Loading

25.2 Únor 1948, ČSR za stalinismu, deformace společnosti, represe.

- Již v roce 1947 měli komunisté silné pozice a neradi dělali kompromisy s ostatními demokratickými stranami, dávali najevo, že si nepřejí s nimi cokoli mít, chtěli prosazovat své cíle, Národní fronta se rozpadá → krize demokracie
- SSSR si nás připoutává hospodářsky - dodává nám obilí po roce sucha (i když v SSSR byl hrozný hladomor)
- Dvouletka a znárodnění přinesly hospodářský nedostatek, chybí pracovní síla (většina odborníků byla v řadách odsunutých Němců), židé se nevrátili z koncentračních táborů → to ovlivnilo výkonnost hospodářství, tato krize se musela co nejdřív vyřešit
- Komunisté začali s populistickou politikou: slibovali všem vše, chtěli zavézt milionářskou dávku = zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádní dávce z nadměrných přírůstků na majetku, tíhu budou nést milionáři, dělníci si ve fabrikách budou vládnout sami
- Začaly vznikat odbory tzv. ROH- Revoluční odborové hnutí v čele s Antonínem Zápotockým (zkušený komunista). Odbor se staral o plnění plánu a organizoval údernické hnutí. „ Údernické hnutí budujeme s chutí, jsme sovětští bratři, tak jako se patří“ Π.Ρ.
- Někteří ministři dostali balíčky s výbušninou - stopy vedly ke komunistům, ale nebyl nikdo obviněn
- Roku 1948 ministr vnitra Nosek (tvrdý komunista), v Praze odvolával velitele SNB a dosazoval tam jemu oddané komunisty- vláda a ostatní ministři protestovali, žádali Noska o zrušení tajného rozkazu, ministr však odmítl uposlechnout a „onemocněl“, aby se nemusel zúčastnit následujícího zasedání vlády.
- Ministři neměli jasný plán, ale 20.2.48 podalo 12 ministrů tří nekomunistických stran demisi: národní socialisté a lidovci, na Slovensku Demokratická strana

Mysleli si, že prezident demisi nepřijme:
a) odvolá vládu, byla by jmenována nová (úřednická)
b) nové parlamentní volby (které by už komunisté nevyhráli, lidé by je prokoukli)
Nepřipojila se: sociální demokracie, Jan Masaryk a Ludvík Svoboda, který už v té době byl zřejmě agentem NKVD), čímž Gottwald udržel ve funkci těsnou většinu ministrů a mohl odmítat výzvy k odstoupení vlády
- Komunisté však kalkulovali s tím, že prezident demisi přijme a tito ministři z vlády odejdou a chtěli po Beneši, ať vládu neodvolá, ale ať přijme demisi a oni místo nich dosadí své stoupence
- Veřejné mínění měli komunisté na své straně, přes ROH organizovali stávky, vyhlásili dokonce generální stávku, nátlakové akce, komunisté se dostali ke zbraním, lidé vytvořili lidové milice = nelegální protizákonné, dělníci se zbraněmi, pochod Prahou a hrozila občanská válka. Gottwald hrozil Beneši, že na pomoc přijde SSSR a rudá armáda.

Jediný protest:
23.2 se několik desítek vysokoškolských studentů rozhodlo pochodovat na Hrad, k jejich průvodu se nakonec připojilo asi 25 000 lidí, zástupci studentů byli přijati prezidentem, který je však varoval před násilným vystoupením a žádal o klid. Na zpáteční cestě byl průvod zmasakrován příslušníky SNB, kteří proti němu užili i střelných zbraní.
O den později nevyšel žádný tisk, bylo zrušeno zasedání parlamentu, vedení soc.dem. se ale poměrem 42:11 rozhodlo podpořit komunisty.Zároveň se v poledne konala výstražná jednohodinová stávka, prosazená komunisty pomocí zastrašování i brutál.nátlaku. Uvnitř národně soc.a lidové str. vznikly akční výbory pod vedením Emanuela Šlechty a Josefa Plojhara,kt.se postavily za komunisty
- dne 25.2.45 přijal demisi a vyslovil souhlas s rekonstrukcí vlády dle komunistického diktátu, zpečetil osud národa na 40 let
- Opilý Gottwald: „Právě se vracím z Hradu. Pan prezident demisi přijal“
- Stalo se to, co komunisté očekávali, KSČ získalo ve vládě absolutní většinu. Vypracovali dokonce novou ústavu.

