Loading

23.3. Problematika Blízkého východu

- Jako blízký východ nazýváme tyto muslimské země: Libanon, Jordánsko, Sýrie, Irák i Egypt
- Před 1. SV patřily k Osmanské říši, po jejím rozpadu připadly Anglii (Egypt, Irák, Jordánsko) a Francii (Libanon, Sýrie)
- Některé z těchto zemí mají autonomii již před 2. SV → Irák, Egypt (nezávislé území už ve 30.letech) se stávají královstvím

PALESTINA
- Po 1. SV patřila Anglii, obyvatelé Arabi, kteří se nazývají Palestinci, ze Starého zákona vyplývá název (Filištíni): země byla obsazena Římany, ti zem nazvali Palestina, až do 20. století zde žili z 99 % Arabové
- Ale už ve 20. letech 20. století se zde začínají stěhovat první židé (vlivem sionismu), mírné nepokoje, ty se však snaží Angličané urovnat . Židovský exodus zesiluje po 2. SV, ti kteří přežili koncentráky mají strach z Evropanů…
- Nastávají boje Araby a Židy, Židé tuto oblast považují za svou pravlast, ale Arabové zde žijí již 1500 let
- Angličané zprvu s Araby bojovali, ale roku 1948 Palestinu opouštějí
- Podle OSN měla být Palestina rozdělena mezi Židy a Araby, ale 14. 5. 1948 nad celým územím Palestiny vyhlásili židé vlastní stát Izrael a Arabům nepřiznali žádné území
- S tím ovšem nesouhlasily arabské státy, spojily se a začaly bojovat proti Izraeli v 1. arabsko-izraelské válce 1948-49, která je taktéž zvaná palestinská, měli Arabové měli přesilu 30 : 1, přesto však Izrael vyhrál: byly mu dodávány moderní zbraně z Evropy, podporovali je bohatí Židé z USA, podpora SSSR a zemí sovětského bloku (také ČSR), dodávali zbraně,. Cvičili na mošnovském letišti, SSSR si totiž myslel, že se Izrael stane socialistickým státem
→ Dodnes zde existují zemědělská družstva KIBUCE, kde je vše společné, táborový život, dnes však na odstupu.
- Arabové se s prohrou nechtěli smířit, a tak roku 1956 vypukla 2. izraelsko-arabská válka (suezská krize)
→ Mezitím dochází v Egyptě k politickému převratu, svržen král, k moci se dostává prezident ABDUL NÁSIR - zvolil spolupráci s SSSR, prohlásil, že Egypt je socialistický. Pozitivum: sověti postavili Asuánskou přehradu. Násir přistoupil ke znárodňování, znárodnili Suezský průplav (byl postaven Francouzi, dostali licenci od Osmanů, otevřen 1898 operou Aida)
→ Izraelci toto však nelibě nesli, byli totiž odříznuti od Rudého moře (přístav Eilat) = suezská krize
→ Angličané, Francouzi a Izraeli na Egypt zaútočili
→ SSSR pohrozilo bombardováním západní Evropy, hrozba jaderné války, Anglie, Francie i Izrael se tedy stáhli.
- Roku 1967 vypukla 3. arabsko-izraelská válka tzv. šestidenní válka
→ Arabové se rozhodnou Izrael zničit, zahnat židy do moře.
→ Tajná izraelská policie MOSSAD = institut pro výzvědné a speciální úkoly zjistila, co se chystá, a tak Izrael zahájil válku jako první, došlo k momentu překvapení, kdy zničili letectvo ještě na zemi.
→ Izraelcům se podařilo během této krátké doby dobýt Sinajský poloostrov, na Sýrii získali Golanské výšiny, západní břeh Jordánu (bývalou Palestinu), obsadili taktéž celý Jeruzalém – východní část, kde byla Zeď nářků. Válka začala v neděli, skončila v pátek. Generál MOŠE DAJAN.
- Roku 1973 došlo k 4. arabsko-izraelské válce tzv. Jomkippurové válce
→ Propukla nečekaným útokem Sýrie a Egypta na Izrael 6. října 1973. Egyptská vojska překročila Suezský průplav a syrská zaútočila na Golanské výšiny. Obě armády byly poraženy, protiútok izraelské armády proti Egyptu pronikl až na západní břeh Suezského průplavu. Příměří bylo uzavřeno 25. října 1973.
- Po smrti Násira se stal egyptským prezidentem ANVAR SADAT, změnil politiku. Dostal NC za mít, byl však zavražděn.
- Egypt se stává proamerický, zahájeny rozhovory mezi Amerikou (Jimmy Carter) a Izraelem (Begin) →rozhovory dlouhé, vedeny roku 1979, trvaly vždy jen 4 dny (z náboženských důvodů), Egypt uznal Izrael → vrátili Sinaj a Golany Sýrii
- Po celou dobu trvání, Palestinci vedou proti Izraelcům odpor, statisíce Palestincl muselo uprchnout.
- V Palestině znmikla organizace OOP (Organizace pro osvobození Palestiny) po dlouhou dobu ji vedl JÁSIR ARAFAT.
- V rámci OOP vznikla vojenská organizace AL- FATAH (= vývoj, blesk)
- Boj Palestinců se nazývá intifáda = sebevražedné teroristické útoky, hází kameny.
- Al Fatah se dohodl s Izraelem, že proti nim nebude bojovat → získali tak svou autonomii- mají svoji policii, vlastní úřady..
- Pořád ale existují rozbroje mezi obyvateli: organizace HAMAS= palestinská organizace, bojující proti okupaci palestinských území. Má těsné styky s Muslimským bratrstvem. Hamas Izrael nikdy neuznala, a chtějí další válku, vypukly dokonce rozpory mezi Al Fatahem a Hamásem, poslední dobu má převahu Hamás.
- 1973: „ropný šok“- USA a EV podporovala Izrael jako demokrat.stát, proto arabské země 10x zdražily ropu →těžkosti pro EV i USA, nakonec našly jiný zdroj (Norsko), došlo k technickému pokroku, západ se naučil hospodařit (my ne-ropa od Rusů), 1991: menší ropný šok (krize v Perském zálivu)

Žádné komentáře:

Okomentovat