Loading

20.3. Německá taktika v období protektorátu, počátky národního odboje, Heydrichiáda, partyzánské hnutí

- Dne 16. 3. 1939 byl vyhlášen protektorát Čechy a Morava bránila se jen místecká kasárna, která nevěděla o rozkazu, vojska zde totiž vpochodovala již v noci
- Z ČSR se tak stává kolonie Němců, navenek sice budili zdání samostatnosti, ale byli součástí Velkoněmecké říše, zůstala však určitá dávka samostatnosti, prezidentem byl Hácha, v čele protektorátní vlády Eliáš
- České četnictvo (v terénu) a policie i vládní vojsko však nasazováno nebylo, protože Čechům nevěřili
- Zdání, že protektorát je „ochrana“
- V každém větším městě zřízeny okresní úřadovny, oberlandáty, vedle nich sídlila úřadovna gestapa = tajná policie
- Ihned byly zřízeny německo-české nápisy, preferovala se němčina, omezena a překroucena výuka dějepisu, persekuce části obyvatel př. inteligence (učitelé, vysokoškoláci), zatýkání bývali demokratičtí politici i komunisté, Židé a cikáni
- Dne 28.10. 1939 se konaly v Praze demonstrace proti Němcům, ten den německé gestapo použilo proti demonstrantům zbraně, smrtelně byl zraněn student medicíny JAN OPLETAL – 15.11. zemřel, 17.11. vtrhlo gestapo na koleje, několik studentů bylo bez soudu popraveno, někteří odvezení do koncentráku ,roku 1942 byl 17. 11. vyhlášen jako Světový den Studentstva
- Stejně jako za 1. SV vzniklo v na území Čech, Moravy i Slovenska odboj

Zahraniční odboj
1.) londýnské centrum
- 5.října Beneš odjíždí do Londýna, 1940 se formuje prozatimní vláda ČSR, bylo důležité, jak se
proti tomu postaví západ
- Ve 41.roce byla vláda uznána- ČSR se mělo objevit na mapě, dlouho ale nechtěli anulovat
Mnichovskou dohodu (Sudety by měly zůstat Němcům) – nechtěli přiznat ostudu, hanbu
- Až 42 uznali anulitu Mnichovské dohody, v prosinci 43 Beneš odjíždí do Moskvy, kde byla
podepsána smlouva mezi ČSR a SSSR, sblížení se s SSSR

2.) západní centrum
- Čechoslováci utíkali do Francie, Francie však byla rychle poražena, proto začali emigrovat do Británie-naši letci zde byli velmi vítáni, byli schopni bojovníci - stíhací, bombardovací perutě -letci: František Peřina, František Feitl
- Naše české židy Angličané používali na bombardovaní Německa o Vánocích, kdy rodiny zasedaly k večeři
- Další Češi utíkali až na východ přes Rumunsko-balkánskou stezkou do Palestiny, tam se dali do bojů v Africe u Tobrúk a El-Alamejn, když v Africe boje přestaly, přesunuli se do Anglie =obrněná brigáda(tankisté), tankisté obléhali přístav Danker, kde se Němci nechtěli vzdát

3.) východní odboj
- Naši lidé utíkali přes Jablůnkovský průsmyk do Polska, takto utíkali i naši komunisté, kteří vytvořili další komunistické centrum (Gottwald).
- Důstojník Ludvík Svoboda v Polsku vytvořil vojenskou jednotku =polský legion, Poláci velmi rychle poraženi, utíkali dále na východ, dostávali se až do SSSR, kde je Rusi zatkli a zavřeli do gulagů.
- Když Němci přepadli SSSR, změnilo se postavení Čechů, komisaři NKVD je přemlouvali, aby se dali do vojenské československé jednotky - velícím důstojníkem byl Ludvík Svoboda
- Cvičili se několik měsíců daleko za frontou = město Buzuluk, v zimě 43 posláni na frontu (tisíce vojáků) -bitva u Sokolova (proslavil se zde Otakar Jaroš- padl a byl prohlášen za sovětského hrdinu)
- Ve 1944 se tato jednotka rozrostla (Tesařík-tankista), v Rusku se nachází oblast Volyň, kde se stěhovali Češi už v 19.století (na pozvání cara), po letech se však sovětští Češi chtěli vrátit domů
- hlásili se tedy do vojenských jednotek - vznikl armádní sbor (několik desítek tisíc vojáků)
- V hornatém terénu na hranicích Slovenska začali Němci stavět opevnění. Stalin se i přesto rozhodl, že půjde touto cestou- nasadil, československý sbor, ten se probíjel dukelským průsmykem- padlo množství Čechoslováků, Stalin je chtěl oslabit
- Dne 6.10. čs.sbor prošel průsmykem a osvobodil první slovenské vesnice Vyšný Komárník

