Loading

12.7. Stálý odkaz VFR.

Dědictví VFR:
- I když se politické poměry v Evropě po roce 1815 mnohdy vrátily před rok 1789 myšlenky VFR zapomenuty nebyly.
- Nikdy už nezanikla touha občanů po vytvoření právního státu, ve kterém každý jednotlivec dosáhne svého práva před soudem.
- Postupně se ujala rovněž myšlenka rovnoprávnosti lidí ve státě, v němž budou na jedné straně zrušena stavovská privilegia a poddanství venkovských lidí.
- Lidé taktéž požadovali parlament (volené zákonodárství), a panovníci a jejich ministři musí být zodpovědní těmto voleným zástupcům občanů.
- Právě o tyto občanské a konstituční zásady se odehrál v průběhu 19. století v Evropě ještě nejeden mnohdy krvavý boj, aby nakonec ve většině evropských zemí zvítězily.
- Ústava, ale také občanské svobody, volnost, rovnost, bratrství …

Žádné komentáře:

Okomentovat