Loading

21.1. Vznik OSN, základy poválečného uspořádání světa.

- 2. SV. skončila v Evropě dne 9.5. 1945
- V této prozatím největší válce bylo poraženo Německo a jeho spojenci: Itálie, Japonsko a další státy, které sympatizovaly s fašismem jako bylo Maďarsko a podobně
- Přestože nakonec Rusko, Francie a Velká Británie zvítězily, válkou byly poznamenány, jejich území byla rozbitá a zemřelo mnoho nevinných lidí.

- Stejně jako po 1. SV vznikla nová mapa Evropy a změnily se hranice:
a) SSSR
- získal mnoho území, profitoval
- SSSR vzal Polákům 1/3 východního území jako například Lvov (dnes Ukrajina, Bělorusko), jako kompenzaci získali na západě území, do té doby patřící Německu – hranice Polska se na západ posunula až po řeku Odra a Nisa (dodnes)
- byly připojeny Pobaltské státy – Litva, Lotyšsko, Estonsko
- v červnu 1945 proběhly násilné volby, kdy byla Podkarpatská Rus připojena k SSSR, předtím patřila ČSR (Ukrajina)
- část území Rumunska – dnešní Moldávie (Bukovina + Besarábie) – Moldávie byla dlouho součást Rumunska, proto mluví podobně jako Rumuni
- taktéž Finsko muselo ustoupit kousek území
- od Německa získalo staré město Královec (Königsgrad), dnešní Kaliningrad

b) Německo
- ztratilo část území ve prospěch Polska, ztrácí tak bývalé Prusko
- Alsasko a Lotrinsko bylo opětovně připojeno k Francii

c) Jugoslávie
- dostala kousek území od Itálie

- Na konferenci v Postupimi, bylo domluveno, že bude proveden transfer Němců zpět do Německa, a to z těchto zemí ČSR, Maďarska, Rumunska, Polska – celkem asi 10 milionů = exodus Němců

- Rovněž se dohodlo, že váleční trestanci budou potrestáni, odehrál se tedy NORIMBERSKÝ PROCES
- soudní proces trval od listopadu 1945 do října 1946
- obžalováno 24 německých válečných zločinců, rozsudek smrti nad 12 osobami, (v Norimberku bylo sídlo NSDAP, která spolu s SS a gestapem považována za zločineckou organizaci)

1. Trest smrti
a) Martin Bormann – vůdcův tajemník (souzen v nepřítomnosti), utekl do Jižní Ameriky
b) Hermann Wilhelm Göring – říšský maršál a velitel letectva († 15. října 1946, krátce před plánovanou popravou spáchal sebevraždu)
c) Joachim von Ribbentrop – říšský ministr zahraničních věcí († 16. října 1946)
d) Wilhelm Keitel – polní maršál a náčelník štábu vrchního velitelství, podepisoval kapitulaci† 16. října 1946)
e) Ernst Kaltenbrunner – polní maršál a šéf bezpečnostní služby († 16. října 1946)
f) Alfred Rosenberg – ministr pro okupovaná východní území,filozof strany († 16. října 1946)
g) Hans Frank – guvernér Polska, řádil tam - kat († 16. října 1946)
h) Julius Streicher – majitel a vydavatel protižidovského listu Der Stürmer († 16. října 1946)
i) Fritz Sauckel – zmocněnec pro nasazení pracovních sil († 16. října 1946)
j) Alfred Jodl – náčelník Operačního štábu Vrchního velitelství brané moci (OKW, Oberkommando der Wehrmacht) († 16. října 1946) rehabilitován 1953
k) Wilhelm Frick – ministr vnitra a říšský protektor v Čechách a na Moravě († 16. října 1946)
l) Arthur Seyss-Inquart – guvernér Rakouska a Nizozemský komisař († 16. října 1946)

2. Doživotí
a) Rudolf Hess – Hitlerův zástupce a vůdce NSDAP (zemřel 17. srpna 1987 ve vězení ve Spandau)
b) Walter Funk – ministr hospodářství (byl propuštěn 16. května 1957 a zemřel 31. května 1960)
c) Erich Raeder – velkoadmirál a vrchní velitel námořnictva (ale kvůli zdravotnímu stavu byl 26. září 1955 propuštěn a zemřel 6. ledna 1960)

