Loading

8.1. Příčiny a předpoklady zámořských objevů

- Od počátku 15. do poloviny 16. století se uskutečňovaly velké zámořské cesty a objevy, které přinesly jeden z největších zlomů v evropských dějinách.
Příčiny objevných cest:
a) rozvoj výroby → hledání nových odbytišť, trhů zdrojů, surovin
b) vlivem renesance růst poptávky po luxusním zboží (hedvábí, sklo, porcelán, koberce, drahokamy)ú a koření (muškát) z Orientu. Zisky dosud v rukou italských a arabských obchodníků (monopolně ovládali spojení Evropy s Orientem, zboží předražovali). V polovině 15. století obsazení Malé Asie a Cařihradu Turky → obchodní cesta do Persii, Indie a Číny narušena, blokována a kontrolována Turky. Tak nastalo hledání nového spojení s Indií a podpora námořní plavby.
c) všeobecná potřeba peněz (růst nároků panstva na přepych, drahé války → žoldnéři) → hledání nových zdrojů zlata a stříbra (zdroje v Evropě už byly vyčerpány)
d) snaha objevovat a ovládat nové oblasti – christianizace a touha po poznání světa (humanismus)
-nejaktivnější byli Portugali a Španělé (silné loďstvo) a Italové (Janovani a Benátčani) → byli zkušení kapitáni a námořníci
Předpoklady:
a) zlepšení orientace na moři, zdokonalení kompasu (čínský vynález) od roku 1300 s magnetickou střelkou, astroláb = astronomický přístroj k určování zeměpisné šířky, astronomické tabulky, kde byla zaznamenána poloha hvězd
b) technické zdokonalení lodi → rychlost, pohyblivost, pevnost, spolehlivost, hluboký kýl, zdokonalení kormidla, systém plachet. Doprava po vodě byla nejlacinější.
1. galéra = nejrozšířenější loď v 9.-16. st., 1-2 stěžňová štíhlá válečná veslice, Dlouhá 40-60 m, široká 4,5-7,5 m, 50 vesel, 300 veslařů (otroků, trestanců)
2. karavela = v 15. a 16.st., řecky karaleos = malá loď, rychlá plachetnice s 3 stěžmi, velký nákladní prostor, dobrá stabilita na moři, schopná plavby i při nepříznivém větru
3. karaka = největší plachetní válečná a obchodní loď, středně těžká, s vysokými boky (délka 14-16 m, šířka 5,5, - 10 m)
c) nové představy o světě → byly zde teoretické zeměpisné předpoklady o kulatosti Země, domněnky o mnohem menší zeměkouli, o tom, že pevniny jsou obklopeny jedním oceánem. Ze světadílů známá jen Evropa, Asie a Afrika, ale obrysy pevnin neznámy. Fantastické a zkreslené zprávy o cizích krajích (pověst o magnetové hoře, mořských obrech, hadech). K tomu přispěl také cestopis MILION od MACA POLA. 1. zemský glóbus sestrojil Němec MARTIN BEHEIM (asi 1492)
d) odvaha mořeplavců vyplout na širé moře, hledat legendární ostrovy
e) v Asii a Americe neznali střelné (palné) evropské zbraně, byla potřeba kovů (železo, měď, olovo)

Žádné komentáře:

Okomentovat