Loading

25.7. Rozpad ČSFR, transformace ekonomiky, pluralitní společnost, ČR v současnosti

VÁCLAV HAVEL

Situace v letech 1990-1993
- Úkolem po pádu komunismu se stala snaha vytvořit ze socialistického státu kapitalistický stát
- transformace ČSR z totalitního na stát demokratický s kapitalistickým režimem

Politika
- V červnu 1990 proběhly svobodné volby, už v prosinci 1989 vznikaly politické strany
→ zrušena Národní fronta
→ vznikly nezávislé politické strany:
Občanské fórum
Veřejnost proti násilí (Slovensko)
Křesťansko-sociální unie (Josef Lux, předseda strany)
→ krajní pravice: Republikáni Miroslava Sládka (populista)
→ obnovena činnost Sociální demokracie
→ KSČM( v jinde se soc.strany přejmenovaly, u nás stejný název)
→ svoboda v zakládání nových stran :
např.NEI (nezávislá erotická iniciativa)
Strana za samostatnost Moravy
- Volby vyhrálo Občanské fórum, mělo za úkol sestavit vládu (přes 40% hlasů) předseda vlády Petr Pithart, předseda federální vlády Stránský, Klaus ministr financí
- Bylo důležité odstranit sovětská vojska- rozhovory vedl Michal Kocáb, jako první zemi opustila frenštátská osádka, poslední voják odešel v červnu 91
- 1.2.1990 zrušena StB, do té doby stihli spálit většinu svých zápisů

Ekonomika
-v 90.roce prosazen zákon o privatizaci:

1.) restituční zákon o navrácení majetku bývalým majitelům, vznikal tak pomalu kapitalismus, vracela se půda, průmysl, rozpadaly se JZD nebo docházelo k transformaci na soukromá družstva, restituce i církve. Bylo to mnohdy obtížné a bolestné (majitelé původní už nežili, navrátilo se dětem)
2.) návrh kuponové privatizace (Klaus, 2 vlny)
-státní majetek: určena jeho hodnota a rozdělena mezi 10 milionu lidí, každý občan měl právo na určitou část majetku, dostal kuponovou knížku, ve které měl body 1000, s těmi se mohl rozhodnout kam je vloží → podílové fondy, lidé do nich dávali své body, poté dostávali určitý peněžní výnos
- docházelo k tunelování majetku (Viktor Kožený Harwardské fondy)
- vznikaly banky, přes všechny nedostatky se transformace podařila a ekonomika roste, dokázali jsme prorazit na západní trhy

- Duben 1990 změna názvu státu → Česká a Slovenská Federativní republika → ústavní zákon o státních symbolech
- Slováci vznášeli další požadavky, širokou autonomii, téměř samostatnost, v 91 se uvažovalo o „dvojdomku“ aby vedl každý svou politiku a nedoplácel na ekonomiku druhého státu.

- 1991 zanikla Varšavská smlouva, RVHP
- Červen 91 nové volby, rozpadlo se OF : ODS (Klaus, pravicová), Občanské hnutí (Dinsbír, levicové), ODA
- Veřejnost proti násilí se také rozpadla: Hnutí za nezávislé demokratické Slovensko(Mečiar)

Rozpad ČSFR
- Červen 1992 vyhrálo volby ODS, na Slovensku HZDS, uvažovalo se, že proběhne referendum, že by všichni měli hlasovat zda se má republika rozpadnout
→ na podkladě jednání ODS a HZDS vznikla 1.1.1993 Česká republika
→ prvním slovenským prezidentem se stal Kováč
- Rozdělení přineslo řadu problémů, finanční vypořádání proběhlo docela hladce, vytvořeny hranice
- Havel jako humanista → velká amnestie, 2/3 vězňů propustil na svobodu, zvýšila se tak kriminalita

1993-2008

KLADY:
-podařila se integrace se západem, adaptovali jsme se na tržní hospodářství
-vznikl pestrý sortiment výrobků, naše ekonomika roste, překračujeme některé státy EU
-máme množství politických stran, není cenzura, lidé mohou svobodně vyjadřovat své názory
-velké množství středních a vysokých škol
-podstatně se zlepšily služby, města dbají na kulturu, správu památek
-ekologie: používá se míň chemikálií, snížily se emise, pestřejší flora, fauna
-zvýšila se životní úroveň, technika, …

ZÁPORY:
-začíná stoupat vnitřní i vnější zadluženost státu, lidé žijí z půjček, hypoték a úvěrů…
-vysoká nezaměstnanost, zejména v severních Čechách a na Ostravsku
-inflace, snižuje se natalita, mortalita
-potřeba reforem ve školství, zdravotnictví, penzijní reforma
-doba plná stresu, agresivity, stoupá kriminalita už u dětí, problémy s Romy
-korupce, tunelování, větší rozvodovost

- Předsedové vlád: Klaus, Tošovský, Zeman, Špidla, Gross, Paroubek, Topolánek

- Česká republika navazuje na vše pozitivní z mezinárodního postavení bývalého Československa, v čemž jí významnou měrou pomáhá i skutečnost, že rozdělení někdejší federace proběhlo spořádaně a mírovou cestou.
- Česká republika je do značné míry orientována na mezinárodní spolupráci. To je dáno nejen tím, že je menším evropským státem, ale také otevřenou ekonomikou, vysokým podílem vývozu a služeb na tvorbě HDP a nedostatkem vlastních zdrojů.

- Zásadní význam pro posílení a zakotvení mezinárodního postavení a bezpečnosti České republiky má její členství v NATO a EU, představující naplnění stěžejních zahraničněpolitických priorit od vzniku samostatného státu. V rámci těchto významných organizací či jejich prostřednictvím se České republice otevírají nové cesty k prosazování svých zájmů.

Žádné komentáře:

Okomentovat