Loading

11.1 Vysvobození Rusi z tatarské nadvlády, její protiútok vůči Asii

- Od roku 1240, kdy Tataři vyplenili Kyjev a Moskvu, až do roku 1480 je v Rusku tatarská nadvláda. Pro Rusko je to pohroma a krok zpět. Krutost Tatarů ovlivnila mentalitu Rusů dodnes (chovají se jako pasivní stádo, které přijímá rozkazy, nejsou tvořiví), Rusko se začíná vzdalovat Evropě, podobá se asijskému státu, naproti tomu v Evropě je rozkvět renesance.
- V Rusku vládne tatarský stát tzv. Zlatá horda a celé Rusko je rozdrobeno na mnoho knížectví, která jsou podřízená Zlaté hordě. Jedním je Moskva, a protože leží mimo centrum tatarského panství, moc Tatarů zde není tak silná.
Ve 14.stol. Dokonce od Tatarů získává privilegium- je pověřena vybírat daně od dalších knížectví → daň tzv. jarlyk (Moskva tím začíná bohatnout, protože část peněz si vždy nechá) – kníže IVAN I. KALIKA (měšec). Rusové jsou s tatarskou nadvládou nespokojeni a touží se osvobodit. Poprvé nad nimi vyhráli roku 1380 na Kulikově poli (zvítězil DIMITRIJ DONSKÝ) Od toho roku se začíná Zlatá Horda postupně rozpadat, Tataři měli mezi sebou rozpory a stát už nebyl tak silný.
- Roku 1480 nastal definitivní zlom → moskevský kníže IVAN III. odmítl platit daně a roku 1480 Tatary tvrdě porazil. Moskva měla dost vojáků, byla dost agresivní, proto již v průběhu 14. století dochází ke sbírání ruské země- Moskva obsazuje sousední knížectví a připojuje je k sobě např. Suzdalské knížectví, Vladimiřské, Novgorodský stát. (Byla mohutná a mohla si dovolit neplatit daně a stát v čele odboje).

● IVAN IV.
- V polovině 16. století (1547) byl moskevský velkokníže prohlášen prvním carem vší Rusi. Do dějin vstoupil jako Ivan IV. Hrozný.
- Jeho otec zemřel, když byly Ivanovi 3 roky a matka Jelena byla asi otrávena. Jako malý rozřezával ptáky zaživa a z kremelských věží shazoval psy a kočky a díval se, jak umírají. Když se projížděl na koni po městech, srážel všechny, kdo mu stáli v cestě. Znásilňoval všechny dívky, po kterých zatoužil. V 16 letech byl korunován. Oženil se s Anastázii (vybral si ji mezi 1500 nejkrásnějšími dívkami v celé Rusi), který mu porodila 6 dětí (ale jen 2 se dožily pokročilejšího věku), ale roku 1560 zemřela, po její smrti byl labilnější, upadla do depresí, začíná vyhledávat samotu a jeho brutální chování a výstřednosti, k nímž docházelo i předtím, přesahují meze představivosti.Po kolapsu ve 43 letech vypadal velice starý. Ke konci života mu oteklo celé tělo a zemřel.
a) negativa jeho vlády
1) nesmírně krutý orientální vládce, ke své osobní ochraně si zřídil elitu několika tisíc tajných policistů – opřičníků, kteří poslouchali pouze jeho
2) roku 1570 pojal podezření, že se Novgorod hodlá spiknout proti němu → jeho armáda vpadla do Novgorodu → nechal ubít kněze, novgorodské kupce, ženy i děti naráželi na kůl, pekli je v peci, rvali jim žebra a vařili v kotli → celkem zemřelo asi 60 000 lidí
3) prý začal nadávat a bít svou těhotnou snachu, protože se mu nelíbily její šaty → ta na místě potratila → došlo k prudké hádce se synem, který ženu bránil → v záchvatu zběsilosti mu car rozbil hlavu žezlem → syn zraněním po 4 dnech v kómatu podlehl → smet syna ho poznamenala → chodil pak po městě a vyl
4) zlomil jakýkoliv odpor ruské šlechty tzv. bojarů
5) byl velice zbožný → opíral se o pravoslaví (Rusové si hodně o sobě mysleli, že jsou pravoslavní) → „První Řím padl (476), druhý Řím byl obsazen Turky (1453, Konstantinopol)ú a tak štafetu pravého křesťanství převzala Moskva a stává se tak třetím Římem“

b) pozitiva jeho vlády
1) Rusko zesílilo jednak hospodářsky, ale hlavně vojensky
2) karta se obrátila → Rusové vyslali kozácké vojsko (= tvrdí ruští vojáci) za Volhu → v čele vojska stál JERMAK → vojsko začalo obsazovat západní Sibiř (toto území kdysi patřilo Mongolům) → Jermak byl jednak vyslán carem, ale taky kupci, kteří mu dali za úkol prozkoumat obchodní stezky a založit nová obchodní centra. Nakonec se Jermak utopil.
3) změnil se název země na Ruské carství (impérium)
4) Rusové začali dobývat jeden stát za druhým (chanáty)
5) od Ivana IV. se Volha stala ruskou řekou
6) začaly styky s Anglií
7) pokus zavést knihtisk
8) expanze, které prováděl na východ se mu dařily, ale Rusko chtěl rozšířit také na západ → západ však byl silnější než on → vojenské neúspěchy (Švédové, Dánové, Poláci)
9) 1550 nový zákoník suděbnik, reformy: omezena vůle bojarů, jednotná daňová soustava, reforma vojska, nové vojenské útvary střelců ( počátek pěchoty), prikazy- zemské sněmů
- Po smrti Ivana Hrozného následovalo šatné období v ruských dějinách → tzv. „smutné časy“ = smutna (smutnoje vremja) trvající od roku 1584 – 1613. Smuta je obdobím bezvládí, chaosu, bídy, hladu.

● FJODOR
- Syn Ivana Hrozného. Slabomyslný, jeho vláda byla hrozná. Poté, co zemřel, vymírá rod Rurikovců.
● BORIS GODUNOV
- Vládl po Fjodorovi, samozvanec, přiženil se na ruský trůn.
● „LŽIDIMITRIJ“
- Poté se objevil na ruském trůně Polák, který prohlásil, že má nárok na ruský trůn, že je to Rurikovec a po předku se jmenuje Dimitrij. A Přestože bylo Polsko silnou zemí, Moskva se ubránila.
● „2. LŽIDIMITRIJ“
- Za dalšího Dimitrije se prohlásil mnich Griška Ortěpov. Byl však odhalen.
- Roku 1613 začíná v Rusku nová etapa → přední bojaři ruským carem zvolili MICHALA ROMANOVA.
- Kozáci: Původně chudí nevolníci co nemhli snést útlak → utíkali a osídlovali neobydlená pohraničí, kde hněv pánů nebyl tak velký → tam žili svobodně a daří se jim. Ruští panovníci z nich později udělali vojsko chránící hranice, navíc opak nemuseli platit daně a stali se gardou cara (věrní) → dobře jezdili na koni, dobývali Sibiř.

Žádné komentáře:

Okomentovat