Loading

17.8. Zanikání meziválečné Evropy, události ve Španělsku, Habeši, Dálném východě

Španělsko
- Do roku 1931 bylo španělsko královstvím, roku 1931 král abdikoval (odstoupil) – krize, nedařilo se, následně se střídaly různé vlády, Španělsko republikou
- Roku 1936 se konaly volby, ve kterých se mělo rozhodnout (stejně jako v Německu) jestli zvítězí komunisti nebo fašisti – vyhrála „lidová fronta“ = spíše komunisti (levice)
- Ve Španělsku se však do vlády dostalo více politických stran: samotní komunisti se dále dělili na: prosovětští, trockisty, stalinští, socialisti, kromě toho se do vlády dostala také anarchistická strana
- Tato levicová vláda začal provádět znárodňování, hrozil zde nástup socialismu
- A právě tato situace pomohla fašistům : v jejich čele stál generál FRANCISCO FRANKO, který provedl pokus o vojenský převrat a tím se rozpoutala občanská válka : fašisti (chtěli království) X levičáci (chtěli republiku)
- Francovi na pomoc poslali Němci zbraně (letectvo, legie condor = letadla nového typu) – bombardování města Guernica (mnoho civilních obětí: inspirace pro Pabla Picassa ke stejnojmennému obrazu a Karla Čapka k dramatu Matka), Mussolini poslala zbraně a vojáky – chtěli si vyzkoušet své zbraně
- SSSR posílala na oplátku pomoc komunistům (instruktory), demokraté ze světa posílali dobrovolníky = interbrigády – př. Prapor Abrahama Lincolna, přišel sem Ernest Hemingway (Komu zvoní hrana)
- Válka trvala 3 toky, padlo 900 000 lidí, zvítězil fašistický Franco
- Hitler tedy viděl, že jejich zbraně jsou dobré
- Republikánům zůstal pouze Madrid, ale mířily k němu 4 fašistické kolony, uvnitř Madridu však byli také zrádci, kteří umožnili, aby nakonec padl i Madrid = 5. kolona = když je někdo zrádce
- Násilností se dopouštěly obě strany – republikáni (popravovali kněze, nechtěli žádné sestry), i fašisté
- Franco se udržel ve Španělsku až do roku 1975 (do své smrti), důvodem bylo, že Franco nevstoupil do 2. světové války, Španělsko bylo neutrální a proto tam pak Spojenci nemuseli vtrhnout

HABEŠ
- Jestliže nacisti chtěli moc, Mussolini požadoval koloniální paství
- Dnešní Etiopie, jediná nezávislá říše Afriky,vládl zde císař Haile Selasie (byl i v Karlových Varech), považoval se za potomka krále Šalamouna a královny ze Sáby
- Země velmi zaostalá, neměli žádné zbraně, pouze pár pušek
- Roku 1935 zde Italové v přesile zaútočili s moderními zbraněmi (tanky, kulomety),
-Musollini se rozhodl vybudovat velkou říši, 1935 na ně zaútočil s moderními zbraněmi
-Habešané zpočátku hrdinně odolávali, Musollini nařídil nasadit bojové plyny, bombardování habešských měst
- Haile jel do Ženevy a požadoval pomoc od Společnosti národů, ta však totálně selhala, Italové nakonec zvítězili, byli zde až do roku 1941, kdy byli vyhnáni Angličany

AGRESE JAPONSKA
- Japonci rovněž chtěli vybudovat silný stát, už r.1931 zaútočili na Čínu a obsadili sever (Mandžusko)
- Vytvořili tzv.loutkový stát (stát, který působí suverénně, ale přitom je zde okupace), dosadili
posledního čínského císaře
- Roku 1937 Japonci znovu zaútočili na Čínu, podařilo se jim obsadit celý jih, Peking, výhru jim usnadnila vleklá občanská válka (mezi komunisty a čínskými generály)
- Roku 1938 si usmysleli, že by si mohli vyzkoušet své zbraně proti SSSR, Mongolsko v té době bylo socialistický stát, proto ho napadli, věděli, že Rudá armáda jim přijde na pomoc, ta je ale porazila, což bylo rozhodující, začali se SSSR bát, proto se rozhodli zaútočit na USA na Pearl Harbor

Žádné komentáře:

Okomentovat