznávají USA a podpora protiamerických tendencí, ve státním znaku nechal koně převrátit na levou stranu

NIKARAGUA
- V 70. letech diktátor SOMOZA, proti němu se postavili partyzáni, které vedl DANIEL ORTEGA → svrhli Somozu, snaha vytvořit socialismus, dnes demokratická

CHILE
- Roku 1970 zde proběhly volby → koalice levicových stran = lidová fronta vyhrála volby, prezident socialista SALVADOR ALLENDE - začíná úzce spolupracovat s SSSR a Kubou
- Dochází ke znárodňování: měděné doly, ledek, ohrožovali tak zájmy USA, které zde mají své investory
- Určité sociální výhody- mléko zdarma, populistická opatření ale hyperinflace- velké státní dluhy, poškozená ekonomika
- Začínají stávkovat dělníci, taxikáři, situace se vyostřuje, velitel pozemní armády generál AUGUSTO PINOCHET (povýšil ho Allende) dne 11. září 1974 provedl vojenský puč za pomocí armády (letecky bombardoval prezidentský palác, brutální, zatčeno tisíce odpůrců- vězněni na národním stadiu, tajně popravováni, stovky nezvěstných dodnes, zpěváku Chara byly rozdrceny prsty, aby nemohl hrát na kytaru, odpůrci shazováni z vrtulníků…), Allende nezvládl situace a sám se zastřelil samopalem (který dostal od Fidela Castra)
- K moci se dostává Pinochet, diktátor, popření demokracie, totalitní brutální režim ALE oživení ekonomiky, zastavil hyperinflaci, dnes prosperující země . Musel vypsat volby v 90.letech→ k moci se dostávají demokraté , svobodné volby, dodnes demokratický režim, chtěli soudit Pinocheta jako tyrana, ale už umřel (10.12. 2006)

B) Afrika

JAR
- Britská kolonie, černošská většina, burové = potomci přistěhovalých Holanďanů
-Člen Commonwealthu, nechtěl se podřizovat → politika apartheid= oddělení černého a bílého obyvatelstva, segregace obyvatel, diskriminace černochů (vlastní čtvrtě, školy…)

ANGOLA
-3 partyzánské organizace, jedna prosovětská, bývala portugalská kolonie → ihned po nabytí samostatnosti vypukla občanská válka, na posilu přicházejí kubánští vojáci, nakonec se sovětská skupina stáhla do ústraní

ALŽÍRSKO
- Nezávislost 1962, patřila Francii- genocida obyvatelstva, tvrdá válka

ETIOPIE
- Poslední etiopský císař Haile Selassie, svržen revolucí, do 1991 socialismus, dnes republika, křehké příměří s Eritreí

SOMÁLSKO
- Vleklá občanská válka, neúspěch mezi jednotlivými muslimskými frakcemi

SÚDÁN
- Darfúr, arabské milice zde vraždí ostatní obyvatelstvo, křesťany…

RWANDA
- Strašlivá kmenová válka, statisíce zavražděných

NIGÉRIE
- Bohatá na nerostné suroviny, Biafra byl krátce existující státní útvar (1967-1970) na jihovýchodě Nigérie, potlačený federálními jednotkami v občanské válce

ZIMBABWE
- Zpočátku politik MUGABE, zdál se dobrý, ale: vyvlastňování majetku bílých farmářů, kteří proto uprchli (báli se vyvraždění)→ekonomika slábne, nezaměstnanost, inflace, Mugabe diktátor

Žádné komentáře:

Okomentovat