Loading

25.3. Destalinizace státu v 60. letech, hospodářské obtíže

ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ 1953- 1957
- Pocházel z dělnické rodiny, otec Ladislav zakladatel soc. dem., vyučil se kameníkem
- 1921 jeden ze zakladatelů KSČ, vedl rudé odbory, dokonce i tajemník strany
- Rudé záře nad Kladnem (i spisovatelem), za války byl v koncentračním táboře, po válce působil v odborech, měl podíl na 25.2. , zorganizoval generální stávku, vyvíjel nátlak na Beneše
- Po smrti Gottwalda se stává prezidentem, 1.tajemník strany byl Novotný
-persekuce trochu oslabena, protože umřel Stalin, náznak uvolnění, ale stále existují političtí vězni
- Dne 30. květen 1953 proběhla měnová reforma a peníze se měnily 5:1 (malé částky, v hotovosti do výše 300 Kčs), 50:1 (velké částky, vklady jako 200 000 na 4000) = pracujícímu člověku to nevadí a jsou vymýcení poslední kapitalisté
- Současně byl zrušen lístkový systém a zavedeny nové ceny zboží, doplatili na to drobní střadatelé či ti, kteří, schovávali peníze doma, v naději že si za ně časem něco koupí
→ vlnu sebevražd však přelila vlna hněvu a demonstrací: Praha- ČKD Stalingrad, Plzeň- dělníci, vytáhla na ně armáda
→hněv ze lží (před pár dny prezident ujišťoval,že se nic podobného jako měnová reforma nechystá)
- 1955 vstoupili ČSR do Varšavské smlouvy (opozice NATO,) na Letné vybudován pomník Stalina: navrhl Otakar Švec, odhalení se zúčastnily všechny stranické špičky, postavy zobrazují: „pevné přátelství,které pojí československý a sovětský lid“
- 1956 se změnila vláda v SSSR, konal se XX. sjezd komunistů, nový generální tajemník Nikita Chruščov odsoudil Stalina a jeho kult.
- Prezident umírá roku 1957 byl už starý a jednak měl podlomené zdraví, byl vězněn v koncentráku

ANTONÍN NOVOTNÝ 1957 – 1968
- Vyučen zámečníkem, za války v koncentráku typický stranický byrokrat, stoupal ve funkcích, vezl se ve straně 1953 se stal tajemníkem strany, v 1957 tajemníkem i prezidentem (soustředil ve svých rukách 2 nejvyšší funkce)
- Negativní vztah ke Slovákům, což ukázal, když se jej snažili pohostit na Slovensku (chléb+sůl- ignoroval), neschopný, nepříliš vzdělaný prezident
- 1960 prosadil novou ústavu, prohlásil, že socialismus u nás už je vybudován
→ proto nový název státu Československá socialistická republika, vedoucí úloha ve státě patří komunistické straně
→ změna státního znaku, náš lev nad hlavou korunu poté však pěticípou rudou Hvězdu, Slováci měli místo kříže nad 3 vrcholky partyzánský znak
→ začal prosazovat třetí pětiletku, vůbec se nepodařila, nuceni přiznat, že nebude splněna (předpoklady zvýšení důchodu o 42% a průmyslové výroby o 56 %, po dvou letech bylo jasné, že se splnit nepodaří) → tenkrát problémy s Čínou, které přispěly ke krachu
- Na podkladě těchto neúspěchů se konal XXI.sjezd, na jeho základě jsme se mohli dostat na západ, viděli, že je socialismus a SSSR horší
→ došlo k celkovému uvolnění, liberalizace veřejného života,
→ rehabilitováni ti, kteří byli odsouzeni (slovenští buržoázní nacionalisté)
→ někteří byli vyloučeni z KSČ př. Alexej Čepička (ministr národní obrany)

Objevuje se mladý ekonom: OTA ŠIK
- ředitel ekonomického ústavu, vypracoval hospodářsko-ekonomickou reformu s prvky tržního hospodářství →Šikův model=třetí cesta (první cesta kapitalismus, druhá cesta plánovité hospodářství)
- jeho teorie třetí cesty byla založena na třech pilířích:
- nenahraditelnosti trhu, pojetí podniku jako společenství spolupracovníků, a distributivním plánování, které má zabránit velkým makroekonomickým nerovnováhám
-budou existovat 2 sektory: soukromé firmy a státní podniky a ty si budou navzájem konkurovat
-nikdy však nebyla realizována – na tu dobu moc radikální, znovu se o ní mluvilo v 90. letech (dnes se ví, že by to stejně nebylo dobré)

V této době je na vysoké úrovni věda a kultura:
-zlatý věk filmu a literatury
- liberalizace ve vědě
- dostali jsme Oskara za Ostře sledované vlaky (1967)
- začali tvořit mladí režiséři jako Menzel, Chytilová, Forman
- tehdy začali psát nadějní mladí spisovatelé- Škvorecký (Zbabělci), Havel
- úspěchy ve zdravotnictví – vymýcená dětská obrna
- divadla malých forem – Semafor,…
- mladí umělci jako Matuška, Pilarová
- v plné míře se zakládaly JZD


- Nespokojenost narůstala, naše ekonomika nebyla dobrá a lidé si to uvědomovali
- Nechuť k režimu vyústila v létě ve IV.sjezd československých spisovatelů (pro demokracii): 3 spisovatelé Ludvík Vaculík, Milan Kundera, Klíma →vytyčili požadavek, že umění by mělo být svobodné a nepodléhat žádné ideologii
- Společnost se rozdělila, byla zde skupina PRO a PROTI, někteří spisovatelé byli vyloučeni ze strany a nastal rozkol i mezi komunisty
→ konzervativní: žádné reformy, vše po starém (Vasilj Bilak - Slovák)
→ reformní: mladí, ambiciózní komunisté, chtěli široké reformy, tvrdili, že musí dojít ke změnám, vedl je lidový komunista Alexandr Dubček
- Na podzim 1967 proběhl tzv. „Svíčkový průvod“: jelikož dochází k častému výpadku proudu a to vadilo hlavně studentům, vyšli do ulic a nesli transparenty „Chceme světlo“ komunisté to pochopili tak, že nechtějí komunisty
- Na základě toho bylo svoláno zasedání ÚV KSČ, odvolali Antonína Novotného z funkce, prvním generálním tajemníkem se stal Dubček →začala se měnit politická situace, Novotný ještě prezidentem, v březnu 68 byl odvolán, zvolen

Žádné komentáře:

Okomentovat