Domácí odboj za války
Jako první se začali bývalí důstojníci, také se sokoly vytvořili organizaci ON=Obrana národa
- Dalšími organizacemi byli: PVVZ=Petiční výbor věrni zůstaneme a PÚ=Politické ústředí
- Tyto 3 organizace se sjednotily do organizace: ÚVOD= Ústřední vedení odboje domácího
- Základní složku odboje tvořili tzv.Tři králové: Balabán, Mašín, Morávek (synové Mašína vytvořili v 50.letech tzv.třetí odboj - proti komunistům)
- Také existoval komunistický odboj, ale ten se s ÚVOD nespojil, byl to totiž odboj ilegální strany
- V této době působil tajný německý agent, který pracoval pro obě strany- PAUL THÜMEL, posílal důležité zprávy do Londýna. Němcům se začala situace vymykat z rukou, dělníci nešli na frontu, měli Němcům dodávat zbraně, avšak prováděli různé sabotáže, pracovali schválně pomaleji- heslo „Pracuj pomalu!“
- Němci viděli, že dosavadní protektor je příliš slabý, a tak Neurath musel odejít na zdravotní dovolenou, proto v září 41 přichází Reinherd Heydrich, který byl fanatickým nacistou a hned po předání úřadu na Pražském hradě, rozpoutal 1.heydrichiádu a vyhlásil tzv.výjimečný stav
- Prováděl politiku „cukru a biče“ – chtěl, aby Češi pro Němce pracovali, ale ten kdo pracoval, neměl se tak špatně, dělníci se měli dokonce lépe než předtím (snesitelnější podmínky), na odpůrce však používal bič, Židé museli nosit žlutou šesticípou hvězdu s nápisem JUDE
- Ekonomika byla závislá na Německu, potlačoval svobodné projevy
- Už od 1.září 39 začalo přídělové hospodářství- kolik kdo dostane gramů potravin na měsíc podle zátěže při práci (lehce – málo tuku a masa, středně, těžce pracující)

Plány s českým národem
- Konala se tajná konference, kde se rozhodlo, že 1/3 obyvatelstva by se měla poněmčit, druhá měla být vyvezena k Severnímu ledovému oceánu, třetí měla být zlikvidována ještě za války
- Heydrichovi se podařilo potlačit veškerý odboj- komunistický i nekomunistický.
- V období 41-42 probíhala genocida židů-shromažďovali je do Terezína = město židů, odtud odjížděly transporty do Osvětimi. Terezín sice měl jisté rysy koncentráku, ale rodiny byly u sebe, nenosili vězeňské oblečení, dokonce židovské bankovky s Desaterem, o Vůdci se rozhlašovalo, že Židům „dal město“
- V cizině si byli vědomi Heydrichových úmyslů, proto se v Londýně rozhodlo o atentátu na Hendricha - měli ho spáchat Češi, byli zde vysazováni jako parašutisté- výsadkové skupiny = antropoid, skrývali se...
- Dne 27.5.1942 nastala vhodná doba – na vrcholu moci nacistů parašutisté provedli atentát: Jan Kubiš, Josef Gabčík – symbióza ČR a SR
- Nejprve na něj chtěli střílet samopalem, ale ten se zasekl, a tak na něj shodili granáty, o několik dnů Heydrich podlehl zranění, i když to vypadalo, že se z toho dostane – dodnes však existují spekulace, že když k němu Himmler povolal německého lékaře - záhy zemřel, pravděpodobně se do něj zanesla sněť, Heydrich si vedl deník, kde měl na každého něco (nacisti se ho tak mohli bát), mluvilo se o něm dokonce jako o smradlavém Židu
- Hitler byl nepříčetný zlostí, dokonce chtěl každého desátého Čecha nechat zabít.
- Novým protektorem se stal FRISCH, nebyl však příliš významný, více se prosazoval Karl Herman Frank, který byl jeho zástupcem, znova ustanoveno stanné právo (výjimečný stav), celému období po smrti Heydricha se říká tzv.2 heydrichiáda
- V tomto období byl popraven předseda protektorátní vlády, nastala atmosféra strachu, tisíce lidí gestapo zatýkalo, pokud někdo souhlasil s atentátem na H.byl automaticky popraven bez soudu.
- Parašutisté se schovávali v Praze- v Reslově ulici ve sklepech, Němci si s nimi nevěděli rady- vyplavili je, ti se radši sami zastřelili (paradox: poradili jim to samotní Češi, udal je parašutista Karel Čurda-Češi ho po válce jakožto zrádce popravili)
- 10.června 1942 Němci obklíčili vesnici Lidice - muži postříleni, ženy odvlečeny i s některými dětmi do koncentráku, Ležáky u Chrudimi- o několik dní později po Lidicích
- Druhá heydrichiáda byla ještě horší, Němci se nám krutě mstili, trvala několik měsíců

SNP=slovenské národní povstání
- Vlastenci již nechtěli Tisa a fašismus (Tiso platil Němcům za to, že odváželi slovenské Židy), v létě 44 začali uvažovat, že by se postavili proti Německu
- Slovenské povstání, kterým chtěli ulehčit Rusům, bylo Němci odhaleno a začali Slováky ozbrojovat
- 29.8. 1944 Slováci svolali SNP, boj proti Němcům, Němci nasadili hodně divizí SS a potlačili je
- 29.10. 1944 padlo poslední město Banská Bystrica = hlavní město povstání
- Československý sbor a rudá armáda se až někdy únor-březen se teprve probojovali na Moravu- tankisté (boje o Ostravu).

Partyzánské hnutí
- Nebylo příliš rozšířeno jako v Anglii a Francii, vyžadovalo totiž hornatý terén, Sudety však patřily Němcům, podmínky tak nebyly příliš příznivé
- Na podzim 44 jich přibývalo, nejvíce rozšířeno u nás v Beskydách – kapitán MURZIN
- Po porážce SNP přecházely skupiny partyzánů k nám.
- Skupiny: Wolfram, skupina Jana Žižky
- Obce:
a) Morávka- listopad 44 Němci nasadili velký počet vojáků, kterým velel sám Karl Herman Frank, akce Tetřev
b) Čeladná- významní partyzáni Machandr a Winkler, skrýval se zde Ušiak, Murzín
c) taktéž v Brdech a na Českomoravské vrchovině, ale v menším počtu

Žádné komentáře:

Okomentovat