JAN MASARYK - zemřel v březnu 1948. Snad sebevražda, vyskočil z okna, ale okno bylo zavřené. Byl nesmírně populární, za války v Londýně, rád hlásal do rozhlasu a rádia. Lidový politik, ke sklonku života sklon k alkoholismu. Trauma z toho, že demisi nepodal, protože byl jazýček na váhách. Komunisty neměl rád od té doby, co se vrátil z Ruska.

KLEMENT GOTTWALD 1948-1953
- Zemřel na infarkt, měl také syfilis. Marta G. - nechala si říkat milostpaní. Nosila kožichy a chtěla se připodobnit k 1. dámám jako byly Charlotta či Hana Benešová. Měla pouze základní vzdělání, směšná figurka, hrubá, bývalá služka a snad i prostitutka.

Politika
- Komunisté chtěli změnu ústavy, aby jim zajistila vládu jedné strany, byla tak dne 9. 5. vydána Ústava 9. května, v ní byla ustanovena vláda jedné strany, prohlásila ČSR za lidově demokratickou republiku a sjednotila stát 2 rovnoprávných národů Čechů a Slováků
- Beneš tuto ústavu nepodepsal, v červnu se vzdal funkce prezidenta. Měl již hodně podlomené zdraví, prodělal 3 infarkty, v září zemřel.
- 30. 5. 1948 proběhly volby, v atmosféře zastrašování a bez demokratických principů zvítězila národní fronta 89, 2 % hlasů. Jako projev nesouhlasu se objevily „bílé lístky“ = prázdné volební lístky
- Prezidentem se tak stal 14.června 1948 Klement Gottwald jako „první dělnický prezident“. a předsedou vlády byl Antonín Zápotocký
- V politické oblasti bylo ČSR od roku 1948 plně podřízeno SSSR.
- ÚV KSČ sídlil v Praze u „Prašné brány“ a rozhodoval o všem
- Soudnictví přestalo existovat jako samostatná soustava, tisk a rozhlas sloužily k propagandě.
- V této době se ještě lidé ozývali proti komunistům:

Dvě události, kdy lidé dávali najevo nesouhlas s komunismem:
-červen- sokolský sjezd, Beneš na tribuně (už nebyl prezidentem, přesto ho sokoli demonstrativně zdravili a ignorovali Gottwalda)„Beneše chceme na Hradě, nechceme ho v ohradě, Praha se nám líbí, Beneš nám tu chybí!“
-pohřeb Beneše, obrovský průvod, lidé dávali najevo své sympatie k Benešovi

Hospodářství
- 1945 vydán dekret o znárodnění průmyslu, přichází 2. fáze znárodněno vše nad 50 lidí→ vytvořena ústřední plánovací komise, která určovala, jaký sortiment se bude vyrábět a za kolik, proti logice, nerespektovala se poptávka a nabídka
→ důsledek: přestalo být tržní klima, schopní dotovali neschopné podniky, kterým se nedařilo
→ nikdo nebyl motivován pracovat efektivně, začali jsme silně zaostávát za západem
- 1949 byla vytvořena RVHP- Rada vzájemné hospodářské pomoci: sociální státy podřízené řízení Moskvy: ti rozhodovali, kde se co vyrobí, protože my jsme byli ze sociálních států na výši, museli jsme počkat na ostatní, aby se vyrovnala úroveň mezi státy
- Disproporce našeho hospodářství: neúměrně posilován těžký průmysl-šachty, železárny (Gottwald- „Já jsem havíř, kdo je víc“), na úkor lehkého průmyslu, služeb. ČSR nemělo moc surovin, železo museli dovážet a nebylo příliš vhodné vyrábět ocel. Byly stavěny mamutí podniky jako Vítkovice, Nová Huť, Košické železárny. Stalin se totiž připravoval na 3. sv. válku a tu měla rozhodnout technika, ČSR se tak stává zbrojovkou RVHP. ČSR armáda byla velká, na vojnu se chodilo na 2 i více let.

