Loading

15.7. Technický rozvoj na přelomu 19. a 20. století, monopolizace

V 80.-90. letech 19. století došlo k 2. průmyslové revoluci
- Došlo k řadě vynálezům v laboratořích, průmyslníci dotovali vědce, spolupráce a kolektivní postupy
- Byly vynalezeny 2 epochální vynálezy: využití elektrické energie a spalovací motor

ELEKTRICKÁ ENERGIE
● Tomáš Alva Edison – USA, největší průkopník, vynalezl žárovku, dále: válečkový fonograf = předchůdce gramofonu
● Nikola Tesla – Jugoslávec žijící v USA, prosadil střídavý proud, transformátor
● Graham Bell – USA, telefon
● Siemens – Němec, elektrodoprava, první tramvaje
● Marconi – Ital, bezdrátový přenos
● Bratři Lumierové – Francouzi, vynalezli biograf, nejdříve vznikaly grotesky, němé filmy, 1. snímek byl „přijíždějící vlak“ , umělci: Lauder a Hardy, Charlie Chaplin
● František Křižík
- „český Edison“ – oblouková lampa, signalizační řízení u vlaků (návěsti), které se uplatnilo v R-U
- na světové výstavě v Paříži byla předvedena Jabločkovova svíčka „zjednodušená oblouková lampa“- zdokonalil ji a získal v Německu patent
-Křižík se zasloužil o osvětlení měst a ulic: Písek, Jindřichův Hradec, na Žižkově, v Karlíně
- 1891 Průmyslová výstava
- Křižíková fontána
- tramvajová dráha – nejdříve vozila na výstaviště, potom i na královské Vinohrady a přes Karlův most
- Tábor-Bechyně 1. elektrická železniční dráha
● Emil Kolbén
- Žid, inženýr, elektrotechnik, zemřel v Terezíně
- pracoval s Teslou, Edisonem v USA
- zasloužil se o dynama, motory 3 fázový alternátor, zavádění střídavého proudu
- ČKD – Českomoravská Kolbén Daněk = největší česká ftáka
● Viktor Kaplan
- působil v Brně, tvůrce turbíny, jeho turbína měla lopatky
- jeho turbína měla 800 otáček za minutu (2x více než Francisova turbína)
- posunul výrobu elektrické energie zase dál

3 sféry využití elektřiny:
a) elektromotory - předtím byl parní stroj v továrnách s řemenicemi, které přenášely energii ke strojům, byly však nebezpečné (skalpování, amputace), hlučné, velké ztráty energie při tření – elektromotory jsou však tiché, dokonalé
b) osvětlení - osvětlení veřejné, domácnosti, továrny, budovy
c) komunikace - bezdrátový telegraf, telefon

praktické využití elektřiny:
a) ledničky – na chemicky způsob, z Argentiny – vývoz hovězího
b) první rozhlas v ČSR roku 1923, Vysílač Praha – 2 hodiny denně
c) pokusy o TV vysílání v USA, v Německu 1936, v ČSR Televize 1953
- poznámka: první elektrický článek v Mezopotámii, Indii

SPALOVACÍ MOTOR
● Deimler, Benz – Němci, spalovací motor na benzín 1886
● Rudolf Diesel – dieselový motor na naftu, pohon těžkých strojů, lodní doprava
- Od roku 1859 se v Pensylvánii těží ropa, ze které se vyráběly petrolejky ke svícení
- Využití spalovacího motoru:

1. AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
● Henry Ford – rád se díval na jatka, kde byl běžící pás, který převzal do automobilového průmyslu – automobil Ford typu T Do konce roku 1908 bylo prodáno na tisíc kusů. Motor Company ovládla až 50% amerického trhu a v roce 1927 byl vyroben 15 000 000. Model T. Tento rekord si Ford podržel ještě na dalších 45 let. Během třicátých let Henry Ford postupně odkoupil akcie své společnosti od všech akcionářů a stal se jediným vlastníkem.. Podnikatelův úspěch byl ale zastíněn jeho pletkami s německými nacisty a jeho otevřeným hlásáním antisemitismu ve svých novinách Dearborn Independent. Už ve dvacátých letech sepsal knihu Mezinárodní židovství - celosvětový problém, která se velmi dobře prodávala, zejména v zemích s fašistickou vládou. V Německu založil pobočku Ford Werke AB a dodával německé armádě nákladní vozy a německým lidem upravenou verzi modelu T. Nakonec získal v červenci 1938 za své zásluhy jako první američan Velký kříž Řádu německé orlice. Po vypuknutí druhé světové války byly v Americe Fordovy antisemitské spisy zakázány a sám Ford byl vyšetřován Kongresem Spojených států amerických. Henry Ford zemřel na mozkovou příhodu ve svém domě v noci 7. dubna 1947.
● Dunlop, Michelin – vynález pneumatiky

