Loading

12.3. Charakterizuj hlavní politické síly v těchto revolucích.

1. Francouzská revoluce
• FEILLANTI (pravice) – zastánci konstituční monarchie s privilegovaným postavením buržoazie, od února 1791 do března 1792 tvořili francouzskou vládu, v čele La Fayette, A. P. Barnave.

• JAKOBÍNI – původně z Bretaně, podle kláštera sv. Jakuba, vývoj od liberalismu až k radikální diktatuře a teroru. Představitel Maximilien Robespierre.

• GIRONDISTÉ – poslanci z departmentu gironde (Bordeaux), v čele J. P. Brissot, původně revoluční levice, potom pravice.

2. Nizozemská revoluce
• Tzv. GÉZOVÉ, podle posměšného výroku jednoho z nepřátel („žebráci“). Gézové vytvořili dvě hlavní skupiny – mořští gézové – přepadávali námořní lodě a lesní gézové – působili na pevnině.
• Mořští gézové měli základny ve francouzských a hlavně anglických přístavech. Ke gézům se připojily radikální příslušníci drobné šlechty a v roce 1569 se postavil do čela sám Vilém Oranžský.

3. Anglická revoluce
• PURITÁNI – Purus = čistý – považují anglickou církev za nečistou a chtějí ji napravit. Mezi puritány došlo k rozkolu: Presbyteriáni = hlavně ve Skotsku, chtěli, aby vše vyřešila rada starších a Independenti = nezávislí, chtěli, aby si každý vyložil Bibli po svém.

• TORYOVÉ- (dříve Presbyteriáni) – konzervativci, ti nejmajetnější a Whigové (liberálové – stření vrstvy. Puritánství se dlouho v Anglii neudrželo, emigrovali.

Žádné komentáře:

Okomentovat