Zemědělství
- První pokusy vytvářet JZD=jednotná zemědělská družstva, což se nepodařilo (až ve druhé fázi)
- Diskriminace živnostníků (5%)- byly jim předepisovány velké daně, nedostávali přídavky na děti

Persekuce
- Národní fronta: museli odejít všichni demokraté, zůstali pouze kolaboranti, strany byly omezovány, v čele stáli prověření funkcionáři, na které dohlíželi komunisté
- Došlo ke sloučení sociální demokracie s komunisty
- Národně socialistická strana byla přejmenována na Československou stranu socialistickou
Zahájeny procesy s demokraty a národními socialisty
Milada Horáková-obviněna ze špiónství a popravena 27.6.1950, byla oběšena, i když se za ní přimlouvaly významné osoby jako Einstein
Živnostníkům, těch 5 % kterých nebylo znárodněno, předepsalivysoké daně a nedostali dětské přídavky, minimální důchody
Postižen i západní odboj: londýnští letci, náš významný generál Heliodor Píka - zatčen a obžalován z velezrady a špionáže ve prospěch USA a VB. Sám napsal z vězení: „Proces není justičním omylem, ale politickou vraždou.“
- Dále popravováni ti, kteří bojovali ve španělské občanské válce (prý načichli k demokracii, i když byli komunisti)
- Popraven spisovatel Záviš Kalandra

Církev: v 50. letech rušeny kláštery, řeholníci zavíráni nebo odsouzeni k vysokým trestům. V obci Čihošť oblíbený farář Toufar (StB nastražili, že se při jeho kázání pohybuje kříž, poté ho z toho obvinili tzv.čihošťský zázrak), o této události pojednává kniha Mirákl od Josefa Škvoreckého
Zásahy proti katolické církvi: hlásilo se k ní až 70% obyvatel, komunisté v ní viděli politickou opozici→státní úřad pro věci církevní, „katolická akce“ měla církev rozložit zevnitř, odsouzen k domácímu vězení arcibiskup Josef Beran, i přesto zůstala církev hlavní oporou skrytého duchovního života v zemi
Vězení
- Vznikaly nové věznice, lágry (přestože byly hrozné, nebyly zde plynové komory)
- Uranové doly JÁCHYMOV otřesné podmínky, vězni byli posíláni na nebezpečné úseky, škodlivé záření, SSSR totiž požadoval uran na vodíkové bomby
- Věznice: Mírov, v Plzni na Borech, v Praze Pankrác, na Slovensku Leopoldov
- Pro kulaky (postižení sedláci, kteří se nechtěli vzdát své půdy) a živnostníky byly zřizovány PTP = pomocné technické prapory, pracovali 10-12 hodin denně, neměli zbraně, černí baroni. PTP= pro politicky nespolehlivé mladé muže, na počátku 50. let 60 000 mužů, měli na sobě černé nárameníky
- V letech 1948-54 existovaly také tábory nucených prací pro třídní nepřátelé → 23000 nevinných ale komunistickému režimu nepohodlných osob
- Ministr obrany ČEPIČKA (zeť Gottwalda) zavedl na vojně pánské obleky, vojáci spali od 2 do 4, aby mohli sloužit, museli mít noční košili

