Loading

18.1. Vysvětlení jejího vzniku

- Během 1. SV na území česká vznikl domácí odboj, v čele domácí politiky KAREL KRAMÁŘ, Češi nechtěli bojovat za Rakousko proti ostatním Slovanům
- Docházelo k rekvírování, muži na frontě, dochází potraviny, velké nepokoje
- Organizace Mafie (v čele Rašín, Kramář) dodávají do zahraničí zptávy o stavu českého státu
- Roku 1916 umírá císař Fr. Josef a nastupuje jeho prasynovec Karel I. → méně tvrdý, amnestie pro Rašína, Kramáře
- Část českých poslanců byla loajální vůči R-U, nechtěli samostatnost
- 1917 hladové demonstrace vůči režimu (Prostějov, Nymburk, Ostravsko, Plzeň)
- Březen 1917 podpisy 220 předních spisovatelů (A. Jirásek), umělců, vědců = „Manifest českých spisovatelů“ → chtěli širokou autonomii ve federalizované, R-U
6.1. 1918 Tříkrálová deklarace podepsána v parlamentu → R-U se má stát spolkovým státem
1918 Češi jako vojáci R-U vzpoury např. v Rumburku v Čechách, vůdce popraveni, dále v Chorvatsku povstání v boce (přístavu, zálivu) Kotorské → popraveni
V červenci 1918 v Praze znovu obnoven Národní výbor (název odvozen od Svatováclavského výboru, který vznikl roku 1848): byl složen z 38 členů, složení podle voleb z roku 1911 + zástupci Slovenska. V čele Kramář, Rašín, Švehla → vyvíjel činnost: příprava státního aparátu, zřízení národní banky, měnová reforma, přerušení vztahů s Vídni a Budapešti.
16.10. císařský manifest Karla I. → slib federalizace, snaha zachránit monarchii, vznikla prozatímní vláda
27.10. odpověděl rakouský ministr zahraničí Andrassy (Maďar), že R-U souhlasí s kapitulací → Češi si to vyložili po svém → vyhlášení v OBECNÍM DOMĚ na Václavském náměstí samostatného ČSR → velká radost, euforie
- O vyhlášení se zasloužili tzv. „mužové 28. října“ Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla, Vavro Šrobár
30.10. 1918 prohlášení Slováků o připojení k ČSR v Turčianském Svätém Martině
- Vytvořilo se Národní shromáždění → to se poprvé sešlo 14.11., kdy prohlásili, že Habsburkové jsouce zazeni z trůnu
21.12. 1918 (v prosinci) návrat Masaryka z USA → vítán jako osvoboditel

Žádné komentáře:

Okomentovat