Loading

8.2. Popiš cesty Portugalců a Španělů

- Rozhodující úlohu v objevných plavbách a výpravách sehrály Portugalsko a Španělsko.
A) Objevné plavby Portugalců
- Portugalsko začalo jako první systematicky budovat zámořskou koloniální říši. Mořeplavbu podporoval princ JINDŘICH MOŘEPLAVEC (jedna finančně, ale byl to také jeho koníček). Soustředil kolem sebe učence a založil „Námořní akademii“. Chtěl zjisti vše, co se v té době vědělo o mořeplavbě. Jedním z hlavních cílů Portugalců bylo najít cestu kolem „černého světadílu“ Afriky do Indie. Hledání trvalo dlouho. Při svých plavbách kolem afrického pobřeží byly lodě často pronásledovány prudkými větry, lijáky, pustými mlhami nebo bezvětřím.
- Úspěchy Portugalců:
a) roku 1415 obsadili (Jindřich Mořeplavec) první území v Africe = CENTA → založili zde své město a kolonii, měli tak přístup k africkému zlatu, slonovině, vzácnému dřevu a koření
b) dostali se na pobřeží GHANY → tzv. „zlatonosné pobřeží“ a „pobřeží slonoviny“ → vozili odsud zlato a začal se rozvíjet obchod s otroky (náčelník kmene dávali levné cetky a on jim za to dával otroky)
c) roku 1487 mořeplavec BARTOLOMEO DIAZ dosáhl nejjižnějšího cípu Jižní Afriky tzv.. „Bouřlivého mysu“, král JAN II. tento mys překřtil na „mys Dobré naděje“. Diaz zahynul roku 1500 při ztroskotání 4 lodí v bouři poblíž mysu Dobré naděje.
d) roku 1498 mořeplavec VASCO DE GAMA doplul do Indie (KALKATA) → Arabové byli v šoku, protože to pro ně znamenal konec jejich bohatých kšeftů. Spisovatel Camoes napsal dílo LUSOVCI pojednávající o tomto činu.
e) dostali se až do INDONÉSIE - Moluky, kde bylo „vysněné“ koření → Portugalci tím ovládli trh s kořením, centrem tohoto obchodu byl Lisabon
f) po roce 1500 obsazeno Portugalci jihoamerické pobřeží v Brazílii
-mořeplavci se museli plavit za strašných podmínek → zkažená voda, jídlo, maso (nebyly lednice), různé epidemie
-na pobřeží Afriky, Rudého moře a Perského zálivu vybudovali řetěz obchodních stanic = FAKTORIE, které usnadňovaly cestu do Indie
g) v letech 1519-1522 Portugalec FERNANDO MEGALEN (MAGALHAES) vyplul z přístavu Sevilla ve Španělsku → obeplul Jižní Ameriku (Ohňová země) → plul do Tichomoří → na Filipínech byl sice zabit domorodci → ale zbytek loďstva pokračovalo ve známé cestě → roku 1522 se vrátili do Seville → podali důkaz o tom, že Země je kulatá

B) Objevné plavby Španělů
- V polovině 15. století bylo španělsko rozděleno na 2 velká království – Aragonit a Kastilii. Sňatkem Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského se obě království spojila. Za jejich vlády došlo k poražení posledního arabského území = GRANADY. Tím byly vytvořeny politické i hospodářské podmínky pro začátek objevných plaveb. Se Španělskem je také spojen úřad inkvizice, ten byl nasměrován proti lidem podezřelým z kacířství – Židé, Arabové.
a) nejvýznamnější objevná plavba Španělska se odehrála roku 1492. Z přístavu PALOS se vydala výprava 3 lodí (Santa Maria, Niňa, Pinta), 100 členné posádce velel janovský mořeplavec KRYŠTOF KOLUMBUS, který byl ve službách španělské královny Isabelly (portugalský král ho odmítl). Jeho cílem bylo nalézt západní cestu do Indie. Byl přesvědčen, že Země je kulatá. Dne 12.10. 1492 přistál u Karibského ostrova San Salvador, potom na Kubě a Haiti. Pojmenoval toto území Západní Indií, protože se domníval, že objevil západní cestu do Indie. Proto omylem nazval domorodé obyvatelstvo Indiány. V následujících letech podnikl ještě další 3 cesty přes Atlantský oceán. Do konce svého života se nedozvěděl, že objevil nový světadíl. Rok 1492 se stal začátkem novověku.
b) roku 1513 VASCO DE BALBOA překročil jako první Evropan PANAMSKOU ŠÍJI,a tím dokázal, že Amerika není Indie a objevil Tichý oceán (nazval ho jižním mořem). Panamský průliv, který spojuje Atlantský a Tichý oceán, má celkovou délku 81,6 km a šířku 150 m a byl vybudován v letech 1881-1914.
c) florentský úředník a mořeplavec AMERIGO VESPUCCI několikátá přístál u pobřeží Jižní Ameriky a zemi popsal. Nově objevený světadíl byl po něm nazván „Země Amerigova“ (název Amerika užíván až od 17.st.). Napsal živé a poutavé popisy přírody, obyvatel a sestavil mapy.
d) VINCENTE YÁŇEZ PINZÓN – španělský mořeplavec, kapitán karavely Niňa, překročil rovník, dostal se k brazilskému pobřeží, objevil ústí Amazonky

Žádné komentáře:

Okomentovat