Loading

24.1. Vznik satelitů SSSR- převzetí moci komunisty

- V průběhu a ke konci 2. SV Rudá armáda obsadila východní, jihovýchodní a zčásti střední Evropu a začala zde prosazovat svůj vliv.
- Většina zemí se nedokázala ubránit sovětskému vlivu (kromě Rakouska), pokoušelo se o to Řecko, které bylo osvobozeno partyzány a Angličany, ale přesto nakonec Sovětů podlehli.
- Během let vznikají průběžně ve všech státech, kde SSSR vstoupilo, , které sice mají určité prvky demokracie, ale je zde velký vliv lidově demokratické režimy komunistů.
- Ve většině zemí poté probíhají volby (většinou zmanipulované), které znamenají vítězství komunistické strany.
- Důvody, proč je lidé volili:
a) zklamání z předválečného vývoje
b) v SSSR viděli svoboditele, mesiáše
c) komunisté bojovali v odboji
d) komunisté měli skvělý populismus → slibovali východisko, blahobyt, žádnou válku
e) tam, kde to nešlo „po dobrém“ došlo k machinace a zfalšování voleb, došlo i na nátlak
f) byli-li demokraté silnější, komunisté je zdiskriminovali, tím, že kolaborovali s Němci př. Hlinkova strana byla prohlášena za klerofašisty
g) po dlouhou dobu bylo utajováno, že byl podepsán pakt Riebbentrop-Molotov, později vysvětlováno tím , že SSSR chtěl získat čas a byla to tedy jejich taktika. Pravda vyšla najevo až poté, co Gorbačov otevřel archívy KGB.
- Vznikají tak první satelity SSSR, kde je prosazován sovětský model socialismu. Přestože země, které do tohoto uspořádání patřily, byly formálně nezávislé, fakticky byly z velké části závislé na politice SSSR. To se prokázalo při sovětské invazi do NDR (1953), Maďarska (1956) a Československa (1968).
- Rudá armáda v některých státech zůstala bylo to např. Polsko, z ČSR odešla, vrátila se až v 1968 za Brežněva

Žádné komentáře:

Okomentovat