Loading

23.5. Problematika Středního východu a zemí Střední Asie, panislamizace, války v Perském zálivu a Afghanistánu

Panislamizace
- Politické a náboženské hnutí, snahou je sjednotit muslimy celého světa, obrodit tradici islámu
- Prosazuje, aby ve státech bylo nadřazeno náboženské právo šária nad právem státním
- Působí v bývalém SSSR jako: Ázerbájdžán, Kyrgyzstán, Kazachstán
- Má rysy až panturkismu
- Jsou velmi nepřátelští, diskriminace jiných národů

AFGHÁNISTÁN
- Království, v polovině 70. let král svržen, působí zde komunistická strana → v 78 se komunisté dostávají k moci, (neměli velkou podporu, rozpory)
- Prosovětská frakce požádala o pomoc SSSR → Vánoce 1979 okupace sovětských vojsk →invaze sovětské armády, prosadili do vedení
- Po invazi vytvořen protikomunistický partyzánský odboj: jednotky mudžahidů→chtěl je zlomit, hornatá země, sověti v nebezpečí, tvrdé boje po celou dobu okupace
- Partyzánská frakce: Talibán = mladí, odhodlaní lidé, na pomoc přicházejí další muslimové x SSSR (Usáma bin Ládin), pomoc nabízí i Amerika → Talibánci vyzbrojeni zbraněmi Američanů
- SSSR- Gorbačov: zahájil stahování sovětských vojsk(1989), padla i komunistická vláda, partyzánská frakce se začala bít mezi sebou: → občanská válka, klanové boje, vyhrál Talibán, nastolen režim muslimského fundamentalismu, diskriminace žen, zákaz západního světa, protiamerický postoj
- Jsou zde základny Al-kaida: útok na americká dvojčata (11.09.2001) → Američané zaútočili, svrhli Talibán, dodnes americká vojska


KAMBODŽA
- Kambodžské partyzány „Rudé Khméry“ vedl POL – POT, velice vzdělaný muž, studuje v Paříži, přesvědčený marxista + ovlivněn učením Maoce Tunga
- Roku 1975 zvítězili, dostali se k moci až do roku 1979
- Jejich režim e nejstrašnější experiment v dějinách lidstva
- Měl oddané stoupence, vyhnal násilně z města lidí na venkov, ze všech lidí udělal rolníky, téměř neolit = beztřídní společnost
- Zrušil peníze, školství, nemocnice = považoval je za buržoazní vymoženosti
- Hledal nepřítele, tím se stali vysokoškoláci a vzdělance, které nechal postřílet (stačilo, že nosil brýle = intelektuál), jako třídní nepřítele nechal vybít 3 miliony lidí
- Ochromil průmysl, nedostatek náboje, zabíjeli se motykami, hrozné mučení
- Roku 1979 vypukl hladomor, za kořistí šli do Vietnamu, komunisté Vietnamští ho však odrazili a jeho režim smetli
- Dnes demokratický režim, král SIHAMONI

Války v Perském zálivu
IRÁN
- Nikdy nebyl kolonií, vždy samostatný
- Vládl zde císař = šách, poslední šách byl RÉZA ŠÁH PAHLAVÍ (diktátor), chtěl Irán zmodernizovat (70. léta), zavádí západní styl života, pomáhá mu USA, provádí reformy →šách si znepřátelil muslimské obyvatelstvo, těm se změny nelíbily
- V roce 1978 vypukly v celém Íránu rozsáhlé protivládní demonstrace, které přerostly v revoluci a skončily svržením starého režimu. Šáh musel 16. ledna 1979 odejít do exilu (Egypt) a mocenské vakuum vyplnil charismatický duchovní, AJATOLLÁH RÚHOLLÁH CHOMEJNÍ, který se naopak z exilu vrátil. V následujících měsících byly demontovány všechny pilíře šáhovy světské diktatury, referendem schváleno ustavení islámské republiky a do ústavy zakomponovány teokratické prvky. Chomejní (Imán) postupně prosadil svou politickou doktrínu "o nadvládě teologa", jež v praxi znamenala, že moc převzalo šíitské duchovenstvo. Jedna diktatura nahradila druhou.
- Írán se stává islámskou republikou, faktickou moc má duchovenstvo, existuje parlament, vláda, ženy zrovnoprávněny s muži, zavedeno právo šaría (způsob nazírání pravá cesta v islámu)
- Chomejní měl vizi celosvětové islámské revoluce, že ve všech zemích bude nastolen tvrdý fundamentalismus. USA označil jako „velkého satana“.
- Vyčítal jim, že podporují Izrael, vtrhli na americké velvyslanectví a drželi tam rukojmí. Udělal tzv.druhý ropný šok.
- Roku 1989 Chomejní zemřel, konzervativci mají silnou podporu, dnes prezident MAHMÚD AHMADÍNEDŽÁD, který je nekompromisní vůči západu, Irán vyvíjí jaderné zbraně, muslimové v Iránu= šíté, ovlivňují dění v mnoha zemích

