Loading

11.2. Charakterizuj šlechtickou monarchii v Polsku, proč zaostávala Rzec pospolita, proč Polsko ztratilo samostatnost?

- Po smrti Jagellovců 1572 tak dochází ke sporům o trůn, střídaly se zde různé dynastie (francouzská,…) → chaos, nedorozumění. V Polsku vzniká stavovský stát (kdy moc ve státě mají stavové = šlechta) → vzniká tak nový státní útvar RZECZ POSPOLITA (věc veřejná) → šlechtická republika, král byl pouze navenek:
-už se nejedná o personální unii
-v polských dějinách znamenala spíše negativum
-chybí zde ústřední silný panovník
-neomezená moc je v rukou stavů, kteří rozhodovali na sněmech = sejm
-zemi fakticky ovládají šlechtické rody zvláště Potočtí a Czartoryští
-slabinou se stalo právo každého šlechtice = LIVERUM VETA (právo veta) → nepoznávám = nesouhlasím tzn. že každý prosazoval své zájmy a věci pro něj prospěšné, o zájmy státu se nezajímal (asi největší slabina v dějinách Polska)
-na druhou stranu Polsko navenek sílilo → byla to velká říše, která se rozprostírala od Baltského moře až k Černému moři
-Poláci se dokonce snažili dobýt Rusko
-první oslabení pro Polsko znamenalo odtržení Ukrajiny v letech 1648-1652 → Poláci totiž Ukrajince dosti omezovali a utiskovali → na Ukrajině tak vzniká povstání v čele s hejtmanem BOHDANEM CHMELNICKÝM (píše o tom Sienkiewicz) → Ukrajina si to nechtěla nechat líbit, a tak požádala o pomoc ruského cara → ten ji pomohl a Ukrajina tak přešla pod ruské carství
- Posledním polským úspěchem bylo, že král JAN SOBIESKI roku 1683 pomáhal u Vídně odrazit útok Turků → díky jeho pomoci se to opravdu podařilo → tento čin byl však poslední velký úspěch Poláků.
- V 18. století začalo Polsko vnitřně zaostávat → začalo se tady totiž rozvíjet „druhé nevolnictví“ → nevolníci silně roztočeni (říkalo se jim chlop = nevolník) → Polsko se díky tomu nerozvíjelo. Šlechtici se snažili peníze získat tím, že vyváželi obilí do Holandska,… → útlak pro rolníky
- Zatímco v okolních státech probíhala průmyslová revoluce, Polsko za ostatními státy zaostávalo
a) Rakousko → zmohutnělo za vlády Marie Terezie a Josefa II.
b) Rusko → Kateřina veliká, ovládli Sibiř
c) Prusko → nově vzniklý stát na západě Evropy, vojenský stát
- Během sedmileté války (1756-1763) procházely územím Polska cizí armády a hospodařily zde, jak se jim zalíbilo. Roku 1764 byl polským králem zvolen oblíbenec ruské carevny Kateřiny Veliké Stanislav II. August Poniatowski ,tehdy nastal krutý vnitřní boj mezi katolickou šlechtou a pravoslavným obyvatelstvem (podporovalo Rusko- období zmatku využil pruský král Fridrich II. A navrhl Kateřině rozdělení slabého Polska, k tomuto plánu se připojila i Marie Terezie. K prvnímu dělení Polska došlo roku 1772, druhé dělení roku 1793 vyvolalo povstání polské šlechty vedené Tadeuszem Kosciuzskem - bylo však rychle potlačeno. 1795 poslední dělení třetí dělení Polska a polský stát zmizel na více než 1 století z mapy Evropy.
- V době, kdy docházelo k dělení Polska se objevil vlastenec KOSZIUZSKO, který chtěl pomocí vnitřních reforem modernizovat polský stát → bylo však již pozdě, Polsko bylo už malé. Ale i přesto jsou dodnes Poláci pyšní, protože jako 2. stát na světě (po USA) a 1. v Evropě měli vypracovanou ústavu. Narodil se roku 1746 zúčastnil se americké války za nezávislost, jeho povstání bylo proraženo, on sám byl raněn a zajat, roku 1796 vězněn v Petrohradě, pak až do své smrti žil v emigraci (USA, Fr., Švýcarsko)
- Nejhůře se k Polákům chovali Rusové, Rakušané k nim byli mírnější, brali Poláky dokonce i do politiky . Jako samostatný stát začalo Polsko opět fungovat až po 1. světové válce roku 1918, kdy byly Rusko, prusko a Rakousko oslabeny

Žádné komentáře:

Okomentovat