Loading

11.5 Charakterizuj absolutismus Kateřiny Veliké

KATEŘINA II. VELIKÁ = JEKATĚRINA
- Vlastním jménem Sophie, byla to německá princezna. Po příjezdu do Ruska se vrhla do studia ruštiny a zajímala se o pravoslaví. Po nocích se prý učila ruskou gramatiku tak intenzivně, až onemocněla. Na pokraji smrti nechtěla zavolat protestantského pastora, ale pravoslavného popa, nakonec se však uzdravila. Její manžel se jí však nevyrovnal temperamentem ani intelektem, útěchu proto nacházela u jiných mužů. Za její vlády byla k Rusku připojena Litva, Bělorusko, větší část Polska, Aljaška. Začala panovat jako osvícenská panovnice, ale falšovala to. Vzdělaná, energetická, cílevědomá, osobně stejně bezohledná a krutá jako Petr I.

Prováděla některé reformy:
a) díky kterým Rusko zesílilo př. vojensky
b) připojila k Rusko Krym (patřil Turkům), část Polska, definitivně tak Rusko dosáhlo k Černému moři
c) Rusko rozdělila do nových správních celků = gubernií
d) odebrala klášterům majetek
e) zakládány nové zbrojní manufaktury
f) Rusko rozděleno do 50 gubernií = správních celků
g) posílila policii, armádu, tvrdě stíháno každé volnomyšlenkářství, na Sibiř odvezen i revoluční myslitel Alexandr Radiščev
h) život nevolníků se zhoršil na úroveň otroků. Nevolníci již nemohli bídu unést, Kateřina je vysávala → začali se bouřit → různá povstání → největší povstání vedl kozák JEMLJAN PUGAČOV → rozpoutal povstání po celém středním Rusku a Urale → Kateřina však tvrdě potlačila → Pugačov byl do Petrohradu dopraven v kleci, měl být rozčtvrcen, ale Kateřina ho jako osvícenská panovnice nechala stít
i) Kateřina měla své oblíbence př. kníže POTĚMKIN, který se stal správcem Krymu. Podílel se na převratu, byl za to povýšen. V armádě zavedl nové obleky, zrušil copy a zakázal tělesné tresty. Zval do země kolonisty a obyvatelé z vnitrozemí, aby osídlovali nová území. Zemřel na malárii za turecko-ruské války. Jednou přijel do Ruska na návštěvu rakouský císař JOSEF II., který s Kateřinou podnikl návštěvu Krymu → Kateřina mu totiž chtěla ukázat, že se Rusům daří dobře → v tzv. Potěmkinových vesnicích byly nainstalovány makety krásných domů (tzv. Potěmkinovy vesnice), Rusové měli nastrčeny husy, a když kolem projížděla Kateřina s Josefem, Rusové se museli usmívat, že se jim daří dobře. Potěmkinovy vesnice jsou výraz pro neomezené, ale neschopné vlády, které musí předstírat to, co není, a utajovat top, co je.
- Vláda Kateřiny byly dlouhá → Rusko se sice na jedné straně stalo přední evropskou velmocí a zasahovalo do evropských záležitostí, na straně druhé bylo nejzaostalejší a nejchudší zemí Evropy, postavení chudých lidí nejhorší

Žádné komentáře:

Okomentovat