Loading

7.7. Jakým způsobem se stal Jiří z Poděbrad českým králem, jeho zhodnocení

České země po smrti Zikmunda
- Po smrti Zikmunda chvíli panuje jeho zeť Albrecht Habsburský. Albrecht ale roku 1439 (za 2 roky) umírá, a teprve po jeho smrti se mu narodil syn Ladislav → dostává proto priezvisko Pohrobek
- V Čechách tak opět hrotil chaos, hrůzy, anarchie, protože tu nebyl král, Ladislav byl malý kluk, znovu řádili Lapkové
- Města se začala spojovat se šlechtou v jednotlivých krajích → vznikají tak spojenecké krajové svazy, které chtěly předcházet anarchii a lapkům → jmenovaly se Landfriedy = zemský mír. Nejsilnějším svazem byl Východočeský, v jehož čele stál Jiří z Poděbrad a Kunštátu

Jiří z Poděbrad
- Energický mladý šlechtic. Umírněný husita (už jeho otec byl kališník). V17 letech bojoval v bitvě u Lipan na straně panské jednoty. Roku 1448 dobyl na katolících Prahu a prohlásil se za správce za nezletilého Ladislava
- Roku 1457 zemřel Ladislav (dlouho se mluvilo o tom, že na jeho smrti měl podíl Jiří, že ho otrávil). Roku 1453 přijel 13 letý Ladislav do Prahy v kočáře ke korunovaci ve Svatovícké kapli → pak se vrátil do Vídně → do Prahy se vrátil roku 1457, kdy se měl oženit s Francouzskou Magdalenou, jenže 20.11. se mu udělalo nevolno a 23.11 zemřel. Roku 1985 se konal výzkum a zjistilo se, že příčinou jeho smrti byla jedna z forem leukémie

Vláda Jiřího z Poděbrad (1458-1471)
- Roku 1448 si na katolících dobyl Prahu. Roku 1452 donutil šlechtu, aby ho zvolila zemským správcem. Roku 1458 se stal českým králem
-Měl nelehkou úlohu → musel vyvést země z chaosu a hospodářských potíží a udržet křehký mír mezi katolíky a kališníky (ti mezi sebou chovali příměří, ale přátelé nebyli) → zpočátku se mu to daří. Byl schopný diplomat → získal si jak kališníky tak katolíky

a) vnitřní politika:
1. Rozkvět hospodářství, obnova dolování stříbra v Kutné Hoře a ražby českého groše, podpora řemesel a obchodu, péče o bezpečnost obchodních cest (zákroky proti lapkům) → vyvedl české země z izolace
2. Snaha posílit královskou moc, obnovit jednotu země proti vzpouře německých měst na Moravě, ve Slezsku
3. Papež Pius II. (pius = zbožný)marně naléhal, aby zavrhl kališnictví, aby přestoupil na katolictví, byl prohlášen za kacíře, formálně zbaven trůnu i majetku. Poté, co v českých zemích vznikla Jednota bratrská → byl to pro papeže vrchol → kališníky ještě snášel, ale toto bylo moc. Měl tak záminku k útoku na Jiříka a na Čechy. Jelikož Jiřík nechtěl novou válku → začal JB pronásledovat a zavírat její kněží. Proti kališnickým Čechům vyhlášena křížová výprava
4. Jiřík chtěl vládnout pevnou rukou → ale dochází k tomu, co už je od Lucemburků normální, že se proti němu vytvořila opozice ze šlechty (katolické) → v čele stál Oldřich z Rožmberku → přestali ho poslouchat (jednoty: Zelenohorská – v čele Zdeněk ze Šternberka , Strakonická, Rožmberkové)

b) zahraniční politika

1. Jiřík vyslal poselstvo, které vedl jeho švagr Lev z Rožmitálu (bratr jeho manželky) a také Šašek z Bířkova → poselstvo navštívilo známé evropské panovníky → cílem bylo vytvořit spojenectví evropských panovníků (EU) → které by bylo naměřeno proti papeži a osmanským Turkům, kteří postupovali z Balkánu . Záměr se nepodařil, sjednocení se nepodařilo, panovníci byli chladní
2. V době kdy byl v Čechách zemským správcem zvolen Jiří, byl v Uhrách zemským správcem zvolen Matyáš Korvín. Korvín byl energetický, schopný uherský král (Maďaři byli taky dost pevní katolíci) → Korvín začal táhnout proti Jiříkovi. Dřív než se postavil, tak papež povolal panovníky, aby se proti českým zemím konala další křížová výprava → že jsou to kacíři→ do čela se postavil Korvín (1468) → obsadil Moravu (Jiřík mu v tom nebyl schopen zabránit) → roku 1469 byl katolickou šlechtou v Olomouci korunován českým králem → hrozilo, že Morava se stane součástí uherského státu. Maďaři začali táhnout do Čech → naštěstí měl Jiřík schopného syna Viktorína (byl vojensky zdatný) → obklíčil uherské vojsko a vlákal je do léčky u lokality zvané Vilémov → Maďaři zuřili. Jiřík s Korvínem začali vyjednávat v chalupě → Maďaři slíbili, že když je Jiřík pustí, tak odtáhnou a už nikdy nebudou proti němu bojovat → ale místo toho, aby odtáhli, začali bojovat znova
-Jiřík byl nemocný (přestaly mu asi pracovat ledviny, proto byl takový tlustý) → věděl, že brzy zemře → jeho syn nemohl nastoupit, protože odpůrci by se s tím nesmířili. Jiřík oslovil polského uchazeče o trůn z královského rodu Jagellovců Vladislava (Litevec) → Jiřík zemřel → Vladislav se stává českým králem
Význam: Jiří z Poděbrad povýšil zájmy českého království nad své vlastní. Jedna z nejvýznamnějších osobností českých a evropských dějin. Pro katolickou Evropu však zůstal husitským kacířem a povýšencem (na trůně z „nízkého“rodu)

Žádné komentáře:

Okomentovat