Loading

7.4. Zhodnoť Jana Žižku a Prokopa Holého

-V roce 1420 založen Tábor, později centrum táboritů, společný majetek v kádích – na opevnění a obranu, v čele 4 hejtmani = vojenští velitelé př. JAN ŽIŽKA (geniální vůdce v bojích s křižáky).
- Vedoucí osobností v Táboře. Pocházel z Trocnova, chudý statkář, zeman. Měl dvorec v jižních Čechách vedle nejbohatších Rožmberků → to byli mocní a zabírali Janovi statky → proto Jan odchází z Trocnova. Prý byl ve stráži Václava → v Praze měl dům → přijal zde husitskou ideologii nebo další teorie → stal se lapkou (bratrstva). Nakonec bojoval v žoldu polského krále, který bojoval s Řádem německých rytířů (Sienkiewicz – Křižáci) → roku 1410 bitva u Grünwaldu (Zelený les) → Poláci vyhráli, Žižka také. 1. oko ztratil buď u zeleného lesa nebo v dětství, 2. oko u hradu Rabí
- Žižkův vojenský řád. Pak se vrátil do Čech a začal se vojensky prosazovat v husitském hnutí (např. bitva u Sudoměře 1420 –střetl se s katolickými rytíři). Jeho strategie: těžkooděnce vlákal do bažin. Měl charisma vůdce, vrchní hejtman v Táboře (celkem tam byli 4 hejtmané), nechal upálit adamity (vesnická chudina) ve stodolách, musel však z Tábora odejít → nepohodl se s kněžími (hlavní byl senior)→ hrotilo mu vzbouření → odešel do východních Čech → zakládá menší Tábor, stává se vůdcem orebitů. 1424 se chystal na Moravu, když u Přibyslavi zemřel na mor

-PROKOP HOLÝ → původem kněz, vojenský zdatný jako Žižka + navíc diplomat = velký formát → postavil se do čela orebitů. Husité dosáhli také mnoho úspěchů, ale už se neproslavil tak, jako Jan Žižka.

Žádné komentáře:

Okomentovat