Loading

17.1. Poválečná Evropa

- 1. SV válka skončila v Evropě 11.11. 1918
- V letech 1919-1920 se konalo jednání ve Versailles, výsledkem byl tzv. versailleský systém, který se v Evropě uplatňoval po dobu 20 let, vznikal Společnost národů, ustanovil se Soudní dvůr v Haagu.
- Došlo k mnohým zeměpisným změnám, vznikly nové státy, padly hned 4 vládnoucí dynastie
- Začíná také vzkvétat demokracie → vznikají republiky, mnoho politických stran, sebeurčení národů (každý si může vybrat, kde chce žít)
- Technický pokrok → lepší zbraně, letadla, mění se odívání, účesy, myšlení lidí → jiná Evropa
- Věda, myšlení, kultura

Žádné komentáře:

Okomentovat