Hledání nepřítele ve vlastních řadách
- Poté, co byly všechny nepřátelské vrstvy zavřeny, došlo k tomu, že roku 1949 posílá Stalin sovětské poradce LICHAČEV a ti mají za úkol najít třídního nepřítele ve vlastních stranách (díky nim se pak StB naučila ruské praktiky vyslýchání a mučení) - všichni vysocí StB, vysocí komunisté, zavíral kulaky, živnostníky, ale i generální tajemník Rudolf Slánský (přímo na příkaz Stalina) za špionáž pro USA
- Poté zahájeny veřejné procesy: byly vysílány rozhlasem, všichni poslouchali procesy s obviněnými, byly vykonstruovány, přiznávali to, co neudělali, nakonec 11 z 13 obviněných dostalo trest smrti → v 1951 popraveni. Vekám část obviněných byli Židé, kteří údajně pracovali pro sionismus.
- Po popravě vezli jejich urny a popelem, vysypali je pod kola, neboť byla zima a nemohli jet dál
- Sami lidé žádali jejich trest smrti!!(dělníci podepisovali archy, aby je odsoudili „Psům psí smrt“ (báseň) IVAN SKÁLA
- Sám Gottwald měl strach, tak popravy odsouhlasil.
- Celý svět se s hrůzou díval za železnou oponou, nejhorší však bylo, že komunisté měli velkou oporu v lidech.

Kultura
- I zde diskriminace, ministr kultury Zdeněk Nejedlý
→ tzv. jedenáctiletky, zrušeno soukromé školství
→ ve školství marxismus-leninismus
→ rušeny organizace jako sokol, skaut (vznik TJ=tělovýchovné jednotky)
→ umění:povolen jediný směr a to socialistický realismus=ideologie komunistů
→ v knihovnách vyřazování zastaralé buržoázní literatury
→ čistky na středních a vysokých školách: 4500 studentů a 80 profesorů, 25 docentů
→ VŠ reforma: kritériem k přijetí byl třídní původ a politická uvědomělost, teprve pak znalosti
→ Zdeněk Nejedlý: ministr školství→zrušena osmiletá gymnázia, nižší úroveň učiva, uniformita
-v literatuře mnoho autorů zakázáno: Zahradníček, Kalista, jiní zůstali v zahraničí(Blatný, Hostovský)
-i československou vědu postihly čistky, zřízena československá akademie věd

Politické procesy
O vině nerozhodovaly soudní orgány ale politické orgány (KSČ)
-proti osobám, které chtěly opustit ČSR- byly chyceny na hranicích
-Karel Kutlvašr: velitel pražského povstání, doživotní trest
- na Slovensku procesy s partyzánskými veliteli
-funkcionáři nekomunistických stran Prokop Drtina(nár.soc.), Bohumil Laušman(soc.dem.),
-Jan Lichner(demokrat.s.), katoličtí spisovatelé- J.Zahradníček, V.Renč
- elitní sportovci: hokejisti(Modrý, Bubník..)
- V letech 1948-52 státní soud vykonal 178 trestů smrti, odhaduje se, že politickými procesy bylo postiženo až 280 000 osob.

Třetí odboj a čs.exil
- Rozsáhlejší základna třetího odboje na domácí půdě se zorganizovat nepodařilo, spoléhalo se na exil, útěky a odchody do emigrace, novináři, vědci, umělci, podnikatelé (až 250tis.USA, Kanada)
- Bratři Mašínové – Ctirad a Josef Jsou známi především svým ozbrojeným útěkem z komunistického Československa přes východní Německo do západního Berlína v roce 1953. Český premiér Mirek Topolánek ocenil tento čin čestnou plaketou, kterou předal 28. února 2008 ve Spojených státech Josefu Mašínovi. Teprve v roce 1953 se jejich pětičlenná skupinka rozhodla utéct z Československa, byla však brzy odhalena a pronásledována vojskem a příslušníky bezpečnostních sil. V říjnu 1953 v tehdejší NDR byli ve stanici Urzo zastřeleni komisaři H. Grumini a M. Lehman, další policista byl těžce zraněn. Potom byli zastřeleni ze zálohy, aniž by členy skupiny bratří Mašínů spatřili, policisté H. Hoffmann a H. Sunckel.
Dva členové skupinky Václav Švéda a Zbyněk Janata byli v sovětské zóně Německa dopadeni a vydáni do Československa, kde pak byli popraveni. Bratři Mašínové a poslední člen skupiny Milan Paumer úspěšně dorazili do západního Berlína. Později, v USA, se všichni tři přeživší členové skupiny přihlásili do americké armády se záměrem pokračovat v protikomunistickém odboji.

Žádné komentáře:

Okomentovat