Loading

1.2. Význam neolitické revoluce, neolit, pravěké umění.

MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ
- neolit: neos = nový, litos = kámen
- paleolit a neolit = přivlastňovací hospodářství
- neolit – výrobní hospodářství = neolitická revoluce → začala v Turecko, Sýrii, Iráku (na území těchto států národ Kurdů) -) úrodný půlměsíc (přední východ), do Evropy se to dostává „balkánskou cestou“
- 9 000 př. Kr. → úbytek lovné zvěře → začali pěstovat pšenici, obiloviny - žito,ječmen, oves, luštěniny, ovoce, zelenina
- pěstování kulturních rostlin + domestikace zvířat (psi jako první), dále koza, ovce, vepř, hovězí dobytek, kůň,…
- usadili se (dokonalejší obydlí, nejstarší město je JERICHO (dnešní Izrael)
- vynalezli nástroje na obdělání půdy, tkalo se na stavu, pěstování lnu (přeslen), vlna, směnný obchod primitivní
- žďáření = vypálení kousku lesa → půda se pohnojila → obdělávali ji asi 10 let → poté přešli dále → cyklické hospodářství
- upevnění matriarchátu, velké množství ženských sošek
- rozšířil se sortiment potravin → ubývá mortalita, vzrůstá natalita
- vznik keramiky, různé typy:
a) zvoncových pohárů – tito lidé byli dobří lukostřelci, znali už měď
b) lineární = volutová (zdobeny spirálami), ručně hnětené, neznali hrnčířský kruh
c) šňůrová keramika – omotala se šňůrou, která zanechala otisk
d) keramika píchaná
e) moravská malovaná keramika
- střední Evropa → dlouhé domy (primitivní chýše, dřevěná konstrukce, omítnuté blátem, sedlová střecha, sláma, délka 5-7 m, bydlelo tam více rodin, vchod na jihu, nahoře sýpka, měli zde svou pec)
- naleziště Bylany u K-H, na území Čech je vše posunuto asi o 300 let později

Žádné komentáře:

Okomentovat