Loading

26. Antický Řím

Panteon - Válcovitá stavba, překlenutá polokoulí, s chrámovým průčelím, se stala vzorem mnohým stavbám v dějinách architektury. Panteon byl r. 609 vysvěcen na křesťanský kostel (S. Maria Rotonda) a je pohřebištěm významných Italů.

Koloseum - je oválný amfiteátr v centru Říma, byla nejvyšší budova v Římské říši. Je to jedno z největších děl římské architektury a Románského inženýrství. Jeho stavba byla zahájena mezi roky 70 a 72 za císaře Vespasiána a měl to být první stálý amfiteátr zasvěcený soubojům gladiátorů. Kapacita hlediště byla 50000 diváků. Koloseum zůstalo v provozu po téměř 500 let. Poslední zaznamenané hry se zde konaly v 6. století. Budova nakonec přestala být používána v rané středověké éře.

Titův oblouk - je jedním ze čtyř vítězných oblouků nacházejících se v římském komplexu chrámů a budov Forum Romanum a je i jakousi vstupní bránou na Forum. Mohutný oblouk nechal vystavět císař Domitianus roku 81 na počst svého bratra. Měl připomínat velké Titovo vítězství nad Jeruzalémem v první židovské válce v roce 70.
Nápis: Senát a lid římský (věnují)
božskému Titovi Vespasianovi, synovi
Vespasiana Augusta.

Konstantinův oblouk - postavený z bílého mramoru, Dal jej postavit senát po císařově vítězství nad Maxenciem u Milviova mostu r. 312. Je to nejlépe dochovaný a největší vítězný oblouk v Římě. Má tři průchody, nad kterými je atika.

Trajanovo forum - největší a nejhonosnější ze všech císařských for. Forum plnilo mnoho úkolů, byly tu oznamovány zákony a císaři tu udělovali peněžní dary lidu. Součástí fora bylo 300 metrů dlouhé náměstí, v jehož středu stála socha císaře. V pozadí se tyčilo monumentální průčelí Baziliky Ulpia.

Caracallovy lázně - vybudovány ve třetím století a sloužili až pro 1600 lidí. Dochovaly se také obranné zdi a tři čtvrtiny původních hradeb stojí dodnes.

Hadriánova villa - letní sídlo římského císaře vybudované v letech 118 - 138 - část komplexu je postavena z replik staveb římského impéria - zde dvůr Latinské knihovny.

Pompeje - je italské město v provincii Napoli. Město je známé tím, že se stalo jedním ze tří starořímských měst v Neapolské zátoce v císařské provincii Italia (dnes region Kampánie, Itálie), která byla 24. srpna roku 79 našeho letopočtu zničena výbuchem sopky Vesuv. V roce 1997 byly Pompeje zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Všudypřítomnost erotického umění doslova převrátila dosavadní pohled na antickou kulturu

Žádné komentáře:

Okomentovat