Loading

15.3. Význam války Severu proti Jihu v USA

DĚJINY USA
-poté, co se státy sjednotily, začaly se rozvíjet, severní země se však rozvíjely jinak než jižní
-roku 1823 vyhlásil prezident JAMES MONROE (1817-1825) tzv. monroeovou doktrínu, že by se Evropané neměli vměšovat do amerických záležitostí, dočasně opuštěn v 1.sv. válce, definitivně v 2. sv. válce a v letech „studené války“
-mezi léty 1820-1860 se do země přistěhovalo téměř 5 milionů Evropanů (dělníků, rolníků i středních městských vrstev) → přistěhovalci přicházeli spíše na sever, kde rozvíjeli průmyslovou výrobu
a) sever → farmáři, vyspělejší, průmyslová výroba, národnostně různorodé obyvatelstvo, řemeslná a manufakturní výroba, větší náboženská tolerantnost, př. Chicago, Rhode Island, Connecticut
b) jih → převážně zemědělský, bylo zde méně lidí, pěstování bavlnu, tabáku (Viržinka), cukrové třtiny (Florida), teplé podnebí, rozvíjela se zde otrokářství, otroci pracovali na plantážích, př. Virginie, Maryland, Severní a Jižní Karolína

rozpory severu a jihu:
a) v celní politice obchodníci Severu chtěli pevnou měnu, celní ochranu proti Britům, plantážníci Jihu pro nízká cla
-otrokářství se stalo skvrnou na mapě USA → od roku 1808 zákaz dovozu otroků z Afriky
b) pokaždé, když se k USA připojil nový stát se rozhodovalo, jestli bude typem jižním čili otrokářským státem nebo severním průmyslovým → jižní státy chtěly, aby se staly otrokářským a oni tak měli v Kongresu převahu
c) seveřané otroctví nechtěli, protože brzdilo rozvoj a byla to hanba;
plantážníci z jihu se však otrokářství drželi, byl to jejich způsob obživy i života, a opírali se tímto o Bibli (v příběhu o potopě svatě, kdy syn Noa Kenaan, praotec Afričanů byl proklet svým otcem, protože ho viděl nahého→ „Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří“ → Afričané mají sloužit); otroci někdy utíkali z jihu na sever (JOHN BROWN)→ kvakeři
-vyvrcholení střetu se stalo, že roku 1860 zvítězil v prezidentských volbách severský právník ABRAHAM LINCOLN (1861-1865) → to velmi vadilo jižanům
-na jihu tak nevole, jižní státy začaly provádět akce proti seveřanům → akce vyvrcholily roku 1861, kdy jižané napadali severní posádku v pevnosti SUMTER → tím začala občanská válka

OBČANSKÁ VÁLKA V USA
- Roku 1861 napadli jižané severní posádku v pevnosti SUMTER → počátek občanské války
- Jižní Karolína a potom dalších 10 státu se odtrhlo od Unie a vyhlásily Konfederaci → zvolili si svého prezidenta, vlastní peníze a nové hlavní město = RICHMOND, postupně se k nim přidaly další státy
• Sever
- měl převahu ve státech a také lidská převaha (16 milionů), měli více zbraní, hutě, dole, 90 % průmyslového zboží
- seveřany vedl generál GRANT (byl furt ožralý), poté generál SHERMAN
• Jih
- méně obyvatel 4 miliony
- měl mnoho vynikajících důstojníků př. generál ROBERT LEE, kteří studovali na vojenské akademii Westpoint
- mladí jižanští kluci se již od mládí učili bojovat, museli se umět ubránit, kdyby se otroci vzbouřili
- hlavním městem Jihu se stal Richmond, prezidentem DAVISON

PRŮBĚH VÁLKY:
- Síly Unie i Konfederace byly dlouho vyrovnané. Válečný plán Unie = námořní blokáda, jižanské lodi střeženy v přístavech. Roku 1863 chtěl prezident Lincoln válku ukončit → zrušil nevolnictví tzv. Emancipační proklamací, protože si myslel, že černoši povstanou a dají se na stranu seveřanů (ale zas tak moc jich nepřešlo). Rozhodující bitva se odehrála roku 1863 u GETTYSBURGU → jižané prohráli, zde se uplatnila přesvědčivá převaha seveřanů . Roku 1865 dobyt Richmond, generál Lee se vzdal u vesnice APPOMATOXU (indiánský název) → konec války. Z ukončené války se prezident dlouho neradoval, po uzavření příměří byl v divadle zastřelen jižanem najatým vrahem hercem J.W. Bothem, po něm se stal prezidentem ANDREW JOHNSON (1865-1869)

důsledky:
-došlo k tzv. rekonstrukci jihu → vojáci a úředníci ze severu demokratizovali jižanskou správu a politický život → byla důležitá, aby se státy sjednotily → po rekonstrukci fungovaly jako celek, staly se jedním státem
-otroci osvobozeni, ale nezbaveni sociálního a rasového útisku, nezískali půdu, pracovali na plantážích jako námezní dělníci
-v 70. letech 19. st. v Tennessee vzniká KU KLUX KLAN (tajný teroristický spolek proti černochům)
-jižané dodnes seveřanům říkají posměšně yannkyes
-tzv. pozlacený věk, přemíra pracovních příležitostí a levné půdy, éra bezohledné ziskuchtivosti
-dochází zde k průmyslové revoluci a USA se stává průmyslovou velmocí → předehnalo VB, Německo
-vynálezy nových strojů → vývoz do světa → na čištění bavlny, na výrobu papíru, oparní turbíny, soustruh
-USA bohatly vývozem bavlny a obilí, těžbou ropy, uhlí a železné ropy a rozvojem průmyslu (automobilový a elektrotechnický)
-na Západě → dobývání zlata, stříbra, mědi, stavba železnic mezi státy a přes kontinent, kontrola celého průmyslu → vyloučení konkurence: United States Steel, Standard Oil
-pracovní síla → Italové, Poláci, Židé, Japonci,…
-z Evropy zde přichází přistěhovalci (mozky), ale postupem času jsou zde zavedeny kvóty → neměli moc rádi Slovany a Italy (ti zakládali mafiánské sdružení COSA NOSTRA), naopak podporovali aglo-saské přistěhovalce, Židy
-pracovní podmínky a životní úroveň dělníků lepší než v Evropě, neprosadilo se nikdy socialistické hnutí, 1881 Americká federace práce, dozor nad průmyslovým podnikáním za prezidenta ROOSEVELTA, sociální reformy (omezování prac. doby)
-boj černých Američanů za politickou rovnoprávnost
-vojenská armáda byla malá, protože nebyli nikým ohrožováni, dostavba Panamského průlivu
-na přelomu století se nepostradatelným společníkem stává automobil, průkopníkem se stal průmyslník HENRY FORD
-na konci 19. století konec izolacionistické politiky, ale zájem o svět, stavba loďstva (3. největší námořní velmoc)
-zahraniční politika – americké misie (rozšiřování demokracie), expanze do Latinské Ameriky a Tichého oceánu
-po 1. sv. válce se stali velmocí, Evropa se totiž u nich zadlužila

Žádné komentáře:

Okomentovat