IRÁK
- Bývalá britská kolonie, král Faisal
Britové uzavřeli dohodu s členem Hášimovského rodu Faisalem a dosadili ho v Iráku jako krále. Vzhledem k tomu, že Hášimovská dynastie neměla mezi prostými Iráčany skoro žádnou podporu, musel se král Faisal opírat o moc britské armády.
- V 60. letech 20.století došlo k několika státním převratům. Nejprve byl svržen král a nastolena vojenská diktatura a následně se pomoci státního převratu chopila moci Strana arabského socialismu = BASS.
- 1979 se moci ujal předseda strany SADDÁM HUSAJN, USA a západní svět se velmi obával íránské revoluce, spojence tedy našli v Iráku, který začali vyzbrojovat. SSSR chtěl také přízeň, taktéž ho podporovali, ČSSSR dodávali pluhy, traktory (dodnes dluh)
- V Iráku tak začala být poměrně vysoká životní úroveň, nevadila jim diktatura Husajna, podporoval sunitskou menšinu a tedy potlačoval šíty a Kurdy (používal na ně otravné plyny jako yperit,…)
- Irácká armáda jedna z nejlépe vyzbrojených, 1980 Iráčané vtrhli do Iránu

Irácko – íránská válka
- Po dlouhodobých sporech a iránské podpoře teroristických skupin v Iráku se Saddám Husajn v roce 1980 rozhodl k preventivnímu úderu proti Iránu. Válka s Iránem znamenala pro Irák obrovskou ekonomickou zátěž. Během války byl Irák podporován západními a arabskými zeměmi s odůvodněním, že je hrází islámskému terorismu a fundamentalismu (což ale nebránilo americkým a izraelským politikům podporovat tajný prodej vojenského materiálu Chomejniho Iránu).
Důvody:
-náboženství: sumité x šíté
-nacionální: Arabové x Peršané
-v pozadí hlavní důvod: Šat- al- arab
- V íránské provincii velké naleziště ropy, válka se vedla velmi nemilosrdně, tvrdě, statisíce obětí na obou stranách, Husajn používal plyny…„mudžahídové- za zpěvu koránu malí kluci vcházeli na minové pole, až je vyčistili, poté tam mohla armáda → přes vleklé boje nakonec válka skončila patovou situací- 1988 příměří
- Důsledkem války se v Iráku se velmi snížila životní úroveň, Husain hledal prostředky jak se dostat z krize, a tak v červnu 1990 armáda obsadila malý Kuvajt, který byl připojen jako provincie k Iráku
- To však nemohly unést USA, neboť ropa šla odsud od Evropy, USA → rezoluce OSN aby se Irák stáhl (ultimátum), Husajn uvažoval, ale měl ochránce SSSR, Gorbačov se tedy dohodl s Bushem, že nezaútočí
- Únor 1991 spojenci v čele s USA zahájili operaci „pouštní bouře“, Američané měli převahu v technice a vybavenosti, Irán neměl šanci, Kuvajt připojen během několika dní. Husajn zkusil poslední fintu- začal ostřelovat Izrael (rakety scut), chtěl vyprovokovat Izrael k odvetě, ale ten se nedal.
- Husajn tedy kapituloval v únoru, Bush ale udělal chybu, že ho nesvrhl úplně, Husajn se u moci udržel, 1991 ho nesvrhli, báli se porušení rovnováhy sil, Američané obviňovali Husajna, že vyvíjí bakteriobiologické zbraně, a že podporuje mezinárodní terorismus.
- Kapka trpělivosti přetekla, když 11.9.2001 padla dvojčata v USA (Usama Bin Laden)
→ reakce USA: bombarduje Afghánistán, zjistili, že nitky terorismu sahají až do Iráku, proto 2003 invaze do Iráku, během několika dnů režim svržen, Husajn se skrýval, 2006 popraven
- Roku 2003 mnohé státy už odmítli zúčastnit se invaze. Dodnes sporné, zda měli zaútočit.

Žádné komentáře:

Okomentovat