Loading

24.2 Obecný charakter „budování socialismu“, jeho průvodní znaky, proč neobstál v konkurenci s demokracií?

Ekonomika Východu
- Řízené plánové hospodářství (pětiletky), měli své ústřední výbory, které stanovovaly kolik se čeho vyprodukuje a za kolik se to bude následně prodávat (bez ohledu na to, co trh požaduje) mysleli si, že tak nemůže nastat chaos
- Vyrábělo se na sklad, výrobky nebyly příliš kvalitní, protože firmy neměly motivaci, nemohly se dále rozvíjet a zlepšovat, ty schopnější často musely pomáhat těm méně schopným
- Proto se stalo, že západ velmi viditelně předehnal východ, což se projevilo jak v oblasti hospodářství tak např. v elektronice (počítače), či schopnosti vyrábět zbraně

Politika Východu
- Diktatura proletariátu, totalitní režimy, u moci jsou komunisté
existovaly i jiné politické strany, ale byly pouze formální, neměly žádnou moc
- Neexistovaly tajné volby, kandidátku tvořili pouze komunisté, voliči měli na volebním lístku pouze komunistickou stranu, mohli se tedy pouze rozhodnout, zda lístek vhodí do urny či ne, vzhledem k tomu, že neměli možnost tajného hlasování, volili komunisty

Znaky socialismu
- 99% veškerých voličů hlasovalo pro komunistickou stranu
- Ústavou zaručena zaměstnanost → přezaměstnanost, malá efektivita práce,
žádný podnik nemůže zkrachovat, firmy tak pracovaly spíše do mínusu, prosperující musely podporovat neprosperující, kterých přibývalo
- Nivelizace mezd=byly malé rozdíly v platech, bez ohledu na dosažené vzdělání či schopnosti člověka
- Kádrová politika = nomenklatura, lidé byli na vysoká místa dosazováni ne na základě schopností a dosaženého vzdělání ale podle politické příslušnosti, byli to lidé loajální k režimu (komunisté), projevovalo se to všude →vysoké školy –parita (určitá část přijetých musela být dělnického původu)
- Celé období přetvařování a falešnosti, prvomájové průvody, vše podřízeno ideologii, všude visela socialistická hesla (Se Sovětským státem na věčné časy apod.)
- Velmi úzký sortiment výrobků, nedostatkové zboží, málo masa
- Byly prováděny politické procesy, tisíce lidí bylo odsouzeno, museli pracovat v uranových dolech, pronásledování nepřátel
- Taktéž v umění vládne socialistický duch podle toho vypadá literatura,…
- Na vše západní se pohlíželo s odporem, byli považováni za zkorumpované imperialisty
- Do západních zemí se taktéž nemohlo jezdit na dovolenou
- Heslo socialismu: „Kdo nekrade, okrádá svou rodinu“

Žádné komentáře:

Okomentovat