Loading

7.6. Bitva u Lipan, doznívání husitství, upevnění pozic šlechty

- Roku 1431 4. křížová výprava → 100 000 žoldnéřů (Angličané, Němci,…) překročili hranici v západních Čechách a přiblížili se k Domažlicím → husité zpívali chorál „Kdož jsú Boží bojovníci“ → křižáci se zalekli, kardinál Cezarini ztratil klobouk = debakl, všichni křižáci utekli
- Papež začal roku 1432 jednat s husity v Chebu a dojednali to, že budou jednat v Basileji → husité vedeni Prokopem Holým přicestovali ne velký sněm, kde měli obhajovat svůj program (4 pražské artikuly) proti katolíkům
-Január až April 1433 bylo vedeno rozsáhlé jednání mezi husitskou delegací a katolíky. Katolíci jednání pořád protahovali (→ zdržovací taktika). V Čechách mezitím značně nervózní atmosféra, poničené země, chaos, nespokojenost, dlouhé boje + neúspěchy husitů u Plzně (katolická). Nervózní atmosféra vyvrcholila tím, že panská jednota (katolická a kališnická šlechta) a někteří pražané byli ochotni kompromisu s katolíky → a projevili otevřené nepřátelství proti radikálům (= táborité, sirotci)
- Obě vojska se střetla v Máji 1434 v bitvě u Lipan → radikálové poraženi, Prokop Holý padl
- Někteří radikální husité se uplatnili (fungovali) na Slovensku → říkalo se jim „bratříci“ → nejlepší vojáci nakonec skončili v žoldu uherského krále Matyáše Korvína → posléze vytvořen černý pluk, který se uplatnil proti Turkům → husité se tak stali profesionály v armádě, ale roku 1444 byli vybiti Turky
- Tím, že radikální směr byl poražen, se museli umírnění husité domluvit se Zikmundem → roku 1436 se v Jihlavě dohodli o uplatnění Basilejské kompaktáty (=úmluvy) → češi mohli vyznávat husitství, ale byla jim povolena pouze 1 artikul a to přijímaní podobojí
- Zikmund se konečně stává právoplatným králem → Čechy však zklamal, protože neměl chuť dodržovat úmluvy
- Postavil se proti němu poslední husitský hejtman Jan Roháč z Dubé (na hradě Sion = izraelské návrší) → bránil se, ale Zikmund ho nechal roku 1437 popravit. Proti Zikmundovi se tak zvedla vlna odporu → on utíká do Uher, ale byl nemocen a roku 1437 umírá ve Znojmu

Výsledky husitské revoluce
-pozitivní:
1) nakonec zvítězilo husitství v umírněné podobě
2) svoboda vyznání → lidé se mohli svobodně rozhodnout, zda budou katolíky nebo kališníky → po husitských válkách zde bylo více kališníků
3) oslabení moci církve → už nebyla tak bohatá
4) města a šlechta naopak posílili svou pozici (města se měly lépe, vybojovaly si to)
5) Němci vyhánění z měst → počešťování měst → čeština se rozmáhá, využívá se také jako literární jazyk
6) na husitské úsilí navázaly o 100 let později velké evropské reformace

-negativní:
1) hospodářské škody, poničené země
2) špatná ekonomika
3) obrovské kulturní škody, husité totiž ničili katolické kostely → obrazoborectví (ničení soch, maleb) z náboženských důvodů → řídili se Biblí (nezobrazování Boha)

Žádné komentáře:

Okomentovat