Loading

8.4. Jak si počínali v novém světě dobyvatelé, uveď některé

- Rozvinutý svět Španělů a Portugalců zvítězil pomocí zbraní, železa a mečů.
- Mezi nejznámější dobyvatelé (CONQUISTADORY) patří:

1. HERNANDO CORTEZ
-v letech 1519-1521 dobyl říši Aztéků s 600 muži, po dobytí hlavního města založil panství. Proti Indiánům využil palné zbraně. Zneužito úcty Indiánů k bílé pleti (podle starého mýtu očekávali návrat bílého a vousatého Boha), Španělé tu hledali údajnou a bájnou říši zlata (Eldorádo). Objevili Kalifornii.

2. FRANCISCO PIZZARO
-v letech 1531-1535 dobyl a vyvrátil říši Inků, nastalo drancování dobytých zemí, založeno nové hlavní město Lima (předtím Cuzca)

3. DIEGO DE ALMAGRO
-spolupracovník Pizzara, dobyl jih → území Chile (zde totiž nebyli příliš silní Indiáni)

- Španělé rychle ovláli území těchto říši, podrobili si obyvatelstvo a zmocnili se zlata, stříbra. Když byly poklady vyčerpány, začalo se s těžbou. V dolech pracovali indiáni, též na plantážích (bavlna, cukrová třtina). Nebyli však zvyklí těžké práci, špatné zacházení (alkohol, nemoci), rychle jich ubývalo. Proto byli od 16.st. z Afriky dovážení černí otroci. Nejvíce jich bylo dovezeno v 17. a 18.století. - BARTOLOMEO DE LAS CASAS pověřen císařem KARLEM aby vypracoval plán k zlepšení podmínek indiánů.

Žádné komentáře:

Okomentovat