Loading

1.1. Názory na vznik člověka. Paleolit, mezolit

PERIODIZACE DĚJIN
→ Pravěk – začíná vznikem člověka, nejdelší dějinná epocha. Končí prvními písemnými památkami. Čili 3 000 000 př. Kr. až 4000 př. Kr. (u Sumerů). 5. st. v českých zemích.
→ Starověk – končí pádem západořímské říše 476 po Kr.
→ Středověk – končí rokem 1492
→ Novověk – trvá dosud

TEORIE VZNIKU ČLOVĚKA
1. teorie = mytologická teorie: Člověka stvořil Bůh. Biblická zpráva – Genesis = kniha stvoření, 1. Mojžíšova kniha, řídí se jí Židé, křesťané, muslimové – 3 miliardy lidí, hovoří se o Adamovi a Evě.
2. teorie – mimozemská civilizace – Erich von Däniken – napsal „Vzpomínky na budoucnost“ → mimozemšťané přilétli na planetu → oplodnění nějakého zoologického druhu → výsledkem je člověk, jeho důkazy př. stavba pyramid, sloup v Dillí (neničí se několik tisíciletí), pozoruhodné obrazce. Český spisovatel Ludvík Souček – „Tušení stínů“ a „Tušení souvislostí“ → podporuje také tuto teorii.
3. Darwinova evoluční teorie → anglický přírodovědec, žil v 19.století,. podnikl plavbu → zkoumal Galapágy. Darwin tvrdí, že nejdříve existoval primitivní druh organismus → ten se postupně vyvíjel, život je dán změnami životního prostředí, daný druh se musí adaptovat. → přírodní výběr (selekce)

Pozn. : URČOVÁNÍ DRUHŮ FOSÍLIÍ
Každý tvor má v době určitou dávku radioaktivity, za 6 000 let je dávka radioaktivity poloviční (poločas rozpadu. Slabina –nevíme množství radioaktivity před několika tisíci lety, tato metoda je ale kombinována.

ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ČLÁNKY
Kolébka lidstva:
a) Etiopie
b) Tanzanie → rokle Olduwai, 1974 nalezeny pozůstatky dívky → pojmenovali ji LUCY, živočišný druh = Australopithecus. Tento druh se lišil od ostatních primátů, chodil polovzpřímeně, měřila něco přes 1m, jedla maso. Existovaly další druhy AUSTARLOPITHECA.
- žil přibližně mezi 3,5-1,5 miliony let
- pohyb po dvou i čtyřech, postava nahrbená, krok klátivý , výška kolem 120 cm, váha asi 30 kg,
-Dalším vývojovým článkům se říká HOMO → dochází k hominizaci
Faktory vzniku:
1. klimatický faktor → pralesy ubývají, vznikají savany, člověk se musí vzpřímit, aby si obstaral potravu, ubránil se predátorům, člověk se anatomicky mění, mění se část u hrtanu → začíná artikulovat, ruka → opozice palce, zmenšovaly se nadočnicové oblouky, ubývání srsti.
2. biologický faktor → masitá potrava zapříčiňuje změnu mozkovny → jiný způsob myšlení
3. sociální faktor → tlupa → kmen → zlepšení komunikace,
Vlivem těchto faktorů se vyvinul druh, kterému můžeme říkat HOMO

A) HOMO HABILIS = člověk zručný
- 2 500 000 – 1 500 000 let , byl v Africe, od zvířete se ještě moc nelišil
- vyráběl jednoduché nástroje, měl už určitý způsob artikulace

B) HOMO ERECTUS = člověk vzpřímený
- 1 5000 – 2 000 000 let př. Kr., nejznámější typy: pitecantropus (Jáva), sinanthropus (Čína)
- změny v oblasti hrdla → mluvil, částečná komunikace
- používal oheň, ale rozdělat ho ještě neuměl
- život v tlupách, jednoduché nástroje
- nachází se už i na jiných kontinentech (Asie, Evropa)

C) HOMO SAPIENS
- člověk rozumný, neandrtálský , podle oblasti kde byl nalezen Německo → Neandrtál → typ zástupce
- této člověk se rychle rozvíjí v Evropě (tam doba ledová – tvrdé podmínky)
- robustní, sdružoval se, lovil velká zvířata, vyráběl složitější nástroje (pazourkové zbraně, rýdla, škrabky), štípací technika, pěstní klín, dožíval se asi 30 let, určité představy, vnímal den, noc,… základy rodové příbuznosti
- pozůstatky: Šipka u Štramberka, na Slovensku Gánovce

D) HOMO SAPIENS SAPIENS = člověk dnešního typu
- vznikl před 40 000 let
- Cro – Magnon → našly se tam pozůstatky, náš jasný předchůdce
- měl estetické cítění, jeskyně LASCANT a ALTAMIRA → nádherné jeskynní malby (mají náboženský původ)
- uměl vyrábět šperky, živil se lovem – lovec mamutů, spolupráce, udatný, souvislejší řeč, pohřbívali, krejčí – jehly
- pozůstatky? Věstonice, Mikulov, Pavlov, Pekárna, Přemostí u Přerova

PRAVĚK
- dělíme ho podle toho, z jaké suroviny se vyráběly nástroje, nejstarší surovinou byl kámen

DOBA KAMENNÁ
- člověk se živí lovem a sběrem, střídaly se doby ledové (glaciály) s meziledovými (interglaciály), typický nástroj pěstní klín , lidé žili ve tlupách většinou v jeskyni
a) starší doba kamenná = PALEOLIT
→ u nás je už člověk vzpřímený (pozůstatky Přezletice u Prahy), člověk Heidelberský = 1. Evropan (v Maďarsku)
b) střední doba kamenná
→ výskyt neandrtálci (pozůstatky jeskyně Šipka, Gánovce)
c) mladý paleolit → pozůstatky Adamov, Kůlna (jeskyně), Býčí skála, rituály → kanibalismus

MEZOLIT
- 10 000 – 8000 př. Kr.
- v mezolitu je klima v Evropě jako dnes , vyskytuje se dnešní forma fluory a fauny, celkem asi 5000000 lidí na Zemi
- klady: vyšší věk , zápor: mizí velká zvířata (mamuti)
- musí lovit menší zvířata, musí zvolit jinou techniku, musí se zdokonalovat, vyrábějí lepší zbraně (luky a šípy), obydlí stavějí u řek, ubývá pazourku, nahrazuje ho mikrolit (malé kousky pazourků), vynalezli loďku
- začátek vysýchání Sahary (ledovec on nás odešel), předtím byla Sahara ráj na Zemi

Žádné komentáře:

Okomentovat