Loading

12.1. Vysvětlení tohoto historického jevu

- Revoluce si klady za cíl rozložit středověký feudalismus a prosadit kapitalismus. V průběhu 15. a 16. století se kapitalismus objevil nejprve v nejvyspělejších zemích Evropy jako byly Nizozemí a Anglie. Politickou moc nově získávali měšťané.
- Habsburkové a Stuartovci v 16. a 17. st. zaznamenali otřesy svých mocenských pozic a hledali cestu z krize, do nichž je přivedl jejich absolutistický způsob vládnutí. Tyto konflikty bývají označovány jako buržoazní revoluce, 1567-1589 v Nizozemí, 1642-1688 v Anglii a přinesly změnu v systému vládnutí v Anglii a přerozdělení habsburských držav v severozápadní Evropě.
- Nizozemci jako první dospěli do stavu, kdy si uvědomili, že feudalismus je brzda. V Anglii to bylo v 17. století a ve Francii v 18. století. Buržoasie byla tak vyspělá, že nutně potřebuje liberalismus.

- Pozn. Kapitalismus je ekonomický systém, v němž jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a provozovány za účelem dosažení zisku. Ekonomické parametry (např. ceny) jsou určovány prostřednictvím volného trhu (nabídkou a poptávkou), a to i ceny práce, nikoli řízeny pouze zásahy státu

Žádné komentáře:

Okomentovat