3. trest 20 let
a) Baldur von Schirach – vůdce sdružení nacistické mládeže Hitler-Jugend (po odpykání trestu byl 30.9. 1966 propuštěn a zemřel 8. srpna 1974)
b) Albert Speer – Hitlerův architekt a ministr zbrojní výroby (po odpykání trestu byl 30.0.1966 propuštěn a zemřel 1.101981)

4. trest 15 let
a) Konstantin von Neurath – Ministr zahraničí do roku 1938, první protektor Čech a Moravy (v listopadu 1955 byl ze zdravotních důvodů propuštěn a zemřel 14. srpna 1956)

5. trest 10 let
a) Karl Dönitz – admirál a Hitlerův nástupce, (po odpykání byl 1. října 1956 propuštěn a zemřel 24. prosince 1980)

6. Osvobozeni
a) Hjalmar Schacht – prezident říšské banky, ministr hospodářství do roku 1937
b) Hans Fritzsche – vedoucí říšského rozhlasu
c) Franz von Papen – bývalý kancléř, velvyslanec v Rakousku a v Turecku

- Mnozí trestanci utekli, izraelská tajná služba MOSAD v čele s VIZNTHALEM pátral po německých pohlavárech např. v Jižní Americe
- Obdobně Mezinárodní tribunál v Tokiu – 7 zločinců odsouzeno k smrti

- Velmoci uvažovaly, co bude s Německem, domluvili se na programu o osudu rozhodnutí tzv. 4D
=denacifikace - odstranění nacistů a jejich vlivu nejen v poválečném Německu, odsouzeny zločinecké organizace
=demilitarizace - zákaz udržování a rozšiřování ozbrojené síly
=demonopolizace - odstraňování monopolů, zbaveno těžkého průmyslu
=demokratizace - neměla být jen jedna vládnoucí strana. Ale pluralita politických stran

VZNIK OSN = Organizace spojených národů
- Po 1. SV byla zřízena organizace Společnost národů, která měla řešit mezinárodní vztahy, bohužel však zklamala – viz Haile Selasie, Polsko na počátku 2. SV
- Už za války se uvažovalo o založení nové organizace, která by zabránila válkám.
- Byla svolána mezinárodní konference do San Francisca: duben-červen 1945
- 26.června 1945 podepsalo okolo 50 států světa chartu OSN, ratifikace proběhla v říjnu 1945
- V roce 1947 publikovala OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv – rovnost všech národů
- Sídlo je New Yorku, dnes je v OSN okolo 160 členských zemí, každý stát má 5 členů
- Jednou za rok se schází, má 5 stálých členů Rady bezpečnosti (Rusko, Čína, USA, Anglie, Francie) a 5 nestálých členů, kteří se obměňují
- OSN obsahuje: Mezinárodní měnový fond, Mezinárodní soudní dvůr, UNESCO
- Předejdou OSN je dnes PAN KI-MUN z Jižní Korey, předtím KOFI ANAN

Vojenské jednotky OSN = Modré přilby:
a) při procesu dekolonizace-rozbroje, MP zasahovaly
b) za izraelsko-arabských válek,
c) při dělení Indie a Pákistánu
d) za korejských válek
e) v Evropě: Kypr, Jugoslávie

- Aktuální rozmístění Modrých přileb:
a) Afrika: Západní Sahara, Demokratická republika Kongo, Etiopie a Eritrea, Libérie, Súdán
b) Amerika: Haiti
c) Asie: Indie a Pákistán, Východní Timur
d) Evropa: Kypr, Gruzie, Kosovo


- Cíle OSN do roku 2015:
a) snížit chudobu a sociální vyloučení
b) dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání
c) prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat ženám více možností prosadit se ve společnosti
d) snížit dětskou úmrtnost a zlepšit zdraví matek
e) boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi
f) vybudovat globální partnerství pro rozvoj
g) udržovat mezinárodní mír a bezpečnost

Žádné komentáře:

Okomentovat