Loading

17.5. Období konjunkturou ve 20. letech, následná hospodářská krize, souvislost mezi krizí a nacismem

- Poválečná obnova hospodářství neprobíhala ve všech státech rovnoměrně, neobtížněji se rekonstruovalo hospodářství těch zemí, které byly válkou zasaženy
- Po válce došlo k omezení či zrušení státních zásahů do ekonomiky, začaly se uplatňovat zásady liberálního tržního mechanismus
- Ve vyspělých zemích se začaly zavádět vynálezy a technologie jako žárovky a elektrospotřebiče pro domácnosti
- Poválečné období bylo dobou telekomunikačního rozmachu, došlo k hromadnému zavádění telefonů hlavně v USA, zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání, zdokonalila se gramofonová technika
- Došlo k významným objevům: výroba benzínu, umělého kaučuku, televize a barevných fotografií
- Revoluční změny v dopravě – automobily se staly technickým symbolem 20. let – Henry Ford, stavěly se nové dálnice
- Pozadu nezůstala ani civilní letecká doprava – nejprve vnitrozemské linky v USA, poté i v dalších státech, 1927 přeletěl Atlantik Charles Lindbergh
- V průmyslových odvětvích se začal používat běžící pás
- Ekonomická prosperita se projevila růstem osobní spotřeby a zvýšením životní úrovně
- Světová produkce byl do roku 1929 překonán v celosvětovém měřítku o ½, velkých přírůstku dosáhlo Japonsko (o 100% oproti předválečnému stavu), USA 80%, Francie a Německo 20% a ČSR 40%
Mění se životní styl, lidé se chtějí bavit: chodí do kina, divadel, rozvíjí se turistický ruch, mění se móda – doba zkracování, lidé tančili v rytmu džezu, charleston
Vznikaly nejlepší filmy: Laurela a Hardyho,…
- Emancipovaly se ženy a získaly volební právo ČSR 1918, USA 1920, Švýcarsko až 1971
- V literatuře se uplatňovala tzv. „ztracená generace“ – Hemingway,.
- 20. léta byla úspěšná hlavně v USA → půjčky Evropě
- Nebylo divu, že si tato doba vysloužila označení „zlatá 20. léta“, prosperitu totiž provázel i všeobecný vzestup civilizační úrovně a rozkvět vědy, umění a kultury

VELKÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE

Již v 19. století zasáhla Evropu řada krizí → krize z nadvýroby a to kvůli pravidelně se opakujícímu se hospodářskému cyklu (recese, expanze,…)
- První krize z nadvýroby (hromadění zboží ve skaldech → 1825 v Anglii, 1857 v ostatním světě, 1873 ve střední Evropě
- USA zbohatla na výdělcích z 1. světové války (Evropa si hodně napůjčovala a teď dlužila) → v USA nejvyšší životní úroveň, trh nasycen → všichni všechno měli (ve 20. letech 20. století měli rádio, ledničku, auto,…)
- Američané si na tento způsob života rychle zvykli a začali si brát hypotéky a žít na dluh, začali také nakupovat cenné papíry a nakupovat akcie (drahé papíry měla téměř každá rodina), cenné papíry však byly uměle nadhodnoceny
- Postupně začala přicházet krize z nadvýroby, roku 1929 v USA nadúroda v zemědělství (obílí, dobytek,…) → nabídka byla větší než poptávka → farmáři začali snižovat cenu → ale nemohli prodávat pod cenu → tím pádem nebyl odbyt → farmáři už neměli dost peněz a nemohli si kupovat zboží jako auto, ledničku,… → tím pádem zasažen automobilový průmysl zasažen → dělníci ztratili práci → poklesla kupní síla → to zasáhlo další odvětví např. ledničky → a tak se to lavinovitě šířilo dál -) jakoby se najednou zastavil život
24.10. 1929 nastal krach na newyorské burze (na ulici Wall Street) → krize se projevila na druhý den 25.10. tento den je znám také jako „černý pátek“ → akcie všech cenných papírů ztratily hodnotu, staly se téměř nulové
- Lidé najednou neměli nic, nebyli schopni splácet půjčky a hypotéky → následně krachly banky
- Z USA se to rozšířilo dál do celého světa (díky globalizaci a obchodování) → nejvíce to zasáhlo Evropu → nebyl příliv amerického kapitálu, nebyli investoři, svět ožebračen, na pokraji bídy
- Nejdelší a nejhlubší ekonomická a hospodářská krize, která kdy lidstvo zasáhla
- Obrovská nezaměstnanost → v Německu 7 milion, v ČSR 1 milion
- V ČSR sociální síť → 10 Kč svobodný / týden a 20 Kč ženatý / týden
- Tuto hospodářskou krizi v podstatě vyřešila 2. světová válka
- Bankéři páchali sebevraždy → pronajali si pokoj a skočili z okna (recepční se jich dokonce ptali, jestli chtějí pokoj na celou noc, nebo jen na skok z okna), USA nebyla schopna vyvážet


VÝCHODISKA Z KRIZE
- Do funkce prezidenta se dostal FRANKLIN DELANO ROOSEVELT (potomek holandských Židů) a začal problém řešit:
1) uvalil obrovská CLA na dovoz, nic se nedováželo (ostatní státy se také obrnily CLY, to ovšem moc nepomáhalo, neboť zamrzl obchod)
2) devalvoval dolar (snížil hodnotu dolaru) → tím se posílil vývoz (aspoň trochu) → vyváželi do Jižní Ameriky, kde to aspoň trochu šlo
3) zemědělcům ze státních peněz poskytoval kompenzace (vyrovnání), za to, že budou pěstovat méně = kvóty na zemědělské produkty → zemědělci postříleli dobytek a dali ho do jam a obilí vyváželi do moře i kávu → tak se snížily zásoby
4) ze státních peněz začal zadávat velké projekty = státní zakázky→ stavěly se dálnice, elektrárny, stavby → a přestože se USA strašně zadlužili → zaměstnali tímto mnoho dělníků, kteří dostávali velmi málo peněz → ale i přesto si mohli něco málo koupit → a postupně se tak začala oživovat všechna odvětví a zvýšila se koupěschopnost obyvatelstva
5) zrušena prohibice (ve 20. letech se v USA kladl důraz především na morálku → prohibice = zákaz výroby alkoholu, toho využila mafie např. Cosa Nostra → pašovali)
-tento proces však byl dlouhodobý a bolestný, teprve za 2. světové války se obyvatelstvo USA dostalo na tu samou úroveň

NEW DEAL = NOVÝ ÚDĚL
- Soubor opatření a ekonomických a hospodářských reforem, které vládě předložil prezident Roosevelt s cílem uzdravit ekonomiku
DAWESŮV PLÁN A YOUNGŮV PLÁN – pomohly Německu z hospodářské krize

- Tuto situaci zachytil spisovatel JOHN STEINBECK ve svém díle „Hrozny hněvu“

Chile byla závislá na USA → kupovali od nich měď a chilský ledek → najednou se zavřely továrny a doly, lidé umírali hladem
Rakousko: Kredit-Anstald – vídeňská banka, jako první byla touto krizí postižena
Rusko: Krize jej nepostihla, nebylo součástí kapitalistického světa

Hospodářská krize nahrála extrémistům → v Německu tak zvolili Hitlera, v Německu totiž došlo k ohromné inflace, peníze ztrácely svou hodnotu (na nákup s kufrem peněz, znehodnocení měny, 6 milionů bez práce, sociální bouře,…

Žádné komentáře:

Okomentovat