Loading

11.6 Mnohonárodnostní carská monarchie

Počátky monarchie v Rusku: Na počátku 16.st. Vzniká jednotná ruská monarchie (připojení severovýchodní a severozápadní Rusi), bez přístupu k moři, na východě a jihu ještě ohrožení Tatary(kazaňský, asarachaňský, krymský chanát), moc moskevského knížete omezována knížaty a bojary, kulturně zaostalé. IVAN HROZNÝ rozšířil stát na východ, ovládnuta volžská obchodní cesta, otevřena cesta na Sibiř, neúspěch boje o Livonsko s Polskem a Švédskem. ALEXEJ MICHAJLOVIČ připojil Ukrajinu. PETR I. získal přístup k Baltskému moři. KATEŘINA VELIKÁ připojila k Rusko Krym (patřil Turkům), část Polska, definitivně tak Rusko dosáhlo k Černému moři. Na počátku 19.století připojen Kavkaz, kdy využili oslabení Turecka a Persie, která zdě měla svá území. Po napoleonských válkách upevnili moc v Rusku, obsadily ve střední Asii dosud svobodné emiráty- Buchara, Samarkand. Střední Asie-Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán. Na dálném východě se díky Transibiřské magistrále dostali až do Mandžuska, ale zde byli zastaveni Japonci.
Kultura : chrám Vasilije Blaženého v Moskvě, v literatuře polemiky, letopisy

Žádné komentáře:

Okomentovat