Loading

4.7. Vztah mezi feudály a poddanými, středověká společnost

Středověcí učenci byli přesvědčeni, že Bůh rozdělil lidi do 3 skupin:
a) duchovní stav = kněží → zajistit spásu, modlit se
b) světský stav = válečníci, panovníci, šlechtici → měli řídit stav a chránit obyvatelstvo
c) dělný lid → převážně rolníci, 90 % obyvatelstva
-Každý člověk v tomto uspořádání někam patřil, kdo nikam nepatřil, byl podezřelý a žil na okraji společnosti → tuláci, herci, žebráci, prostitutky, zločinci, rasové (chytali potulné kočky a psi)
-Mimo křesťanskou společnost stáli kacíři, rovněž pohané (muslimové), nebo jinověrci (Židé), Romové do Evropy pronikli až v 2. pol. 15.st. předtím byli na Balkáně)

- Feudalismu položil základy Karel Veliký. Veškerou půdu ve státě vlastnil panovník → za přízeň tuto půdu rozdělil mezi vysokou šlechtu → ti se stali jeho leníky a půdu dále rozdělili mezi nižší šlechtice, kteří ji rozdělili mezi zemědělce. Postupně se z chudých rolníků stávají nevolníci. Šlechta si postupně vymohla dědičnost této půdy.
- Feudální renta, povinnosti: 1/10 církvi, 1/3 pánovi, 1/3 feudálům. Daň byla zprvu naturální, později peněžní, V Anglii a Itálii došlo později k uvolnění těchto vztahů. Nevolnické vztahy se uvolňují také v Německu → Němci přicházejí do Čech.
- Feudalismus byl požehnán papežem → Bůh tak rozdělil společnost: bojovníci (brání), duchovenstvo (duchovní útěcha), a ti, kteří živí společnost,
- Proti tomu vystupoval např. Chelčický – O trojím lidu

Žádné komentáře:

Okomentovat