Automobilová výroba v českých zemích:
● Kopřivnice – kočáry, 1897 automobil ve tvaru kočáru, místo volantu měl řídítka, ráfky – President
● Tatrovky – propagoval je Zikmund a Hanzelka – cestovatelé, podnikli cestu do Afriky a Jižní Ameriky
● Václav Laurin a Klement
- nadšení cyklisté, centrem firmy se stala Mladá Boleslav, kohoutovky = vysoká kola
- Klement byl knihkupec, Laurin vyučený zámečník
- 1. český motocykl Slavia
- 1899 1. motocykl – kolem motoru zkonstruovali kolo, 1906 motorový vůz, 1909 letecký motor, 1913 motorový pluh
automobily: Laurin a Klement A, B, C, E, B2, C2, FC, FCS, BS, EN, FCR, …¸
● Továrna YAWA
- zakladatelé Janaček a Walter, později se od nich učili Japonci, do 90. let světová značka
● ŠKODA
- elektrotovárna c Plzni, auto Škoda 1000 MB

2. LETECKÁ DOPRAVA
● Prvními průkopníky byli bratři Wrightové se poprvé dolepili od země, roku 1904 na zhruba 5 minut
● 1783 ve Francii Mongolfiérové – balón, mongolfiera
● 1937 Němec Graf Zepelín vynalezl vzducholoď, došlo však k tragédii, potom konec
● Roku 1909 Francouz Louis Bleroit přeletěl kanál La Manche
● V ČSR až po 1. světové válce, Jan Kašpar, inženýr 80 km/h, let Praha-Pardubice
● 1927 Američan německého původu Charles Limbergh přeletěl Atlantský oceán
● Němec Messerschmidt sestrojil první proudové letadlo (díky 2. světové válce rozvoj letadlových lodí)
● Lodě začínají být zastaralé, čím dál více lidí je přepravováno letadlem
● 1. nadzvukové letadlo 1968-69 Concorde (Svornost)
● Vrtulníky Rus Sikovský – 1. helikoptéra

Společenský dopad 2. vědeckotechnické revoluce
- Společnost se posunula dopředu
- Vznikají „mamutí podniky“
- S růstem průmyslové výroby se rozvíjí bankovnictví př. Živnostenská banka
- Silné finanční kapitály
- Finanční oligarchie – propojení finančníků s politiky, zákony podle sebe
- Jde o industriální a urbanistickou dobu

Lékařství
● Louis Paster – pasterizace, lék proti vzteklině
● Koch – očkování
● Felix Hoffmann 1897 vynalezl acylpyrín proti nesnesitelné horečce
● Fleming – Angličan, vynalezl penicilín, využití až po 2. sv. válce
● 1856 byla 1. injekční jehla
● počátky plastické chirurgie
● ve 30. letech v Kanadě objevili inzulín

Chemie
● v zemědělství se začínají používat průmyslová hnojiva – ledek, intenzivní výroba práškových hnojiv
● barvy , 1909 bakelit, celuloid (film a kinematografie)
● Dmitrij Ivanovič Mendělejev – sestavil periodickou soustavu prvků

Fyzika
● rozvoj elektřiny a magnetismu: Hans Christian Oersted, Michael Faraday (dynamo)
● základy moderní elektrotechniky André Marie Ampére, Georg Simon Ohm, James Clark Maxwell
● Albert Einstein – teorie relativity
● manželé Curie a Sklodowská objevili radioaktivitu.
● Alfred Nobel (dynamit)

Matematika
● považována za vědu věd, zdokonalení matematických metod v přírodních vědách, matematická logika – Bernardo Bolzano

Biologie
● Charles Darwin – botanik, zoolog, napsal dílo „O vzniku druhů přirozeným výběrem“ – všechny organismy se vyvinuly postupně z prvotní hmoty
● Johann Georg Mendel – dědičnost
● Jan Evangelista Purkyně – autor buněčné teorie
● I.P. Pavlov – nervová činnost

Filosofie
● Emmanuel Kant
● Georg Wilhelm Fridrich Hegel
● Herbert Spencer
● Artur Schopenauer
● Fridrich Nietzche

Stavitelství
● 1899 Eiffelova věž – ocelová konstrukce
● Empire State Building v New Yorku
● nové materiály: železobeton, sklo, eternit (pokládací krytina), azbest (jedovatý)

Sociální dopad 2. průmyslové revoluce
Rozvrstvení, raný kapitalismus, dělníci se organizují do stran - sociálně demokratické strany, 1864 vznik Internacionály, Marx, Engels
- V této době vzniká zázemí marxismus - vzniká početná vrstva dělnictva a zvětšují se rozdíly mezi bohatými a chudými.

MONOPOLIZACE
- Zemědělství je stále hlavním odvětvím, ale přechod od agrárních civilizací agrárně průmyslovým, průmyslově agrárním a převážně průmyslovým.
- Koncentrace a centralizace výroby a kapitálu, na úkor malých roste počet velkých podniků, dochází častěji k hospodářským krizím
Dochází k monopolizaci = sdružování podniků:
a) kartely = dohody podniků o společných cenách, rozvržení výroby, výše cen
b) syndikáty = podniky ztrácejí obchodní samostatnost
c) trusty = společná výroba i prodej, sdružování podniků společných odvětví
d) koncerny = největší monopolní sdružení podniků různých odvětví, firem, bank př. v Německu AEG, japonská firma MITSUBISHI
- Rychlejší obchodní cyklus
- Zlepšení životních a pracovních podmínek (strava)
- Sílí antisemitismus, nacionalismus, vzniká pacifismus = hnutí pro mír

1 komentář: