Loading

20.5. Rasistická politika nacismu, holocaust, koncentráky

- 2. SV. byla nejen největším válečným konfliktem, ale svým rozsahem přinesla nejvíce spáchaným zločinů – většinu z nich měly na svědomí totalitní režimy.
- Nacismus byl velmi rasistický systém, samotný Hitler ve své knize MEIN KAMPF (Můj boj), seřadil rasy od nejušlechtilejší až po ty, které si zaslouží likvidaci.
- Rasismus se nejvíce dotkl Židů, kterých bylo zavražděno přes 6 milionů, ale i jiných „méněcenných“ ras
Již od roku 1933 byly budovány koncentrační tábory:
-první koncentrační tábory vymysleli Angličané – lord Kičner, uplatněny v búrské válce, gulagy v SSSR- nacisté se inspirovali

- největší zločinci, vrahové- nosili zelený trojúhelník, rekrutovali se z nich Kapa
-političtí vězni – červený trojúhelník
-homosexuálové – růžový trojúhelník
-Židé – žlutý trojúhelník
-Romové, asociálové – černý trojúhelník
-váleční zajatci – SU (sovět union)

- Pojem holocaust pochází z řeckého holo =celý, kaiten = spálit, jinak šoa = hebrejsky zápalná oběť (staří Židé obětovali Bohu zápalné oběti), apokalypsa, úplná zkáza
- Němci mluvili o tzv. Konečné řešení židovské otázky
- Hromadný holocaust Babí jar v Ukrajině

1. nevyhlazovací tábory, které dodávaly hlavně pracovní síly:
1.koncentrační tábor (ne vyhlazovací) 1933 Dachau v Bavorsku -) 34 tisíc mrtvých
Sachsenhausen – posláni čeští studenti, Hácha domluvil po 3 letech propuštění
Buchenwald – v Sasku, vězňové se osvobodili sami v dubnu
Ravensbruck – ženský tábor, ke konci války byly nasazovány do zbrojovky
všechny tyto tábory dodávaly pracovní síly

2. vyhlazovací tábory:
Oswětim = Auschwitz – velel Rudolf Hesse (v Oswětimi pověšen, podle popíračů holocasuto tenzo tábor byl odhmyzovací a Američané z Hesse vytloukli tyto „hlouposti“ o vyvražďování), původní polská kasárna, hlavně zabíjeni Židé (převážně z Polska, z Maďarska ke konci války- až ve 44 létě -Eichmann deportace maďarských Židů – posledních 500 mil. Obětí, předtím chránil Miklóš Horti, Mussolini (tedy kde byla italská okupace) Židy nevydával)
zabíjeni cyklonem B – původně proti hmyzu, hrozné bolesti, během několika min nastala smrt
Březinka = Birkenau
Treblinka- 700 tis. Mrtvých, podzim 42-43, vězňové se vzbouřili, komory- vedle nich velké tankové motory – 20 min, smrt otrava výfukovými plyny, Ukrajinci Němcům pomáhali
Meidanek – 500 tis. Mrtvých

3. speciální postavení měl Terezín
- založen jako pevnost za Marie Terezie proti Prusům
- Roku 1942 konference ve Wannsee – Reinhard Heidrich -) „Hitler daroval Židům vlastní město“, spíš přestupná stanice koncentrace židovského obyvatelstva - připraveni k deportaci do vyhlazovacích táborů; zván Mezinárodní červený kříž - žili pohromadě, ghetto – peníze, ghettoland, samospráva -židovská rada starších, vlastní kulturní aktivity – dětské divadlo, škola -improvizovaná výuka a hra
- ghetto bylo i v Lodži, Waršavě, Krakowě

zajímavosti:
• Japonci prováděli experimenty na Číňanech – nepovažovali je za lidi, kárný tábor -) pokusy jako Mengele (rozsekaná těla apod.)
• Dánové když Hitler vyhlásil, aby Židé nosili žlutou hvězdu, všichni Dánové včetně krále si ji na protest vzali
• Tisso- platil Němcům za deportace Židů, skvrna na katolické církvi- sami kněží chtěli smrt Židům -) „zabili jste nám Krista“, i po válce v některých městech pogrom na Židy
• sir Nicholaus Winton – Angličan, během války transportoval židovské děti z Čech do Anglie (film Síla lidskosti)
• doktor Mengele –pseudovědecké pokusy na lidech, selekce. Symbolem bezohledného využívání vězňů se staly lékařské pokusy prováděné na vězních nacistickými lékaři, např. neblaze proslulým Josefem Mengele. Tito "lékaři" experimentovali mj. se sterilizací židovských žen a prováděli pokusy na dětech, především na dvojčatech.
• Němci neváhali dokonce posílat transporty (vlaky) do vyhlazovacích táboru na konci války, kdy už bylo jasné, že prohrávají. V Oswětimi zemřel na podzim (říjen) poslední člověk, poté byl vyhozen do vzduchu – zahladili stopy
• 27. ledna Den obětem nacismu – den, kdy Osvětim byla osvobozena

Žádné komentáře:

Okomentovat