Loading

20.7. Osvobozování Evropy, osvobozování ČSR

A) Východní fronta
- V létě 1944 začal SSSR bojovat na území mimo Rusko – dostává se do Rumunska, Finska, Polska
- Státy začaly postupně přecházet na stranu SSSR, došlo k revoluci v Rumunsku, Finsko kapitulovalo (SSSR je nechal být)
- 1.8. 1944 propuklo povstání ve Varšavě, Němci je pobili, z Varšavy se stala troska, tehdy se ukázalo, jak moc SSSR nesnášel Poláky, protože v té době byl od Varšavy jen kousek a přesto nezasáhl
- Rudá armáda vtrhla v únoru 1945 do Varšavy a během pár dní ji obsadila (Varšava byla od roku 1785 do 1918 ruská)
- V únoru začala rudá armáda dobývat zpět Německo (což byl jeden z nejtěžších úkolů), odpor v Německu byl obrovský, Němci povolávali i staré muže (60leté dědoušky), otázkou bylo, kdo dobyje Berlín – nakonec se rozhodlo, že to bude právě SSSR
- V dubnu se rozhořely strašlivé boje o Berlín – ten se 2.5. 1945 vzdal
- Již 30. 4. 1945 se Hitler oženil s Evou Braunovou a toho sne spáchali sebevraždu
- Válka skončila 8.5. 1945, se ještě 9.5. se v Praze bojovalo

B) Západní fronta
- V prosinci 1941 Američané vstupují do války proti Ose, Stalin žádal, aby v Evropě byla otevřena druhá fronta, aby se tak ulehčilo sovětské armádě.
- Během roku 1944 Němci vybudovali silná opevnění = atlantický val – tanky, silná armáda
- Němci čekali na Spojenci v nejužším místě La Manche – v Calais, soustředili zde nejvíc vojáků.
- Spojenci se však nečekaně vylodili jinde- v Normandii ( 6.6.44 Overload).
- Vylodění bylo pečlivě připravováno, na svou dobu obtížné, těžké, grandiózní, nakonec se Spojencům podařilo a začali osvobozovat Francii, i když padlo mnoho mužů (ti první šli na jistou smrt)
- V červenci 1944 se němečtí důstojníci pokusili Hitlera zabít(„bombový atentát“), vedení se ujal Claus von Stauffenberg, neúspěšně, vzbouřenci byli popraveni, do podzimu byla Francie osvobozena.
- V prosinci německá armáda zaútočila v Ardénách (Belgie) tzv. ardénská operace, německý útok uvázl, spojenci prováděli masivní bombardování německých měst (únor 45 Drážďany smeteny – největší útok USA
- Hitler sliboval Němcům nové zbraně, což opravdu vytvořili: rakety V1, V2, bombardovali jimi Londýn a jiná anglický města – ale nemohly tím už rozhodnout válku, protože na rozdíl od USA nevyvinuli včas atomové zbraně (němečtí vědci byli židovského původu, tedy je zabili)
- Boj o přechod přes řeku Rýn: Američané se zasekli, v dubnu 45 se američtí vojáci setkali s ruskými vojáky u německé řeky Torgau na mostě Rumaňon, němečtí vojáci se ke konci války rozhodli raději vzdát Američanům, báli se ruského zacházení s vězni.
- V červenci 1943 se vylodili na Sicílii Italové v područí Německa, již nechtěli bojovat
- V červenci Mussolini sesazen, král ho odvolat z funkce
- Itálie pustila v červenci a srpnu do Itálie spojence (USA), kteří obsazují jižní Itálii
- Němci podnikli akce k osvobození Mussoliniho, střední a severní Itálie obsazena Německými vojsky
- V dubnu 1945, kdy se válka chýlila ke konci, zajali italští partyzáni Mussoliniho i s milenkou a popravili je, jejich těla pověsili z balkónu v Miláně a lidi se na ně chodili dívat

Osvobozování Československa
- Proběhlo v několika fázích během těchto operací:

1. Karpatsko-dukelská operace
- Probíhala v září a říjnu 1944, velké ztráty, těžký a hornatý terén, z vojenského hlediska chyba (snad to Stalin udělal schválně)
- Na jaře během března a dubna 1945 se Rudá armáda dostala přes Maďarsko, Rakousko na jižní Moravu – ukrajinskému pluku velel maršál MALINOVSKY, dne 26. 4. bylo osvobozeno Brno

2. Ostravská operace
- Další etapou osvobození byla Ostrava a severní Morava
- Pro protektorát bylo toto území důležité, nacházel se zde zbrojní průmysl
- Napochodovala zde milionová německá armáda, které velel generál Sherner
- Nejtěžší boje byly o Opavsko a Ostravsko, bránili ostravský průmysl – Vítkovice totiž chrlily zbraně
- V zimě 1945 Angličané a Američané bombardovali Ostravu, předem to ohlašovali v rádiu
- Na Pstruží byl sestřelen pilot, který měl lístek do divadla na večerní představení, jinak se Němcům moc sestřeloval letce nedařilo
- Na Opavsku proti Rusům použili bunkry, dobýt Ostravu bylo těžké, Němci důležité mosty
podminovali- Sýkorův most (hrdina, který zde padl)

3. Pražská operace
- Prioritním cílem rudé armády bylo obsadit Berlín (počátek května), poté se rozhodovalo, kdo obsadí náš prostor, Stalin se rozhodl, že Praha bude osvobozena Rudou armádou, v cestě ji stály Krušné hory, Američané se dokonce nabídli, že to budou oni, protože to mají mnohem blíže, to však Stalin odmítl, přestože jeho vojáci byli na pokraji sil
- Češi ale nechtěli čekat, a tak 5.5.45- 9.5.45 vypuklo „květnové povstání“, Pražané stavěli barikády, podařilo se jim obsadit rozhlas, vyzývali, aby jim na pomoc přišli četníci, česká policie
- Němci se rozhodli, že Čechy rozdrtí, neboť Prahu potřebovali=důležitý železniční uzel, utíkali přes Prahu do amerického zajetí.
- Spolu s Němci v 1944 bojovali Rusové proti Stalinovi- generál Vlasov, odtud Vlasovci=Rusové, kteří bojovali proti Rudé armádě, v závěru války se vyskytli v Praze.
- 7.5. Vlasovci přešli na stranu Čechů. Začali bojovat proti Němcům, pomohli Čechům, mysleli si, že po válce dostanou milost, ale dostali se do amerického zajetí, ti je předali Rudé armádě, NKVD je nechali postřílet
- 9.5. se rudá armáda dostává do Prahy, Praha je tímto osvobozena (i když moc se nebojovalo)
- Poslední výstřely 2. SV se odehrály 11.5. 1945 v Jižních Čechách
- Pozn. Koncem dubna Američané osvobodili západní Čechy (Cheb-Plzeň-České Budějovice), velel jim generál PETN, toto se však v 50. letech neučilo

Žádné komentáře:

Okomentovat